Galapagos ontvangt €2,5 miljoen subsidie voor onderzoek naar nieuwe antibiotica

Mechelen, België; 22 januari 2015 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij van het IWT €2,5 miljoen subsidie toegekend heeft gekregen voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, in samenwerking met Prof. Goossens van de Universiteit van Antwerpen (UA).  

GLPG1492 (‘1492) is een smal-spectrum antibioticum dat effectief is tegen alle Stafylokokken aureas stammen, inclusief MRSA, de ziekenhuisbacterie waar geen toereikende behandeling voor bestaat vanwege de resistentie tegen bestaande antibiotica.  Galapagos heeft het voornemen om dit jaar een klinische Fase 1 te starten bij gezonde vrijwilligers.  ‘1492 laat een uitstekende antibacteriële effectiviteit zien, met een brede werking tegen alle bekende MRSA stammen.  Het nieuwe werkingsmechanisme van ‘1492 kan worden toegepast voor de ontwikkeling van meerdere antibiotica tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën die een probleem vormen in de gezondheidszorg (waaronder de zgn. ESKAPE bacteriën). ‘1492 is gepatenteerd en volledig eigendom van Galapagos.

De subsidie is toegekend via het transformationeel geneeskundig onderzoek (TGO) programma, voor het project ‘Partnering tiered clinical Phase II anti-MRSA antibiotic with rapid diagnostic test development,‘.  Galapagos zal binnen dit project samenwerken het Laboratorium voor Medische Microbiologie van de Universiteit van Antwerpen. In dit project wordt een nieuwe klinische strategie getoetst die een efficiënte ontwikkeling van smal-spectrum antibiotica tegen resistente bacteriën mogelijk maakt.  Voor het snel aantonen van deze infecties, wordt een diagnostische test ontwikkeld.  De Universiteit van Antwerpen gaat basaal onderzoek doen naar het onderliggende mechanisme van antibiotica-resistentie.

“Wij waarderen de steun van het IWT voor ons onderzoek,” zei Dr Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos.  “Er is een grote behoefte aan smal-spectrum antibiotica die heel gericht werken tegen MRSA en andere resistente bacteriën.”

Herman Goossens, hoofd van het Laboratorium voor Microbiologie van de UA reageerde: “Door de financiering van deze publiek-private samenwerking tussen Galapagos en ons onderzoekscentrum op het UA, zouden we in staat moeten zijn om een nieuwe impuls te geven aan de succesvolle ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen multiresistente bacteriën die wereldwijd al aan zoveel mensen het leven hebben gekost.”

Over antibiotica resistentie en MRSA
Behandeling van ziekenhuis infecties door bacteriën met een brede resistentie tegen bestaande antibiotica is een belangrijke bedreiging van de publieke gezondheidszorg.  Het wijdverspreide gebruik van antibiotica tegen een grote variëteit van bacteriële ziekteverwekkers heeft tot resistentie in de behandeling geleid.  Als breed-spectrum behandeling niet aanslaat wordt de patiënt in het ziekenhuis behandeld met een smal-spectrum antibioticum, specifiek tegen de pathogeen die de patiënt heeft geïnfecteerd.  Door de groeiende resistentie tegen breed-spectrum antibiotica is de verwachting dat de markt voor infectie behandelingen in het ziekenhuis groeit van $3,3 miljard in 2010 naar meer dan $4 miljard in 2020 in de US, EU en Japan.  In het bijzonder is er een urgente noodzaak voor middelen om de verspreiding van MRSA onder de bevolking tegen te gaan.  Beschikbaarheid van een nieuw medicijn dat MRSA zou kunnen aanpakken zal de publieke gezondheidszorg helpen om de duur van ziekenhuisopnames te beperken, een positieve bijdrage te leveren aan de sterftecijfers en verdere verspreiding een halt toe te roepen. 

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische, en 25 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica, metabole en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft de selectieve JAK1 inhibitor GSK2586184 (voorheen GLPG0778) aan GlaxoSmithKline in licentie gegeven in 2012.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa patiënten getest.  GLPG1690 is een medicijn met een nieuwe werkingsmechanisme tegen longziektes en wordt momenteel in een fase 1 studie gestest.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen voor taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen zullen  mutaties in het CFTR gen aanpakken.  Potentiator GLPG1837 is al met fase 1 gestart.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinisch kandidaat fase.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochtervennootschap Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkwartier in Mechelen, België, en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel. +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.