Galapagos rapporteert positieve resultaten in Fase 1 studie met GLPG1690

Mechelen, België; 16 februari 2015 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat GLPG1690, een middel met een nieuw werkingsmechanisme voor de behandeling van longziekten, in een Fase 1 studie laat zien dat het werkt op het beoogde target, veilig is en gunstige medicijneigenschappen heeft.  Galapagos ontwikkelt GLPG1690 binnen een alliantie met Janssen Pharmaceutica NV.

Het doel van de Fase 1 studie was om de veiligheid, verdraagzaamheid, farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van het oraal toegediende molecuul GLPG1690 in zowel enkele alsook meervoudige doseringen te evalueren.  De dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd in één ziekenhuis in België uitgevoerd bij 40 gezonde vrijwilligers.  In het eerste deel van de studie werden eenmalige, oplopende doseringen geëvalueerd.  In het tweede deel werd het medicijn dagelijks toegediend gedurende 14 dagen.

GLPG1690 bleek veilig en goed te worden verdragen in een brede doseringsreeks in gezonde vrijwilligers.  Dat GLPG1690 inwerkt op het – voorlopig nog niet vrijgegeven – nieuwe target werd bevestigd met een relevante biomarker; voorts vertoonde het middel gunstige medicijneigenschappen.  De resultaten van de Fase 1 studie zijn aanleiding voor Galapagos om met GLPG1690 een Fase 2A studie in longziekten op te zetten.

“GLPG1690 is het eerste molecuul tegen dit nieuwe target dat ooit klinisch getest is en we zijn zeer tevreden over de resultaten van de Fase 1 studie,” zegt Dr Piet Wigerinck, CSO van Galapagos.  “Galapagos blijft nieuwe medicijnen leveren dankzij haar unieke target– en drug discovery technologie.”

In 2007 sloot Galapagos een overeenkomst met Janssen Pharmaceutica NV waarbij deze laatste een optie verkreeg op de wereldwijde commerciële rechten voor een aantal Galapagos onderzoeksprogramma’s op gebied van ontstekingsziekten; deze programma’s omvatten nieuwe targets voor ontstekingsziekten die door Galapagos werden geïdentificeerd en gevalideerd.  Verder onderzoek door Galapagos heeft geleid tot GLPG1690, een molecuul met een nieuw werkingsmechanisme dat klinisch getest wordt voor ontstekingsziekten.  Galapagos is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Fase 1 en Fase 2A studies met GLPG1690.

Over Galapagos 
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 25 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn. GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690 is een medicijn met een nieuw werkingsmechanisme tegen longziektes en wordt momenteel in een Fase 1 studie getest.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen zullen inwerken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een Fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta,  heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op: www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de
industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.