Galapagos ontvangt transparantieverklaringen

Mechelen, België; 26 mei 2015 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft kennisgevingen van belangrijke deelneming ontvangen van Capital Group Companies, Inc., Fidelity Management and Research LLC, en Federated Equity Management Company of Pennsylvania.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] heeft Galapagos op 21 mei 2015 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Capital Group Companies, Inc.  Hierin meldde Capital Group Companies, Inc. dat door haar gecontroleerde rechtspersonen op 19 mei 2015 in het totaal 1.795.935 Galapagos aandelen hielden, hetzij 4,68% van de 38.403.176 momenteel uitstaande Galapagos aandelen.  Dit is vergeleken met de 1.554.436 aandelen vermeld in de vorige kennisgeving van Capital Group Companies, Inc. van 5 september 2012.

Voorts heeft Galapagos op 21 mei 2015 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Fidelity Management and Research LLC, volgens dewelke door haar gecontroleerde rechtspersonen op 19 mei 2015 een totaal van 2.732.508 aandelen hielden, hetzij 7,12% van de uitstaande Galapagos aandelen.  Dit is de eerste transparantieverklaring ontvangen van Fidelity Management and Research LLC.

Tenslotte heeft Galapagos op 21 mei 2015 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Federated Equity Management Company of Pennsylvania, volgens dewelke door haar gecontroleerde rechtspersonen op 14 mei 2015 een totaal van 2.238.000 aandelen hielden, hetzij 5,83% van de uitstaande Galapagos aandelen.  Dit is de eerste transparantieverklaring ontvangen van Federated Equity Management Company of Pennsylvania.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met figotinib laten zien na 12 weken behandeling in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reumatoïde artritis.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een Fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. 

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.[1]             Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.