Galapagos presenteert resultaten fase II reuma studie met GLPG0634 tijdens EULAR

Mechelen, België;  5 juni 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij op 9 juni 2012 tijdens het EULAR Annual European Congress of Rheumatology de resultaten zal presenteren van de fase II Proof-of-Concept studie met JAK1-remmer GLPG0634 in reumapatiënten.

Het European League Against Rheumatism (EULAR) Congres vindt plaats in Berlijn van 6 tot en met 9 juni a.s.  De presentatie is getiteld:

Efficacy and Safety of GLPG0634, a Selective JAK1 Inhibitor, after Short-term Treatment of Rheumatoid Arthritis; Results of a Phase IIa Trial (9 juni, 9.50 – 10.00 uur, Hall 1.1)

De gepresenteerde data laten zien dat GLPG0634 zeer actief is tegen reuma, een snelle werking heeft en een heel goede veiligheidsscore geeft.  Deelnemende patiënten hadden matige tot ernstige reuma, en reageerden onvoldoende op methotrexaat alleen.

De volledige samenvatting kan vanaf morgen bekeken worden via de EULAR conference website: www.eular.org

Details van de Fase II klinische studie
In de klinische Proof-of-Concept Fase II studie met GLPG0634 werden 36 reumapatiënten betrokken die onvoldoende reageren op de standaard behandeling met methotrexaat (MTX).  Het doel van de studie was om de werkzaamheid en veiligheid van GLPG0634 bij patiënten met actieve reuma aan te tonen.  Drie groepen van 12 patiënten met matige tot ernstige reuma kregen voor een periode van vier weken ofwel een eenmaal daagse dosis van 200 mg of tweemaal daags een dosis van 100 mg van GLPG0634 ofwel een placebo.  Alle patiënten bleven doorgaan met hun standaard therapie met MTX en andere lage doseringen van  ontstekingremmers.  Het primaire effectiviteits-eindpunt was de bepaling van de ACR20 score, het standaard eindpunt voor klinische studies in reumapatiënten.  Daarnaast werd gekeken naar verbetering van de ACR50, ACR70 en DAS28 scores.  De veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van GLPG0634 in reumapatiënten werden tevens geëvalueerd.

Over kandidaat-medicijn GLPG0634
GLPG0634 is een oraal beschikbare, nieuwe Janus kinase (JAK) remmer die selectief is voor JAK1.  JAK’s zijn kritische componenten van signaleringsmechanismen die gebruikt worden door een aantal cytokines en groeifactoren, inclusief diegene die bij reumapatiënten geactiveerd zijn. Andere niet-selectieve JAK remmers hebben in reumastudies lange-termijn effectiviteit aangetoond met een snelle initiële respons.  Galapagos’ kandidaat-medicijn GLPG0634 onderscheidt zich van andere JAK remmers door specifieke binding aan JAK1.  Dit zou kunnen leiden tot een beter veiligheidsprofiel hetgeen door de data van deze Proof-of-Concept studie wordt ondersteund.  Het molecuul is ontwikkeld door Galapagos.   Bij succesvolle afronding van de Fase IIb studies voor reuma, zal Abbott het programma licenseren en is daarna verantwoordelijk voor de Fase III klinische ontwikkeling en de wereldwijde productie.

Over EULAR
De jaarlijkse EULAR congressen vormen een belangrijk onderdeel van de agenda’s van reumatologen wereldwijd.  Het biedt een forum voor wetenschappelijke en academische uitwisselingen tussen experts  werkzaam op gebied van reumatologie, samenwerkend met patiëntenorganisaties om zoveel mogelijk voortgang in de klinische zorg van reumapatiënten te realiseren.  Meer info op: www.eular.org

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier  programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Galapagos heeft ruim 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Piet Wigerinck, CSO
Tel: +32 477 62 7103

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.