Galapagos presenteert vooruitgang in CF programma op NACFC 2017

Tien posters en vier presentaties geven de vooruitgang weer naar drievoudige combinatietherapie

Mechelen, België; 2 november 2017; 7.30 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) zal op de North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC) 2017 vooruitgang laten zien in zowel het begrijpen van de mechanismen achter de compounds, als de klinische ontwikkeling van de brede portfolio van modulatoren. Galapagos zal de volgende plenaire voordrachten en posters presenteren in Indianapolis deze week:

Plenaire presentaties (alle tijden ET)

Donderdag 2 november
Voordracht W02: CFTR2017, 10:50 – 11:00 am
Katja Conrath – abstract #5, ACTIVITY OF HUMAN CFTR MODULATORS ON CFTR FROM DIFFERENT SPECIES
Voordracht TPS01: CFTR modulation & restoration, 9:45 – 11:05 am
Bertrand Kleizen (Utrecht University) – abstract #46, DECIPHERING THE MODE OF ACTION OF CLINICALLY RELEVANT NEXT GENERATION C2 CORRECTOR COMPOUNDS GLPG2737 AND GLPG3221 – flash poster presentatie

Vrijdag 3 november
Voordracht W18: Innovative approaches to CF therapies, 2:20 -2:30 am
Corina Balut – abstract #198, DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF NEXT-GENERATION CORRECTORS AS PART OF A TRIPLE CF THERAPY

Zaterdag 4 november
Voordracht W22: 11:05-11:15 am
Samantha DeStefano – abstract #13, EFFECTS OF N1303K MUTATION ON CFTR GATING

Poster presentaties

Poster #5
ACTIVITY OF HUMAN CFTR MODULATORS ON CFTR FROM DIFFERENT SPECIES, gepresenteerd door Katja Conrath

Poster #46
DECIPHERING THE MODE OF ACTION OF CLINICALLY RELEVANT NEXT GENERATION C2 CORRECTOR COMPOUNDS GLPG2737 AND GLPG3221, gepresenteerd door Bertrand Kleizen

Poster #36
SAFETY, TOLERABILITY AND PHARMACOKINETICS OF A NOVEL CFTR POTENTIATOR GLPG3067 IN HEALTHY VOLUNTEERS, gepresenteerd door Magdalena Petkova

Poster #259
GLPG1837 IN SUBJECTS WITH CYSTIC FIBROSIS AND THE S1251N OR G551D MUTATION: RESULTS FROM PHASE 2A STUDIES (SAPHIRA 1 AND 2), gepresenteerd door Katja Conrath

Poster #262
SAFETY, TOLERABILITY AND PHARMACOKINETICS OF SINGLE AND MULTIPLE DOSES OF GLPG2737, A NOVEL CFTR CORRECTOR MOLECULE, IN HEALTHY VOLUNTEERS, gepresenteerd door Olivier van de Steen

Poster #263
PHARMACOKINETICS AND SAFETY OF A NOVEL CFTR CORRECTOR MOLECULE GLPG2222 IN HEALTHY SUBJECTS AND IN SUBJECTS WITH CYSTIC FIBROSIS: RESULTS FROM TWO PHASE I STUDIES, gepresenteerd door Olivier van de Steen

Poster #264
SAFETY, TOLERABILITY AND PHARMACOKINETICS OF CFTR POTENTIATOR GLPG2451 WITH AND WITHOUT CFTR CORRECTOR GLPG2222 IN HEALTHY VOLUNTEERS, gepresenteerd door Gerben Van ‘t Klooster

Poster #31
STUDYING THE DISTINCT SENSITIVITIES OF CFTR MODULATORS USING ZEBRAFISH-CFTR, gepresenteerd door Onoftio Laselva

Poster #167
TESTING EFFICACY OF NOVEL CORRECTORS AND POTENTIATORS IN RESCUING A RARE CYSTIC FIBROSIS MUTATION BY FUNCTIONAL SCREENING OF A CRISPR/CAS9-ENGINEERED BRONCHIAL CELL LINE, gepresenteerd door Paul Eckford

Poster #27
MUTATIONS IN THE SECOND CYTOPLASMIC LOOP OF CFTR SUGGEST DISTINCT MODE OF ACTION BETWEEN POTENTIATORS VX-770 AND GLPG1837, gepresenteerd door Marjolein Mijnders

Poster #13
EFFECTS OF THE N1303K MUTATION ON CFTR GATING, gepresenteerd door Samantha DeStefano

Alle posters zullen kort na de presentatiesessies beschikbaar worden gemaakt op de Galapagos website, www.glpg.com.

Vanavond, donderdag 2 november van 8 uur tot 9 uur pm, organiseren we ons jaarlijkse IR event tijdens NACFC in het Conrad Hotel, 50 Washington St, Indianapolis. CSO Piet Wigerinck zal de hoofdlijnen van de NACFC presentaties presenteren en een update geven over ons CF programma. RSVP Elizabeth Goodwin, contactgegevens hieronder.

De North American Cystic Fibrosis Conference wordt gesponsord door de Cystic Fibrosis Foundation: www.cff.org

Voor meer informatie over cystic fibrosis: http://www.glpg.com/rd-cystic-fibrosis

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 578 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact


Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 71 750 6707
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder hiertoe beperkt te zijn) verklaringen in verband met de potentiële werkzaamheid van Galapagos’ compounds in cystic fibrosis (taaislijmziekte/mucoviscidose). Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het vlak van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van taaislijmziekte die momenteel aan de gang zijn de registratie of verdere ontwikkeling van haar correctors en potentiators niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner voor cystic fibrosis, AbbVie) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.