Galapagos ontvangt kennisgevingen van belangrijke deelneming

Mechelen, België; 12 mei 2011 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij kennisgevingen van belangrijke deelneming heeft ontvangen overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei 2007) betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, met name van Aviva plc en Delta Lloyd NV

 

Galapagos heeft op 9 mei 2011 kennisgevingen van belangrijke deelneming ontvangen van Aviva, en Delta Lloyd en haar dochterbedrijf Delta Lloyd Asset Management NV.  De rechtstreekse deelneming in Galapagos wordt gehouden door Delta Lloyd Asset Management.  Aviva heeft haar aandeel in Delta Lloyd afgebouwd tot 40% en als gevolg daarvan worden Delta Lloyd en haar dochterondernemingen niet langer beschouwd als dochterondernemingen van Aviva.  Daardoor is de indirecte deelneming van Aviva in Galapagos herleid tot nul aandelen.  Delta Lloyd Asset Management bezit 3.000.000 Galapagos aandelen, hetgeen 11,36% vertegenwoordigt van de 26.411.480 momenteel uitstaande Galapagos aandelen.  Deze deelneming is een verhoging ten opzichte van de 2.485.000 aandelen waarvan Aviva in december 2008 had kennis gegeven.

 

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zes programma’s in ontwikkeling en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €2,5 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

CONTACT

 

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.