Galapagos rapporteert halfjaarcijfers 2005

De omzet in de eerste zes maanden van dit boekjaar bedroeg € 2,2 miljoen, vergeleken met € 2,3 miljoen in de eerste zes maanden van 2004. Deze licht lagere omzet werd veroorzaakt door een verminderding van overheidssubsidies in deze periode. Het netto verlies over de eerste helft van 2005 steeg naar € 3,4 miljoen, tegen € 3,0 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. De liquide middelen bedroegen per 30 juni 2005 € 27,5 miljoen.
 
“Galapagos ligt op koers voor het behalen van haar omzet- en cash burn doelen voor 2005. Tegelijkertijd maken we goede voortgang met het realiseren van onze strategische doelen. De omzet uit diensten en producten groeide in de eerste helft van dit jaar met 5%. De in deze periode afgesloten nieuwe overeenkomsten met Novartis, de Cystic Fibrosis Foundation, Celera Genomics en de vandaag aangekondigde overeenkomst met de High Q Foundation onderstrepen het vertrouwen dat de sector heeft in de technologie van Galapagos,” aldus Onno van de Stolpe,  CEO van Galapagos. “Met onze Euronext listing als basis, verwachten we ons product aanbod te kunnen uitbreiden en onze concurrentie-positie te kunnen verstevigen.”
 
 
Kerncijfers eerste halfjaar 2005
(EUR x 1.000, m.u.v. nettoverlies per aandeel)
 
 
30 juni 2005
30 juni 2004
% wijziging
Omzet
2.202
2.264
-2,7%
Bedrijfsresultaat
-3.435
-3.012
14%
Financieringsinkomsten
27
24
13%
Verlies voor belastingen
-3.408
-2.989
14%
Belastingen
11
-6
 
Nettoverlies gedurende de verslagperiode
-3.397
-2.994
13%
Basisverlies per aandeel (€)
-0.51
-0.50
2%
 
 
 
 
Liquide middelen
27.527
10.665
158%
 
 
Toelichting op de halfjaarcijfers
 
Omzet
De omzet van Galapagos over het eerste halfjaar van 2005 kwam uit op € 2,2 miljoen, een daling van 2% ten opzichte van de € 2,3 miljoen over dezelfde periode in 2004. 
 
De omzet van partnering divisie Galadeno bedroeg in het eerste halfjaar van 2005 € 1,2 miljoen, tegen  € 1,1 miljoen over dezelfde periode in 2004.
 
Overheidssubsidies in de eerste zes maanden van 2005 bedroegen € 1,0 miljoen, vergeleken met     € 1,1 in het eerste halfjaar van 2004.
 
De aard van de door Galapagos in deze periode afgesloten contracten leidt op korte termijn tot fluctuaties in de omzet, maar de onderneming ligt op koers voor het realiseren van een toename van de omzet in 2005 ten opzichte van 2004. 
 
 
Resultaten
Het nettoverlies over het eerste halfjaar van 2005 bedroeg € 3,4 miljoen (€ 0,51 per aandeel), een toename van € 0,4 miljoen ten opzichte van de € 3,0 miljoen (€ 0,50 per aandeel) over het eerste halfjaar van 2004.
 
De kosten voor onderzoek & ontwikkeling kwamen in het eerste halfjaar van 2005 uit op € 2,8 miljoen, tegen € 2,6 miljoen in dezelfde periode van 2004. 
 
Verkoopkosten, algemene en administratiekosten bleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar ongewijzigd op € 2,1 miljoen.
 
 
Kasstroom en kaspositie
In het eerste halfjaar van 2005 namen de liquide middelen per saldo met € 17,2 miljoen toe. Voor de bedrijfsactiviteiten werd € 3,2 miljoen aan liquide middelen gebruikt. Hiermee ligt de cash burn op schema voor de verwachte cash burn van ongeveer € 7,0 miljoen voor het hele jaar 2005. Voorts bedroegen de aflossingen aan leasing en investeringen in apparatuur € 0,5 miljoen. Galapagos haalde met de beursgang € 22,4 miljoen op tegen een koers van € 7 per aandeel, waarmee per saldo € 20,8 miljoen aan liquide middelen kon worden bijgeschreven. 
 
Per 30 juni 2005 had Galapagos € 27,5 miljoen aan liquide middelen.
 
