Galapagos rapporteert resultaten eerste kwartaal 2017

Belangrijkste resultaten van de eerste drie maanden van 2017:

  • Omzet meer dan verdubbeld tot €39,9 miljoen (+169%)
  • Operationeel verlies met 55% verlaagd tot €11,2 miljoen
  • Netto verlies van €13,6 miljoen
  • Kaspositie einde eerste kwartaal €958,6 miljoen
  • Start van nieuwe Proof-of-Concept studies met filgotinib
  • Ontwikkeling van een drievoudige combinatietherapie in cystic fibrosis (CF) ligt op schema

Webcast morgen 28 april 2017 om 14.00 CET/8 AM ET, +32 2 404 0659, www.glpg.com

Mechelen, België; 27 april 2017, 22.00 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2017 bekend en zet daarbij de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

“Galapagos heeft het eerste kwartaal afgerond met een substantiële uitbreiding van het filgotinib onderzoeksprogramma, waarin we met onze samenwerkingspartner Gilead Fase 2 en 3 studies uitvoeren om filgotinib te onderzoeken in negen verschillende ontstekingsziekten. We verwachten meer studies te starten met filgotinib in nieuwe indicaties, gedurende dit jaar. Ook zullen we een tussentijdse analyse van de lange termijn DARWIN 3 studie presenteren tijdens de EULAR conferentie, die meer licht zal laten schijnen op de lange termijn werkzaamheid en veiligheid van selectieve JAK1 remming in reuma. Deze zomer staat de start van het onderzoeken van onze drievoudige combinatietherapie in CF op de planning; we verwachten resultaten van FLORA voor GLPG1690 in IPF als ook voor MOR106 in atopische dermatitis: een jaar met veel nieuws over de programma’s in onze pijplijn,” zei CEO Onno van de Stolpe.

Bart Filius, CFO, voegde hieraan toe: “We hebben onze strategie uitgevoerd zoals gepland, met het behalen van mijlpaalbetalingen van onze samenwerkingspartner AbbVie, resulterend in een stijging van 169% van onze bedrijfsopbrengsten ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Deze kasbetalingen compenseerden gedeeltelijk onze verhoogde uitgaven, waarbij de cash burn uit operationele en investeringsactiviteiten in het eerste kwartaal beperkt bleef tot €23,9 miljoen en goed in lijn is met onze cash burn verwachtingen voor het volledige jaar 2017 van €135-155 miljoen. Hiernaast schatten we de netto opbrengsten van ons openbaar aanbod van 21 april op €348 miljoen, wat onze huidige totale kaspositie op ongeveer €1,3 miljard brengt. Al bij al zijn we goed geplaatst om onze strategie in de komende jaren uit te voeren.”

Kerngetallen eerste kwartaal 2017 (niet-geauditeerd)
(€ miljoen, met uitzondering van gewone & verwaterde winst / verlies per aandeel)

  31 maart 2017 groepstotaal 31 maart 2016 groepstotaal
Bedrijfsopbrengsten 39,9 14,8
R&D kosten -44,9 -27,8
Algemeen, administratie, verkoop en marketing -6,2 -4,4
Operationeel verlies -11,2 -17,4
Non cash aanpassing van vlottende financiële activa1   57,5
Overig financieel resultaat -2,4 -4,1
     
Netto resultaat voor de periode -13,6 35,9
Gewone winst / verlies (-) per aandeel (€)
Verwaterde winst / verlies (-) per aandeel (€)
-0,29

 

-0,29
0,81

 

0,79
Kaspositie inclusief in pand gegeven geldmiddelen 958,6 987,6

Opmerkingen:

  1. Dit geeft een non cash aanpassing van financiële activa weer, ontstaan naar aanleiding van de subscription agreement  met Gilead

Eerste kwartaalcijfers 2017
Het eerste kwartaalrapport van 2017 van Galapagos is beschikbaar op http://reports.glpg.com/2017/q1/nl/

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen (28 april 2017) om 14:00 (CET)/8 AM ET  een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgend telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

Bevestigingscode:      5402616

Verenigd Koninkrijk:                                           +44 330 336 9105
Frankrijk:                                                          +33 1 76 77 22 74
België:                                                              +32 2 404 0659
Verenigde Staten:                                              +1 719 325 2385
Nederland:                                                        +31 20 721 9251

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Op www.glpg.com kan u toegang krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Financiële kalender
27 juli 2017           Resultaten eerste halfjaar 2017 (webcast 28 juli 2017)
26 oktober 2017    Resultaten derde kwartaal 2017 (webcast 27 oktober 2017)
22 februari 2018    Resultaten boekjaar 2017 (webcast 23 februari 2018)

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com
 

Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
ir@glpg.com

 
 

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2017), financiële resultaten, de timing van geauditeerde financiële resultaten, de timing en/of resultaten van klinische studies, en de interacties met autoriteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestatie, financiële toestand en liquiditeitspositie,  of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende  haar operationele kosten voor 2017 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zou worden verwezenlijkt), Galapagos’ verwachtingen met betrekking tot haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van,  dat data van de lopende ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.