Galapagos presenteert drie posters over filgotinib in de ziekte van Crohn op DDW® 2017

Mechelen, België; 7 mei 2017, 16.35 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt bekend tijdens Digestive Disease Week® (DDW[1]) 2017 drie posters uit de Fase 2 FITZROY studie van filgotinib in de ziekte van Crohn te presenteren. DDW 2017 vindt plaats van 6 tot 9 mei in Chicago, USA. Meer informatie op www.ddw.org.

“Efficacy of filgotinib, a selective JAK1 inhibitor, is independent of prior anti-TNF exposure: subgroup analysis of the Phase 2 FITZROY study in moderate-to-severe Crohn’s disease” (Su1920) door Prof Geert D’Haens et al.

Presentatie van subgroep analyses van de FITZROY Fase 2 studie.

“Maintenance of clinical effect in patients with moderate-to-severe Crohn’s disease treated with filgotinib, a selective JAK1 inhibitor: exploratory 20-week data analysis of the Phase 2 FITZROY study” (Su1930) door Prof Séverine Vermeire et al.

Presentatie van een analyse van 20 weken behandeling uit de FITZROY Fase 2 studie.

“Filgotinib (GLPG0634, GS-6034), a JAK-1 Selective Inhibitor, Significantly Reduces Gut Tissue pSTAT3 in Crohn’s Disease Patients” (Su1933) by Prof William Sandborn et al.

Presentatie van een analyse van STAT3 activatie in de FITZROY Fase 2 studie.

Deze drie posters uit de eerder gerapporteerde FITZROY studie zullen worden gepresenteerd tijdens de sessie met de titel “IBD: Controlled Clinical Trials in Humans”, gehouden op 7 mei 2017 van 12:00 PM tot 2:00 PM CT. In lijn met het DDW® beleid wordt het embargo op de posters opgeheven 9:30 AM CT op de dag van de presentatie. De ePosters zullen publiek worden gemaakt na 6 juni 2017 op de archief site van DDW®, ddw.scientificposters.com.

Galapagos en Gilead
Galapagos en Gilead hebben een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten. Deze nieuwe Fase 2 klinische studie in CLE gaat starten naast de reeds lopende Fase 2 studies naar het syndroom van Sjögren, de ziekte van Bechterew (TORTUGA), en psoriatische artritis (EQUATOR). Daarnaast lopen ook nog het FINCH Fase 3 programma in reuma, de DIVERSITY Fase 3 studie in de ziekte van Crohn, de Fase 2 studies in de ziekte van Crohn in de dunne darm en bij fistelvorming, en tenslotte de SELECTION Fase 2b/3 studie in colitis ulcerosa.

Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nog niet definitief vastgesteld.
Meer informatie over de studies met filgotinib: www.clinicaltrials.gov
Meer informatie over filgotinib: www.glpg.com/filgotinib

Over DDW
Digestive Disease Week® (DDW) is de grootste internationale bijeenkomst van artsen, onderzoekers en academici op het gebied van gastro-enterologie, hepatologie, endoscopie en gastro-intestinale chirurgie. DDW wordt gesponsord door de American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), de American Gastroenterological Association (AGA) Institute, de American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) en de Society for Surgery of the Alimentary Tract (SSAT) en vindt plaats van 6 tot 9 mei 2017 in McCormick Place, Chicago, IL. Op de bijeenkomst zullen meer dan 5.000 abstracts en honderden lezingen over de laatste vorderingen in GI onderzoek, medicijnen en technologie worden gepresenteerd. Meer informatie is te vinden op www.ddw.org.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 510 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacts

Investors: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com
 

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 6 53 725 199
 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen omtrent de strategische ambities van Galapagos, de verwachte timing van klinische studies met filgotinib, en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s, de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (inclusief Gilead, haar samenwerkingspartner voor filgotinib), en de inschatting van het commercieel potentieel van filgotinib. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] De naam, logo en acronym van Digestive Disease Week® zijn exclusief eigendom en handelsmerk van DDW LLC.