 
Operationele ontwikkelingen
Samenwerkingsovereenkomsten
  • Samenwerkingsverband om targets te vinden voor astma en gerelateerde aandoeningen met GlaxoSmithKline
  • Samenwerkingen met Novartis Pharmaceuticals (UK) en met Celera Genomics (US)
  • Samenwerkingsverband om targets te vinden met de Cystic Fibrosis Foundation (US)
  • Principe-overeenkomst voor samenwerkingsverband met de High Q Foundation (US) om targets te vinden voor de ziekte van Huntington (3e kwartaal)
 
Galapagos’ platform voor de ontdekking van targets is gebaseerd op adenovirussen die menselijke gensequenties efficiënt inbrengen in allerlei menselijke cellen om via zogeheten knock-in of knock-down processen specifieke eiwitten in de cel te beïnvloeden. Vervolgens gebruikt Galapagos testsystemen (assays) die een bepaalde ziekte weergeven, om die eiwitten die de ziekte veroorzaken functioneel te selecteren. Na zorgvuldige validatie van deze targets vormen zij de basis voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.
 
De adenovirale collecties en assay analyse technologie worden aan farmaceutische en biotechnologische ondernemingen beschikbaar gesteld via Galadeno, de partnering divisie van Galapagos. Omzet wordt gegenereerd door de verkoop van adenovirussen, als sets uit de collectie of individueel, en door geavanceerd contractueel onderzoek op het gebied van het vinden van targets en de verdere validatie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van primaire humane cellen in diverse ziekte modellen. De bestaande target discovery samenwerkingen van Galadeno met Bayer Healthcare en Celgene ontwikkelen zich volgens plan. Daarnaast zijn ook verscheidene andere projecten gestart, zoals de alliantie met GlaxoSmithKline, de virus productie overeenkomst met Celera Genomics en de onderzoeksovereenkomst met Novartis Pharmaceuticals. Behalve deze samenwerkingsverbanden met farmaceutische en biotechnologische ondernemingen is een samenwerking gestart met de Cystic Fibrosis Foundation om targets te vinden voor een medicijn tegen de nu nog onbehandelbare taaislijmziekte (mucovisidose). Vandaag hebben wij tevens aangekondigd een principe-overeenkomst te hebben gesloten met de High Q Foundation voor een omvangrijk onderzoeksprogramma naar targets voor een geneesmiddel tegen de ziekte van Huntington. Dit contract levert Galapagos een omzet van € 2,3 miljoen over een periode van twee jaar.
 
Drug discovery door Galapagos
  • Progressie van reuma targets in kinase drug discovery samenwerking met BioFocus
  • Start van drug discovery samenwerking met Asinex
  • Samenwerking met TNO op het gebied van eiwit technologieën
  • Drug discovery samenwerking met ZoBio, Pyxis and de Universiteit van Leiden, mede gefinancierd door een subsidie van de Nederlandse overheid ter waarde van € 1,2 miljoen
Galapagos gebruikt haar unieke technologie voor het ontdekken en valideren van  nieuwe, drugable targets in reumatoïde artritis, osteoartritis, osteoporose, de ziekte van Alzheimer en astma. Voor de interne drug discovery inspanningen van Galapagos heeft de onderneming ervoor gekozen zich te richten op bot- en gewrichtsaandoeningen – reuma, osteoartritis en osteoporose – om een pijplijn te vullen met nieuwe chemische moleculen voor deze ziekten. 
 
Tijdens de eerste zes maanden van 2005 bracht Galapagos drie nieuwe targets naar de fase van drug discovery, bovenop de drie targets die in 2004 reeds in de drug discovery fase kwamen. Een aantal belangrijke samenwerkingsverbanden stelden de onderneming in staat snelle voorgang te boeken binnen deze programma’s. In het  reuma programma werd zeer goede voorgang geboekt in de hit-to-lead fase van het ontwikkelen van kandidaat medicijnen in de samenwerking met het Britse BioFocus. In samenwerking met het Russische Asinex werden twee projecten in de drug discovery fase gebracht. Daarnaast stelt de deze week aangekondigde samenwerking met ZoBio, Pyxis Discovery en de Universiteit van Leiden, Galapagos in staat om te profiteren van de nieuwste technologie in drug discovery in de verdere ontwikkeling van een van zijn gepatenteerde targets in artritis. Van de totale subsidie ter waarde van € 1.2 miljoen zal Galapagos ter ondersteuning van dit programma € 550k ontvangen. 
 
