Galapagos publiceert 2023 jaarverslag en kondigt jaarlijkse Gewone Algemene en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen aan

  • Publicatie van jaarverslag over boekjaar 2023
  • Voorstellen van besluit van de Gewone Algemene Vergadering omvatten de goedkeuring van een herzien remuneratiebeleid en de (her)benoeming van bestuurders
  • Voorstellen van besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering omvatten de goedkeuring van de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en van de uitgifte van de Gilead Subsequent Warrant B

Mechelen, België; 28 maart 2024, 21:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) publiceert vandaag haar jaarverslag over het boekjaar 2023 en kondigt haar jaarlijkse Gewone Algemene en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen aan die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 30 april 2024, om 14:00 uur (CET) en 15:00 uur (CET), op de zetel van de vennootschap.

Het jaarverslag over het boekjaar 2023, inclusief een overzicht van de cijfers en prestaties, is online beschikbaar op https://www.glpg.com/financial-reports en kan ook als PDF worden gedownload. Onze jaarlijkse 2023 Form 20-F filing bij de Securities and Exchange Commission (SEC) is beschikbaar op http://www.sec.gov/edgar.

Galapagos heeft de eer om haar aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, leden van de Raad van Bestuur en commissaris uit te nodigen op haar jaarlijkse Gewone en Buitengewone Aandeelhoudersvergaderingen die achtereenvolgens zullen worden gehouden op dinsdag 30 april 2024, om 14:00 uur (CET) en 15:00 uur (CET), respectievelijk, op de zetel van de vennootschap.

Op de agenda van de jaarlijkse Gewone en Buitengewone Aandeelhoudersvergaderingen staan onder meer de volgende punten: (i) de goedkeuring van het herziene Remuneratiebeleid, (ii) de herbenoeming van Dr. Elisabeth Svanberg als Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder, (iii) de benoemingen van Dr. Susanne Schaffert en de heer Simon Sturge als Niet-Uitvoerend Onafhankelijke Bestuurders, en de heer Andrew Dickinson als Niet-Uitvoerend Bestuurder, (iv) de goedkeuring van de uitgifte van een warrant ten voordele van Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company (“Subsequent Warrant B”), en (v) de hernieuwing van het toegestane kapitaal tot 20% van het kapitaal van de vennootschap.

Om tot de Algemene Vergaderingen van 30 april 2024 te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 23 van de Statuten van de vennootschap na te leven, en de formaliteiten beschreven in de oproeping te vervullen. De oproeping en enige andere documenten in verband met de jaarlijkse Algemene and Buitengewone Aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden geraadpleegd op onze website via http://www.glpg.com/shareholders-meetings.

Biografieën van de voorgestelde leden van de Raad van Bestuur
De biografieën van Dr. Elisabeth Svanberg, Dr. Susanne Schaffert, de heer Simon Sturge en de heer Andrew Dickinson staan op de Galapagos website.

Over Galapagos
Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class kleine moleculen, CAR-T-therapieën en biologische geneesmiddelen in oncologie en immunologie. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd point-of-care CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar http://www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (voorheen Twitter).

Contact

Media
Marieke Vermeersch 
+32 479 490 603 
media@glpg.com  
Investeerders
Sofie Van Gijsel 
+1 781 296 1143
ir@glpg.com

Sandra Cauwenberghs 
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. De toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze verklaringen gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. We wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit specifiek vereist wordt door wet- of regelgeving.

Disclaimer
De inhoud van onze website, met inbegrip van het jaarverslag over het boekjaar 2023, en de verslagen opgesteld door de Raad van Bestuur en de commissaris ter gelegenheid van de Buitengewone Algemene Vergadering en elke andere website die vanaf onze website kan worden bezocht, worden niet geacht door middel van verwijzing te zijn opgenomen in een indiening in het kader van de Securities Act van 1933.

Bijlage