Galapagos ontwikkelt combinatietherapie voor taaislijmziekte (mucoviscidose)

  • GLPG2665, een volgende generatie (C2) corrector, samen met de twee andere componenten van de drievoudige combinatie, geeft een tot zesvoud groter chloride transport ten opzichte van Orkambi1) in vitro
  • Drievoudige combinatie therapie van C2 met GLPG2222 en GLPG1837 kan naar verwachting 80% van de mutaties behandelen in de taalslijmziekte populatie
  • Meerdere series van C2 correctoren geïdentificeerd, elk met een uniek werkingsmechanisme
  • GLPG2665 begint preklinische ontwikkeling en maakt de eerste Galapagos-AbbVie drievoudige combinatie therapie compleet

Mechelen, België; 15 oktober 2015:  Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt vandaag bekend dat GLPG2665 geselecteerd is als het eerste C2 corrector kandidaat medicijn.  Galapagos heeft meerdere series van C2 correctoren geïdentificeerd, elk met een verschillende chemische opbouw en daarmee met een uniek en complementair werkingsmechanisme.  GLPG2665 is de eerste van een serie kandidaat-medicijnen voor Galapagos’ drievoudige combinatie therapie.  Deze combo is bedoeld voor patiënten met de delta F508 mutatie in taaislijmziekte.  GLPG2665 begint nu preklinische ontwikkeling met een verwachte start van de Fase 1 studie in de eerste helft van 2016.  GLPG2665 in combinatie met corrector GLPG2222 en potentiator GLPG1837 laat consistent het herstel van een gezond activiteitsniveau zien in humaan bronchiaal epitheel (HBE) cellen zien van patiënten met Klasse II F508del mutatie.  De combinatie resulteert in een tot zesvoud groter chloride transport ten opzichte van Orkambi in de HBE cellen met de F508del mutatie.   Het slechte functioneren van CFTR is de veroorzaker van taaislijmziekte.

“Dit is een grote stap voorwaarts in ons taaislijmziekteprogramma,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “De samenwerking met AbbVie heeft nieuwe corrector  GLPG2665 opgeleverd.  Het is de eerste van meerdere correctors voor onze combinatietherapie.  De race naar zo’n combinatietherapie, die daadwerkelijk de oorzaken van taaislijmziekte aanpakt, is nu echt gestart.  Dat is goed nieuws voor de patiënten.  Galapagos is hard op weg om zo snel mogelijk deze nieuwe combinatietherapie beschikbaar te maken: GLPG1837, GLPG2222, en GLPG2665 samen.”

Deze derde component van de combinatietherapie brengt de Galapagos-AbbVie samenwerking dichter bij haar doel om een medicijn te vinden voor patiënten met taaislijmziekte dat daadwerkelijk de oorzaken van de ziekte aanpakt.  Galapagos verwacht de Fase 2 studie met potentiator GLPG1837 in Klasse III mutatie patiënten en de Fase 1 studie met corrector GLPG2222 in gezonde vrijwilligers nog voor het einde van het jaar te kunnen indienen.

Over taaislijmziekte (mucoviscidose, cystic fibrose)
Taaislijmziekte is een zeldzame, levensbedreigende, genetische ziekte waaraan wereldwijd ongeveer 80.000 patiënten lijden.  Het is een chronische ziekte die voornamelijk de longen en het spijsverteringsstelsel aantast.  Patiënten met taaislijmziekte hebben een ernstig verminderde kwaliteit van leven en een gemiddeld gehalveerde levensduur vergeleken met die van de gemiddelde bevolking.  De gemiddelde leeftijd van overlijden is 27 jaar.  Momenteel is er geen remedie voor deze ziekte.  Patiënten ondergaan een levenslange behandeling met meerdere dagelijkse medicaties, frequente hospitalisaties en uiteindelijk longtransplantatie.  Deze symptomatische behandelingen zijn levensverlengend maar niet curatief.  Taaislijmziekte wordt veroorzaakt door een mutatie in het gen coderend voor het CFTR-eiwit, wat resulteert in abnormaal transport van chloride over het celmembraan.  Het chloridetransport is vereist voor een effectieve hydratatie van de epitheliale oppervlakken in vele organen van het lichaam.  Een normaal CFTR kanaal zorgt voor de uitscheiding van chloride-ionen.  Een gemuteerd CFTR kanaal heeft geen chloride transport, waardoor kleverig slijm ophoopt op de buitenkant van de cel.  CFTR dysfunctie veroorzaakt dehydratatie van de epitheliale oppervlakken waardoor weefsels aangetast worden en leidt tot ziekte van de longen, slechte absorptie in het darmkanaal en alvleesklier insufficiëntie.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie fase 2, twee fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten. Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met filgotinib laten zien in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 Fase 2B studies in reuma.  Galapagos is bezig om een Fase 3 studie in reuma met filgotinib voor te bereiden en verwacht de topline resultaten met filgotinib in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn in het vierde kwartaal van 2015 bekend te maken.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 gaat een fase 2 studie starten en corrector GLPG2222 gaat Fase 1 in vóór eind van 2015, en C2 corrector GLPG2665 gaat Fase1 in naar verwachting medio 2016.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV

Investors:
Elizabeth Goodwin, VP IR & Corporate Communications
Cell: +1 781 460 1784

Mediaverzoeken:
Evelyn Fox, Director Communications
Tel: +31 6 53 591 999

ir@glpg.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met de timing van mogelijke klinische studies, mogelijke werking van GLPG2665 en een mogelijke drievoudige combinatietherapie voor taaislijmziekte waar dit middel deel van zou uitmaken. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van taaislijmziekte die momenteel aan de gang zijn de registratie of verdere ontwikkeling van haar correctors en potentiators niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner AbbVie die onvoldoende middelen zou kunnen besteden aan de verdere ontwikkeling en commercialisatie van het taaislijmziekteportfolio) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.