Het astmaprogramma, dat eind 2004 in licentie gegeven werd aan GlaxoSmithKline onder een “target licencing and multi-year target identification agreement“, ontwikkelt zich volgens plan.
 
Intellectuele eigendom: Naast de al verkregen Europese en Amerikaanse patenten ontving Galapagos recent een Japans octrooi voor het gebruik van adenovirale bibliotheken in de “high-throughput screening” voor gen-functies. Binnen het drug discovery programma werden de eerste twee octrooiaanvragen ingediend voor nieuwe chemische moleculen die zijn ontdekt op basis van twee reuma targets van Galapagos. In totaal heeft Galapagos wereldwijd nu meer dan 30 octrooiaanvragen ingediend ter bescherming van haar technologieën en de targets die zijn geïdentificeerd in de ziekteprogramma’s. Het handelsmerk “SilenceSelect” is in mei 2005 aan Galapagos verleend door het United States Patent and Trademark Office.
 
Vennootschappelijk:  In mei 2005 werd Galapagos geïntroduceerd op de beurzen van Euronext Brussel (code: GLPG) en Euronext Amsterdam (GLPGA) met als eerste handelsdag 6 mei 2005. Op 3 juni 2005 maakte Galapagos bekend dat zij door de uitoefening van de overtoewijzings optie nog eens € 2 miljoen extra had opgehaald, waardoor er via de beursgang in totaal 3.229.499 aandelen waren geplaatst en Galapagos € 22,4 miljoen had opgehaald.
 
Als gevolg van de beursnotering van Galapagos op Euronext wijzigde de samenstelling van haar Raad van Bestuur (Raad van Commissarissen in Nederlandse context) als volgt: Ferdinand Verdonck en Harrold van Barlingen zijn toegetreden als lid van de Raad van Bestuur. Tegelijkertijd zijn Ronald Brus (CEO van Crucell en lid van de Raad van Bestuur sinds 1999), Stephen Bunting (Managing Director van Abingworth en lid van Raad van Bestuur sinds maart 2002), Steven Burrill (Managing Director van Burrill en lid van de Raad van Bestuur sinds maart 2003) en Dirk Pollet (Vice-President Business Development van Galapagos en lid van de Raad van Bestuur sinds november 2000) afgetreden als leden van de Raad van Bestuur van Galapagos.
 
Andre Hoekema trad toe tot het Directiecomité van Galapagos als Managing Director van Galadeno. Johan Van den Eynde trad toe tot het managementteam van Galapagos als Director Legal and Human Resources. 
 
 
Conference call en webcast presentatie
Galapagos zal vandaag om 09.30 uur Central European Time (CET) een voor het publiek toegankelijke conference call houden, die ook als webcast op het internet te volgen is. Om aan deze conference call deel te nemen, dient men tien minuten voor aanvangstijd op telefoonnummer +32 2290 1608 in te bellen. De presentatie van de halfjaarcijfers wordt gevolgd door een vraag- en antwoordsessie.
 
De live audio webcast is toegankelijk via de website van Galapagos op www.glpg.com, en kan daarna worden bekeken vanaf 14.00 uur en blijft een jaar op de website gearchiveerd.
 
 
Over Galapagos
Galapagos is een beursgenoteerde onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek. De onderneming heeft met succes een aantal nieuwe targets ontdekt en gevalideerd die een rol spelen bij de bot- en gewrichtsziekten osteoartritis, osteoporose en reumatoïde artritis, evenals bij astma en de ziekte van Alzheimer. De gepatenteerde targets en moleculen die in deze onderzoeksprogramma’s werden ontdekt en gevalideerd, vormen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen door Galapagos. Bepaalde targets en moleculen worden in licentie gegeven via partnerovereenkomsten met farmaceutische bedrijven gedurende het ontwikkelingstraject van een project. Galadeno, de partnering divisie van Galapagos, levert functionele testen en reagentia aan leidende farmaceutische, nutraceutische en biotechnologische bedrijven die snel in bepaalde ziekten nieuwe targets willen identificeren en valideren. Galapagos heeft 71 medewerkers, waaronder 17 PhD’s, en is gevestigd in Mechelen, België en Leiden, Nederland. Tot haar partners behoren Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, GlaxoSmithKline, Vertex en Wyeth.
 
Meer informatie over Galapagos en Galadeno is te vinden op www.glpg.com.
 
 
Klik aan de link beneden om de volledige PDF-versie van dit persbericht te downloaden, inclusief het complete externe verslag van de halfjaarcijfers: