Galapagos presenteert op OARSI preklinische data met selectieve ADAMTS-5 remmer GLPG1972 voor artritis

Mechelen, België; 29 april 2017, 7.30 CET –Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de presentatie aan van preklinische farmacologische data met GLPG1972 op de jaarlijkse bijeenkomst van Osteoarthritis Research Society International (OARSI), vandaag in Las Vegas, USA.

Galapagos en haar samenwerkingspartner Servier zijn met GLPG1972 een potentieel ziektemodificerend oraal medicijn aan het ontwikkelen voor artritis.

Vandaag maakt Galapagos bekend dat GLPG1972 een krachtige en hoog-selectieve remmer is van  ADAMTS-5, een bekende target in de literatuur over artritis. Het ADAMTS-5 enzym speelt een sleutelrol bij de afbraak van kraakbeen (Larkin 2015). Op het OARSI 2017 wereldcongres presenteert Galapagos preklinische farmacologische data met GLPG1072, die kraakbeenbescherming laten zien in zowel assays van knaagdiercellen als menselijk explantaat. Ziektemodificerende activiteit met GLPG1972 in het gold-standard, destabilisatie van de mediale meniscus (DMM) knaagdier model, zal ook worden gepresenteerd.

Galapagos heeft eerder bekendgemaakt dat een Fase 1 studie in gezonde vrijwilligers gunstige veiligheids- en PK-profielen van GLPG1972 heeft laten zien, en binnen twee weken behandeling tot aan 60% vermindering van een biomarker voor kraakbeenafbraak bereikte. Deze biomarker is een serum ARGS-neoepitope, dat door ADAMTS-5 wordt gevormd uit kraakbeen en dus dient als een biomarker voor target engagement.

“Artritis is een ziekte met zeer beperkte behandelmogelijkheden, en er is niet één die daadwerkelijk de oorzaak van de ziekte aanpakt. Door het remmen van ADAMTS-5, waarvoor steeds meer bewijs is in de literatuur, zou GLPG1972 een centrale rol kunnen spelen bij artritis,” zei Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos. “We zijn erg benieuwd of we dezelfde impact op de biomarker voor kraakbeenafbraak ARGS-neoepitope, zoals we die hebben gezien in gezonde vrijwilligers, kunnen herhalen in patiënten.”

In juli 2010 kondigden Servier en Galapagos hun alliantie aan voor de ontwikkeling van orale medicijnen voor de behandeling van artritis. Galapagos is verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe kandidaatmedicijnen gebaseerd op nieuwe targets; Servier heeft de exclusieve optie om deze medicijnen te licenseren na de voltooiing van de Fase 1 studie en de voorbereidende activiteiten voor een Fase 2A studie. In deze overeenkomst kan Galapagos in totaal tot €290 miljoen aan op succes gebaseerde mijlpaalbetalingen ontvangen, plus royalty’s op de commerciële verkopen.

Galapagos is van plan om een Fase 1b studie in artritispatiënten in de Verenigde Staten te starten dit kwartaal. Galapagos heeft de volledige commerciële rechten in de Verenigde Staten binnen de artritis samenwerking met Servier.

Presentatie titel: “GLPG1972: A POTENT, SELECTIVE, ORALLY AVAILABLE ADAMTS-5 INHIBITOR FOR THE TREATMENT OF OA “
OARSI Sessie: gezamenlijke sessie 8 – OA Treatments  
Presentation Time: vandaag van 11:55 AM – 12:05 PM MDT

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications Director Communications
+1 781 460 1784

 

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 6 53 725 199
ir@glpg.com

 
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met Galapagos’ strategische ambities, het mechanisme, actie en profiel, de planning van de klinische studies met GLPG1972 en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van artritis die momenteel aan de gang zijn de registratie of verdere ontwikkeling van GLPG1972 zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner voor GLPG1972, Servier) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaatproducten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.