Galapagos ontvangt succesbetaling van €7,4 miljoen in artritis alliantie met GlaxoSmithKline

  • Eerste studie in de mens met GLPG0555 afgerond
  • Start klinische studie met tweede kandidaat-medicijn, GLPG0778

Mechelen, België; 11 januari 2011 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag de voortgang aan in haar artritis alliantie met GSK.  Het kandidaat-medicijn GLPG0555 heeft in gezonde vrijwilligers een goede veiligheid laten zien.  Voorts is Galapagos gestart met een Fase I klinische studie voor een tweede kandidaat-medicijn, GLPG0778.  Voor het bereiken van deze mijlpaal met GLPG0778 ontvangt Galapagos een succesbetaling van €7,4 miljoen van GSK.

De Fase I studie met het eerste kandidaat-medicijn in de alliantie, GLPG0555, laat geen wijzigingen zien in vitale functies of belangrijke laboratoriumwaarden in een periode van 14 opeenvolgende dagen in gezonde vrijwilligers.  GLPG0555 werd goed verdragen en er waren geen noemenswaardige bijverschijnselen.

Eind december 2010 is Galapagos gestart met een eerste studie in de mens voor GLPG0778, ook in gezonde vrijwilligers; deze studie loopt in de komende maanden.  Dit tweede kandidaat-medicijn, dat kinase target GT623 remt, heeft in laboratoriumonderzoek en in diermodellen een zeer goede activiteit laten zien en de preklinische ontwikkelingsfase is met succes afgerond.

“We zijn blij met deze voortgang met onze kandidaat-medicijnen in de artritisalliantie met GSK,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Met de aankondiging van vandaag komt het aantal kandidaat-medicijnen dat we in klinische studievoor artritisvier.”

Over GLPG0555 en de Fase I klinische studie
Het doel van de eerste studie in de mens was het vaststellen van veiligheid, tolerantie en het farmacologische profiel van het kandidaat-medicijn GLPG0555.  De dubbelblind, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd met zowel enkel- als meervoudige doseringen in 35 gezonde vrijwilligers.

Op dit moment loopt een Fase I vervolgstudie met GLPG0555 in 40 gezonde vrijwilligers.  In deze studie worden de veiligheid, de farmacokinetische eigenschappen en het biomarker-profiel verder bepaald.  Bovendien is Galapagos van plan een nieuwe capsule-formulering te testen voor latere vervolgstudies.

Over GLPG0778 en de eerste studie in de mens
Het doel van de eerste studie in de mens met kandidaat-medicijn GLPG0778 is het vaststellen van veiligheid, tolerantie en het farmacokinetisch profiel, en daarnaast het bepalen van de biomarker effecten van dit kandidaat-medicijn.  De dubbelblind, placebo-gecontroleerde studie zal zowel enkel- als meervoudige doseringen bevatten en wordt de komende maanden in België uitgevoerd in 40 gezonde vrijwilligers.

Over de artritis alliantie met GlaxoSmithKline
In juni 2006 zijn GSK en Galapagos een alliantie aangegaan waarin Galapagos kandidaat-medicijnen voor de wereldwijde R&D organisatie van GSK zal gaan ontdekken en ontwikkelen.  GSK en Galapagos hebben deze alliantie al driemaal verder uitgebreid door additionele targets toe te voegen en het aantal programma’s uit te breiden.  Na de laatste uitbreiding van de alliantie in december 2009, kunnen de succesbetalingen van GSK oplopen tot €200 miljoen plus double-digit royalty’s.  GSK heeft de exclusieve optie om deze medicijnen verder te ontwikkelen en wereldwijd op de markt te brengen.  Sinds het begin van de alliantie heeft Galapagos in totaal €54,7 miljoen aan succesbetalingen van GSK gekregen.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zeven programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co., Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €3,3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.