Galapagos oefent optie uit om filgotinib samen met Gilead op de markt te brengen in acht Europese landen

Lock-up en standstill overeenkomst tussen de bedrijven verloopt op 31 december 2017

Mechelen, België; 14 december 2017; 22.01 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag haar beslissing aan om de optie uit te oefenen om filgotinib samen met partner Gilead Sciences te verkopen in acht Europese landen, bij goedkeuring van filgotinib voor commerciële verkoop.

Galapagos heeft haar optie uitgeoefend om filgotinib samen met haar samenwerkingspartner Gilead Sciences te marketen. Galapagos zal 35% van de marketing-inspanningen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Luxemburg op zich nemen. De partijen zullen evenredig delen in de netto winst verlies in deze landen. In België, Nederland en Luxemburg zal Galapagos de verkopen boeken. Buiten deze 8 landen ontvangt Galapagos trapsgewijs oplopende royalty’s van 20 tot 30% op de wereldwijde netto omzet van filgotinib.

“Met deze beslissing neemt Galapagos de volgende stap in haar ontwikkeling naar de commerciële fase. Samen met Gilead zijn we de potentiële start van filgotinib-verkopen aan het voorbereiden. Intussen plant Galapagos een commerciële infrastructuur te bouwen voor de marketing samen met Gilead. Het geeft veel voldoening dat na de beginjaren van innovatie, Galapagos zich nu aan het voorbereiden is om het eerste medicijn voortkomend uit deze research inspanningen, te gaan commercialiseren,” zegt Onno van de Stolpe, CEO en oprichter van Galapagos.

Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nog niet definitief vastgesteld. Filgotinib wordt nu onderzocht in Fase 3 studies in reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn en in colitis ulcerosa en in Fase 2 studies in de ziekte van Crohn in de dunne darm en bij fistelvorming, het syndroom van Sjögren, de ziekte van Bechterew, psoriatische artritis, cutaneous lupus erythematosus, uveitis en lupus membranous nephropathy.

Update over de lock-up en standstill overeenkomst met Gilead
Bij de closing van de transactie inzake hun samenwerkingsovereenkomst in januari 2016 heeft Gilead $425 miljoen (of €392 miljoen) geïnvesteerd in het kapitaal van Galapagos. Daarbij is Gilead eigenaar geworden van 6.760.701 Galapagos aandelen, wat 13,27% vertegenwoordigt van het huidige uitstaande kapitaal van Galapagos. Daarnaast werd binnen deze samenwerkingsovereenkomst een lock-up en standstill overeenkomst afgesproken. Deze afspraken zullen verlopen op 31 december 2017.

Over de samenwerking met Gilead
Galapagos en Gilead zijn in december 2015 een samenwerking aangegaan voor de wereldwijde ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten. Galapagos ontving een upfront betaling van $725 miljoen, bestaande uit een eenmalige licentievergoeding van $300 miljoen en een kapitaalinjectie van $425 miljoen. Bovendien kan Galapagos in aanmerking komen voor mijlpaalbetalingen van maximaal $755 miljoen voor het behalen van bepaalde doelstellingen inzake ontwikkeling en goedkeuring door toezichthouders, waarvan Galapagos reeds $70 miljoen heeft ontvangen, en op verkoop gebaseerde mijlpaalbetalingen van maximaal $600 miljoen. Galapagos komt in aanmerking voor royalty’s, trapsgewijs oplopend van 20% tot 30% op de wereldwijde netto-omzet van gelicentieerde producten. Galapagos zal een deel van de co-promotie-inspanning op zich nemen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Luxemburg en zal gelijk in de nettowinsten en nettoverliezen delen in deze gebieden. Dit is in plaats van het ontvangen van royalty’s in die gebieden gedurende de periode van co-promotie. Volgens de voorwaarden van de samenwerking is Gilead primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voor het verkrijgen van goedkeuring door toezichthouders van het gelicentieerde product. Galapagos is verantwoordelijk voor de medefinanciering van 20% van de ontwikkelingskosten tot en met goedkeuring door de regelgevende instanties.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 578 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de VS en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 71 750 6707
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen omtrent haar samenwerking met Gilead, met inbegrip van royalty’s en mijlpaalbetalingen, het delen in de winsten en verliezen, en ontwikkelingsplannen en daaraan verbonden kosten of omtrent de verwachte timing van klinische studies met filgotinib, en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies en strategische plannen daaromtrent, met inbegrip van commercialisatieplannen. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s, de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (inclusief Gilead, haar samenwerkingspartner voor filgotinib), en de inschatting van het commercieel potentieel van filgotinib. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.