Galapagos ontvangt mijlpaalbetaling in samenwerking op gebied van antilichamen

Mechelen, België en Galashiels, Schotland; 25 juli 2007 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij de tweede mijlpaal heeft bereikt in de samenwerking met Novartis op het gebied van antilichamen bij bot-gerelateerde ziekten.  Het bereiken van deze mijlpaal levert een betaling op van $1 miljoen (€723.000) voor Galapagos.  Galapagos zal $750.000 (€542.000) van dit bedrag aan ProStrakan betalen als onderdeel van de overeenkomst van december 2006. 
 
De samenwerking, oorspronkelijk tussen Novartis en ProSkelia SASU (voorheen een dochter van ProStrakan) startte in september 2006.  Op basis van die originele overeenkomst met Novartis kunnen de mijlpaalbetalingen $100 miljoen overschrijden, met daarbovenop royalties bij commercialisering.  De eerste mijlpaalbetaling, in verband met intellectueel eigendom, werd aangekondigd op 6 december 2006.  De samenwerking werd sindsdien overgenomen door Galapagos als gevolg van de acquisitie van ProSkelia op 22 december 2006.  Op basis van die overname splitsen Galapagos en ProStrakan mijlpaal- en royalty-betalingen uit overeenkomsten die reeds bestonden ten tijde van de overname, met als verdeelsleutel 25% voor Galapagos en 75% voor ProStrakan; Galapagos ontvangt daarnaast alle R&D betalingen. 
 
“We zijn blij dat de integratie van de ProSkelia R&D onder Galapagos management zo soepel is verlopen”,  aldus Onno van Stolpe, CEO van Galapagos.  “Deze mijlpaal is een bewijs van de vooruitgang die ons onderzoeksteam heeft geboekt sinds de overname in december.”
 
Dr Wilson Totten, Chief Executive van ProStrakan, voegt hieraan toe: “De voorwaarden van de verkoop van ProSkelia hebben ons in staat gesteld in de toekomst mee te delen in de reeds bestaande overeenkomsten.  We zien het begin van de cashflow van deze programma’s en we verwachten dat deze inkomstenstroom zal doorgaan en aan waarde zal toenemen in de komende jaren.”
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft klinische en preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten, cachexia en menopauzale opvliegers.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 460 medewerkers in acht landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
 
 
Over ProStrakan
De ProStrakan Groep is een snel groeiende onderneming gericht op specialty pharmaceuticals.  Het houdt zich bezig met de ontwikkeling en commercialisering van voorgeschreven geneesmiddelen voor de behandeling van ziekten waar nog geen goede medicijnen voor beschikbaar zijn.  ProStrakan heeft haar hoofdvestiging en R&D faciliteiten in Galashiels, Schotland.  Alle Europese sales en marketing van ProStrakan’s producten wordt behartigd door dochtermaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en andere EU landen.  Meer informatie over ProStrakan is te vinden op www.prostrakan.com.
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
 
 
Financial Dynamics (voor ProStrakan)
David Yates / Ben Brewerton
Tel: +44 20 7831 3113
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.