Galapagos rapporteert over historisch eerste kwartaal 2019

Belangrijkste resultaten van het eerste kwartaal van 2019:

  • Omzet van €40,9 miljoen
  • Operationeel verlies van €53,2 miljoen
  • Netto verlies van €48,7 miljoen
  • Kaspositie einde eerste kwartaal €1,2 miljard
  • Positieve veiligheids- en werkzaamheidsresultaten met filgotinib in de FINCH 1 en 3-studies in reuma
  • Klinische voortgang in brede en groeiende pijplijn in fibrose en ontstekingsziekten

 

Webcast morgen 26 april 2019 om 14.00 CET/8 AM ET, +32 2 404 0659, code 1452466, www.glpg.com

 Mechelen, België; 25 april 2019, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2019 bekend en zet daarbij de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

“Het eerste kwartaal van 2019 was één van de meest historische in onze bijna 20-jarige geschiedenis: onze Fase 3 FINCH 1 en 3-resultaten voor ons meest vergevorderd programma, de selectieve JAK1-remmer filgotinib, tonen een competitief werkzaamheids- en veiligheidspotentieel bij reumapatiënten. Met meer dan 40 lopende studies in 2019, met inbegrip van onze eigen ISABELA en PINTA programma’s in IPF en Toledo in ontstekingsziekten, kijken we uit naar een bijzonder druk en interesssant verder verloop van het jaar,” zei Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.

Bart Filius, COO & CFO, voegde toe: “Bij het uitbreiden van onze portfolio in de vroege fase en het uitvoeren van klinische studies in de late fase, hebben we in het eerste kwartaal een operationele cash burn[1] van €76,3 miljoen gerealiseerd. Gelet op de groei die we dit jaar verwachten in ontwikkelingsactiviteiten, bevestigen we onze operationele cash burn-verwachtingen voor het hele jaar 2019 van €320-340 miljoen. Onze huidige totale kaspositie komt uit op ongeveer €1,2 miljard. Dit geeft ons een sterke positie voor het financieren van de klinische studies en de R&D die we verwachten uit te voeren in 2019.”

Vooruitzichten 2019

Volgend op de positieve Fase 3-resultaten in de FINCH-studies, plant onze samenwerkingspartner Gilead in 2019 goedkeuringsaanvragen voor filgotinib in reuma te bespreken met de regelgevende autoriteiten. Verder verwachten we dat Gilead topline resultaten zal aankondigen van de Fase 2-studies bij patienten met het syndroom van Sjögren en cutane lupus, en een Fase 3-studie zal opstarten in psoriatische artritis.

We zullen verder gaan met de patiëntenwerving in onze eigen ISABELA en NOVESA studies, en we plannen de patiëntenwerving in onze PINTA studie te voltooien. Met samenwerkingspartner Servier verwachten we de patiëntenwerving in de ROCCELLA studie te voltooien. Voor MOR106 plannen we met onze samenwerkingspartners MorphoSys en Novartis de lopende Fase 1 en 2 studies bij patienten met eczeem verder uit te voeren.

Met betrekking tot onze eigen onderzoeksprogramma’s in een vroeger stadium, verwachten we Fase 1-resultaten van een aantal studies, met inbegrip van GLPG3312, het eerste Toledo-kandidaat medicijn. We zijn ook van plan een Fase 1-studie voor de tweede Toledo generatie (GLPG3970) te starten in de tweede helft van het jaar.

We herhalen onze verwachting van een operationele cash burn van €320 – 340 miljoen in 2019.

Kerngetallen eerste kwartaal 2019 (niet-geauditeerd)

(€ miljoen, met uitzondering van gewoon & verwaterd verlies per aandeel)

  31 maart 2019 groepstotaal 31 maart 2018 groepstotaal
Bedrijfsopbrengsten 40,9 44,8
R&D kosten -83,2 -69,8
Algemeen, administratie, verkoop en marketing -11,0 -7,1
Operationeel verlies -53,2 -32,0
     
Financieel resultaat 4,7 -5,2
Belastingen -0,1 -0,1
Nettoresultaat voor de periode -48,7 -37,3
Gewoon en verwaterd verlies  per aandeel (€)

 
-0,89 -0,73

 

 
Kaspositie 1.222,9 1.108,2

Eerste kwartaalcijfers 2019

Het eerste kwartaalrapport van 2019 van Galapagos is beschikbaar op http://reports.glpg.com/2019/q1/nl/

Teleconferentie en webcast presentatie

Galapagos zal morgen (26 april 2019) om 14:00 (CET)/8 AM ET  een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

Bevestigingscode:     1452466

Verenigd Koninkrijk:                                          +44 330 336 9105

Frankrijk:                                                          +33 1 76 77 22 74

België:                                                              +32 2 404 0659

Verenigde Staten:                                              +1 323 794 2551

Nederland:                                                        +31 20 721 9251

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Op www.glpg.com kan u toegang krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Financiële kalender

25 juli 2019                  Resultaten eerste halfjaar 2019 (webcast op 26 juli 2019)

24 oktober 2019            Resultaten derde kwartaal 2019 (webcast op 25 oktober 2019)

20 februari 2020           Resultaten boekjaar 2019 (webcast op 21 februari 2020)

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen, waarvan er drie veelbelovende resultaten laten zien bij patiënten en zich momenteel in een laat ontwikkelingsstadium bevinden voor meerdere ziekten. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Al de kandidaatmedicijnen waarvan sprake in dit persbericht worden nog onderzocht; hun werkzaamheid en veiligheid zijn nog niet vastgesteld.

Contact

Investeerders:

Elizabeth Goodwin

VP IR

+1 781 460 1784

 

Sofie Van Gijsel

Director IR

+32 485 19 14 15

ir@glpg.com

 

Media:

Carmen Vroonen

Senior Director Communications & Public Affairs

+32 473 82 48 74

 

Evelyn Fox

Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2019), financiële resultaten, de timing en/of resultaten van klinische studies, en de interacties met autoriteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestatie, financiële toestand en liquiditeitspositie, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar operationele kosten voor 2019 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zou worden verwezenlijkt), dat Galapagos’ verwachtingen met betrekking tot haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (bijvoorbeeld omdat data van de lopende ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is gelijk aan de toe- of afname van onze geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

(i) de netto opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten,

(ii) de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen, moest die er zijn, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten.

Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.