Galapagos presenteert nieuwe inzichten in IPF en gerelateerde klinische ontwikkelingen op het European Respiratory Society Congress  

De impact op de patiënt en klinische ontwikkelingen in IPF staan centraal

Mechelen, België; 26 augustus 2020, 7.30 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de presentatie aan van nieuwe inzichten in idiopathische longfibrose (IPF) op het virtuele European Respiratory Society (ERS) International Congress 2020.

IPF is een zeldzame en progressieve ziekte die het fysieke en emotionele welzijn van patiënten aanzienlijk kan beïnvloeden. De presentaties van Galapagos tijdens ERS tonen nieuwe inzichten in de behoefte aan verbetering van het ziektemanagement met behulp van real-world data, gericht op klinische belasting, de beleving van IPF-patiënten bij diagnose en behandelingen, en de levenskwaliteit van IPF-patiënten:

  • Klinische belasting van idiopathische longfibrose (IPF): perceptie van arts en patiënt (Poster, #22122)
  • Idiopathische longfibrose (IPF): de beleving van de patiënt (Poster, #22943)
  • Belasting van idiopathische longfibrose (IPF) op de kwaliteit van leven (QoL), werk productiviteit en gebruik van gezondheidszorg (Poster, #22152)

Een aanvullende poster zal details geven over de volledig gerekruteerde PINTA Fase 2-studie met de GPR84 inhibitor van Galapagos, GLPG1205. In deze studie zijn er 69 patiënten uit 36 centra in 9 landen gerekruteerd. De belangrijkste bevindingen over het rekruteren van patiënten in Centraal/Oost-Europa en Oman zullen worden gepresenteerd, alsook nieuwe inzichten over de bevestiging van de IPF-diagnose door middel van central reading:

  • Idiopathische longfibrose (IPF): observaties uit een Fase 2-studie van GLPG1205 (PINTA) (Poster, #23105)

             
“Wij zijn gedreven door onze betrokkenheid om nieuwe manieren te vinden om patiënten met IPF te helpen, aangezien er nog steeds een aanzienlijke onvervulde medische behoefte is,” zei Walid Abi-Saab, MD, Chief Medical Officer bij Galapagos. “We kijken ernaar uit om tijdens ERS bevindingen van patiënten over leven met de ziekte te presenteren, alsook observaties uit onze PINTA Fase 2-studie. Daarnaast zullen we tijdens ons symposium het ISABELA Fase 3-programma, dat we samen doen met onze partner Gilead, toelichten.”

Gezien de aanzienlijke onvervulde medische behoefte is pionierswerk essentieel in de strijd tegen IPF. Tijdens ERS zal Galapagos op maandag 7 september 2020 het symposium ‘Time for change? Pioneering in IPF management’ organiseren. Tijdens dit symposium zullen de revolutionaire technieken en functionele testen die kunnen bijdragen aan het stellen van de diagnose en het management van de ziekte, centraal staan. Prof. Toby Maher, Global Principal Investigator voor ISABELA, zal de baanbrekende ISABELA-studies bespreken, waar een selectie van deze benaderingen worden toegepast.

Op woensdag 9 september 2020 zal Galapagos samen met het EU-IPFF gastheer zijn voor het eerste virtueel symposium ooit geleid door een patiëntenorganisatie, getiteld ‘Improving pulmonary fibrosis diagnosis and care in Europe’. Onderwerpen zoals de beleving van de patiënt en de belangrijkste onvervulde behoeftes zullen worden besproken, alsook de toegang tot de zorg in IPF door heel Europa. Aansluitend wordt er een nieuw educatief programma over het herkennen van longfibrose voor huisartsen gepresenteerd.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Head of Internal & External Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Anna Gibbins
Senior Director Communications – Therapeutic Areas

+44 7717 801900
communications@glpg.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de risico’s dat bestaande en toekomstige klinische studies met ziritaxestat en GLPG1205 in hun geheel niet of niet binnen de verwachte timing voltooid zullen worden, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige klinische onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van ziritaxestat en/of GLPG1205 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (waaronder onze samenwerkingspartner voor ziritaxestat, Gilead), en dat Galapagos’ verwachtingen betreffende het ziritaxestat en GLPG1205 ontwikkelingsprogramma en Galapagos’ inschattingen betreffende het commercieel potentieel van ziritaxestat en GLPG1205 kunnen onjuist zijn, en de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.

 

Bijlage