Galapagos Q3: klinisch succes van GLPG1690 en MOR106 benadrukt sterkte van onze brede pijplijn

 • Solide voortgang in onze R&D portfolio
  • Ontstekingsziekten
   • Start van studies met filgotinib in uveitis en lupus membranous nephropathy
   • IL-17C antilichaam MOR106 laat veelbelovende signalen van activiteit zien bij patiënten met atopische dermatitis
  • Fibrose
   • Positieve proof of concept met GLPG1690 in IPF patiënten
   • UK regelgevende autoriteit maakt de weg vrij voor het indienen van een aanvraag voor een CF-patiëntenstudie met onze drievoudige combinatietherapie in het vierde kwartaal van 2017
 • Financiële resultaten over de eerste negen maanden van 2017:
  • Omzet €106,4 M, een stijging van €41,3 M vergeleken met 2016
  • Operationeel verlies met €14,1 M gestegen tot €62,6 M
  • Kaspositie op 30 september 2017 van €1.220,1 M

Webcast morgen, 27 oktober 2017, om 14.00 CET/ 8 AM ET, www.glpg.com, +32 2 404 0659, code 2890376

Mechelen, België; 26 oktober 2017, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar niet-geauditeerde resultaten bekend over de eerste negen maanden van 2017. Deze resultaten zijn uitgebreid omschreven in het 2017 derde kwartaalverslag, beschikbaar op de Galapagos website, www.glpg.com.

“Galapagos heeft dit kwartaal proof of concept met GLPG1690 in patiënten met idiopathische longfibrose en met MOR106 in patiënten met atopische dermatitis vastgesteld; dit bewijst wederom dat we innovatie leveren in ziektes met een grote nood aan effectieve medicijnen,” zei Onno van de Stolpe, CEO. “Ons platform van nieuwe werkingsmechanismen vormt de basis van de activiteiten van Galapagos; en samen met filgotinib, onze experimentele JAK1 inhibitor in ontstekingsziekten, hebben we nu drie volledig nieuwe mechanismen waarvan proof of concept is vastgesteld in ziektes waar patiënten wachten op betere medicijnen. En dit is nog maar het begin: ons platform blijft nieuwe targets en moleculen leveren in ontstekingsziekten, fibrose en andere ziekten. We hebben de pijplijn, de expertise, de mensen en de financiële middelen om vooruitgang te maken in onze programma’s en om het potentieel van onze innovatie volledig te realiseren.”

“In de eerste drie kwartalen van 2017 is Galapagos blijven investeren in haar R&D pijplijn om substantiële vooruitgang te kunnen boeken. De bekendmaking van de resultaten van de FLORA studie en van de Fase 1b studie met MOR106 verstevigden het vertrouwen van de aandeelhouders in de toekomst van ons bedrijf en ons vermogen om onze doelen te realiseren,” zei Bart Filius, CFO. “Met een kaspositie van €1,2 miljard blijven we goed gepositioneerd om onze brede R&D portfolio verder te ontwikkelen. We verwachten een operationele cash burn voor het hele jaar aan de lage kant van de prognose van €135 tot €155 miljoen.”

Geconsolideerde kerngetallen eerste negen maanden 2017 (niet-geauditeerd)
(€ miljoen, met uitzondering van gewone & verwaterde winst/verlies per aandeel)

  30 September 2017 30 September 2016
Omzet 106,4 65,0
R&D kosten (149,2) (96,7)
Algemeen, administratie, verkoop en marketing (19,7) (16,8)
Operationeel verlies (62,6) (48,5)
Non cash aanpassing van vlottende financiële activa1   57,5
Overig netto financieel resultaat (23,1) (0,9)
Belastingen (0,2) (0,1)
Netto resultaat (85,9) 8,1
Gewone winst/verlies (-) per aandeel (€) (1,75) 0,18
Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (€) (1,75) 0,17
Kaspositie inclusief in pand gegeven geldmiddelen 1.220,1 938,8

Opmerkingen:
1) weerspiegelt de reële waarde aanpassing zonder cash impact van het financieel actief geboekt als gevolg van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen.

Cijfers van de eerste negen maanden van 2017
Een gedetailleerd derde kwartaalverslag van 2017 is beschikbaar op www.glpg.com/financial-reports.

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen, 27 oktober 2017, om 14:00 CET/ 8 AM ET een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u één van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 2890376

Verenigde Staten: +1 323 794 2423
Verenigd Koninkrijk: +44 330 336 9105
Nederland: +31 20 721 9251
Frankrijk: +33 1 76 77 22 74
België: +32 2 404 0659

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Via www.glpg.com kunt u toegang krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om opnieuw te beluisteren.

Financiële kalender
22 februari 2018 Resultaten boekjaar 2017 (webcast 23 februari 2018)
24 april 2018                 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 578 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784


Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 6 53 725 199
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2017), financiële resultaten en de timing van de publicatie van dergelijke resultaten, de timing en/of resultaten van klinische studies, de interacties met autoriteiten, en de opbouw en ontwikkeling van commerciële activiteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestatie, financiële toestand en liquiditeitspositie, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere de volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar operationele kosten voor 2017 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zou worden verwezenlijkt), Galapagos’ verwachtingen met betrekking tot haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, dat data van de lopende ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recent jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.