Galapagos publiceert 2006 Prospectus en kondigt managementwissel aan

Dit persbericht is een aanvulling op het Galapagos 2006 Prospectus
 

Mechelen, België, 30 maart 2007 – Galapagos NV (Euronext & LSE:GLPG) kondigt de publicatie aan van haar 2006 Prospectus.  Dit Prospectus houdt verband met de uitgifte van aandelen ten gevolge van de overname van Inpharmatica en ProSkelia via een volledige aandelentransactie en de private plaatsing van €31 miljoen in december 2006.  Galapagos kondigt eveneens het terugtreden aan van David Smith als Chief Financial Officer en de benoeming van Leo Steenbergen als Chief Financial Officer met ingang van 1 juni 2007.  David Smith blijft CFO tot juni en zal bijstaan in de overdracht.    

 
Prospectus
 
Het Galapagos 2006 Prospectus (samengesteld uit een Registratiedocument, een Verrichtingsnota en een Samenvatting) werd op 20 maart 2007 goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en op 21 maart 2007 door de Alternatieve Investeringsmarkt van de Londense beurs (AiM).  Op 26 maart 2007 werden 5.483.913 aandelen van Galapagos NV aangemeld voor toelating op de AiM markt van de Londense beurs.  Op basis van dit Prospectus kreeg Galapagos de toelating om met ingang van 30 maart 2007 maximum 7.025.863 aandelen te noteren op Eurolist (Euronext Brussel en Euronext Amsterdam) en op Londen AiM.  Op de datum van deze aanvulling zijn hiervan reeds 5.483.913 aandelen uitgegeven.  De overige aandelen zullen worden uitgegeven in april en mei 2007.  De nieuw uitgegeven aandelen en de nog uit te geven aandelen hebben betrekking op een aantal transacties die Galapagos finaliseerde in december 2006: de overname van Inpharmatica Ltd op 5 december 2006 (maximum 2.165.532 nieuw uitgegeven en nog uit te geven aandelen), de private plaatsing van €31 miljoen op 22 december 2006 (3.463.683 nieuw uitgegeven aandelen) en de overname van ProSkelia SASU, eveneens op 22 december 2006 (1.396.648 nieuw uitgegeven aandelen).  Verdere kapitaalverhogingen in verband met de overname van Inpharmatica zullen publiek gemaakt worden via aanvullingen bij het Prospectus waarbij het precieze aantal nieuw uitgegeven aandelen aangegeven zal worden.  De nieuw uitgegeven aandelen zijn van gelijke orde met de bestaande aandelen van de Vennootschap en zullen vanaf vandaag verhandelbaar zijn op Euronext Brussel, Euronext Amsterdam en AiM.  Aandelen uitgegeven in het kader van de overname van Inpharmatica blijven onder lock-up tot 10 mei 2007, terwijl de aandelen uitgegeven aan ProStrakan in het kader van de overname van ProSkelia onder lock-up blijven tot 22 december 2007.
 
Verandering in management
 
David Smith, CFO van Galapagos sinds februari 2006, zal de Vennootschap verlaten in juni 2007 om zijn carrière verder te zetten bij Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust in het Verenigd Koninkrijk.  David zal met ingang van 1 juni 2007 vervangen worden door Dhr. Leo Steenbergen die de positie van CFO aanvaard heeft.
 
Leo Steenbergen (54) was van januari 2002 tot december 2006 Chief Financial Officer en lid van de Management Board van Telenet NV.  Onder zijn leiding werd deze vennootschap geherfinancierd en realiseerde ze in 2005 een succesvolle beursgang op Euronext.  Voorafgaand aan Telenet, was Leo CEO van IP Globalnet, waar hij  de business activiteiten herstructureerde en reorganiseerde.  Daarvoor was hij CFO bij de Bekaert Group.  Leo werkte van 1980 tot 1997 voor Hewlett-Packard Europa waar hij verschillende financiële posities bekleedde.
 
“Ik ben zeer verheugd CFO te worden van Galapagos en ben enthousiast over deze mogelijkheid. Galapagos is een opmerkelijke vennootschap met een schitterende historiek wat betreft de groei naar biotech leiderschap”, zegt Leo Steenbergen. “Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring met snel groeiende technologiebedrijven ten dienste te stellen van Galapagos”.
 
“Galapagos verlaten is een moeilijke beslissing geweest.  Ik heb met veel plezier bijgedragen tot het succes en de groei van Galapagos en de transitie van het bedrijf naar een geïntegreerde drug discovery business.  Omwille van een combinatie van persoonlijke redenen, wens ik evenwel mijn carrière een andere wending te geven”, zegt David Smith. “Galapagos is goed op weg om een leider te worden binnen de Europese biotech en is klaar voor een volgende fase van ontwikkeling en groei”.      
 
“David heeft een zeer gewaardeerde bijdrage geleverd aan Galapagos, en we vinden het jammer dat hij gekozen heeft om Galapagos en de biotech industrie te verlaten.  We wensen hem succes voor de toekomst”, aldus Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer van Galapagos.  “We verwelkomen Leo als nieuwe CFO; Leo’ s achtergrond in, en ervaring met, hoogtechnologische en snel groeiende bedrijven zal zeer waardevol zijn voor een snelle groeie van het bedrijfscenarioonhe is in a meeting next couple of hours, but will give you a call later today or tomorrow m van onze service business en het in de kliniek brengen in 2008 van therapeutische moleculen uit onze pijplijn in bot- en gewrichtsziekten”.      
 
Financiële Kalender 2007
 
Halfjaar Resultaten 2007                                      8 augustus 2007
Jaarresultaten 2007                                             7 maart 2008
 
Beschikbaarheid van documenten
 
Dit persbericht is een aanvulling bij het Galapagos 2006 Prospectus.  De Engelstalige versie van deze aanvulling werd goedgekeurd door de CBFA op 27 maart 2007.  Deze aanvulling, het Galapagos Registratiedocument, de Verrichtingsnota 2006 en de Samenvatting, vormen samen het 2006 Prospectus voor toelating tot notering van nieuwe Galapagos aandelen.
 
Het 2006 Prospectus is beschikbaar online op www.glpg.com/investor/prospectus.htm.  De elektronische versies van Galapagos’ 2006 verslag en de jaarbrochure (die de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekening bevat) zijn beschikbaar online in het Nederlands en het Engels op www.glpg.com/investor/financial_reports.htm. Gedrukte exemplaren van de documenten kunnen verkregen worden per email: ir@glpg.com, per telefoon: +32 15 34 29 00, of per fax: +32 15 34 29 01.
 
Deze aanvulling werd gepubliceerd in het Engels en het Nederlands.  De Engelse en de Nederlandse versies hebben gelijke waarde.  Onno van de Stolpe draagt de verantwoordelijkheid voor de vertaling van de Engelstalige versie van deze aanvulling naar het Nederlands.
 
Over Galapagos
 
Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft klinische en preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten, cachexia en menopauzale opvliegers.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten[1] om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 450 medewerkers in acht landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com.
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
 

[1] ADMET staat voor Absorptie, Distributie, Metabolisering, Excretie en Toxiciteit: deze 5 criteria zijn kritisch voor het succes van een farmaceutisch molecuul in de ontwikkeling tot geneesmiddel.