Galapagos ontvangt kennisgevingen van belangrijke deelneming

Mechelen, België; 27 oktober 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij twee kennisgevingen van belangrijke deelneming heeft ontvangen overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei 2007) betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt,  met name een van TWE Beheer BV, TWE Investment BV, Gestion Deelnemingen IV BV, en de heer A. Strating; en een van Crucell Holland BV. 

 

Galapagos heeft op 21 oktober 2010 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen waaruit blijkt dat TWE Beheer BV en de heer A. Strating geen Galapagos aandelen meer bezitten en dat TWE Investment BV en Gestion Deelnemingen IV BV een gezamenlijk totaal van 921.255 (3,51%) Galapagos aandelen bezitten;  dit aantal betekent een vermindering ten opzichte van de 1.252.550 aandelen waarvan deze vier partijen eerder kennis hadden gegeven.  Gestion Deelnemingen V BV heeft een aparte deelneming.  Galapagos heeft op 27 oktober 2010 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen waaruit blijkt dat Crucell Holland BV nog steeds 1.236.097 Galapagos aandelen in bezit heeft, hetgeen nu 4,70% is van het momenteel aantal uitstaande aandelen.

 

Op datum van vandaag bedraagt het totaal kapitaal van Galapagos €142.178.761,07; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 26.282.827 hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.  Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 2.756.168 hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen.  Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

 

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY)is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zes programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co., Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €3,3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

CONTACT

 

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.