GALAPAGOS NV EN ASINEX LTD GAAN EEN DRUG DISCOVERY SAMENWERKING AAN IN BOT- EN GEWRICHTSZIEKTEN

In de eerste fase van de overeenkomst zullen biologen van Galapagos en medicinale scheikundigen van ASINEX samenwerken om chemische moleculen te identificeren voor de door Galapagos gepatenteerde targets en gebruik maken van ASINEX’s deskundigheid in voorspellende scheikunde en haar collecties van moleculen. De tweede fase zal bestaan uit het optimaliseren van de gevonden moleculen. Het doel van ASINEX is om Galapagos een set patenteerbare kandidaat-geneesmiddelen aan te leveren.


“Galapagos heeft door middel van zijn functionele gen analyse platform een aantal eiwitten geïdentificeerd die een sleutelrol spelen in de vorming van botweefsel.” aldus Graham Dixon, Galapagos’ CSO “De deskundigheid van ASINEX in voorspellende en medicinale scheikunde zijn complementair aan de expertise van Galapagos in de ziekte-gerelateerde biologie, en zal bijdragen aan de verdere opbouw van kandidaat-geneesmiddelen voor onze ziekteprogramma’s. Daarom zorgt deze samenwerking voor maximale kansen op succes voor de onderzoeksprogramma’s van Galapagos.”


Dmitry Genis, ASINEX’s CEO verklaarde, “We zijn verheugd dat Galapagos ASINEX gekozen heeft voor de start van de ontwikkeling van geneesmiddelen. We geloven dat onze chemische molecuul ontwikkelingsexpertise moeilijk te overtreffen is. We zijn uitermate gemotiveerd om Galapagos een set kandidaat-geneesmiddelen te leveren van top kwaliteit en om een succesvolle en langdurige relatie op te bouwen.”


Over ASINEX


ASINEX biedt ‘Intelligente Scheikunde’ aan voor de ontwikkeling en optimalisatie van chemische moleculen als basis voor kandidaat geneesmiddelen. ASINEX heeft gespecialiseerde collecties ontwikkeld van chemische moleculen voor de identificatie van startpunten voor medicijn ontwikkeling en heeft de beschikking over meer dan 400.000 chemische moleculen met karakteristieke eigenschappen van geneesmiddelen. Met een totaal van 151 scheikundigen (waaronder 54 PhD’s), 9 computationele scheikundigen (waaronder 7 PhD’s) en 38 biologen / biochemici (waaronder 24 PhD’s) bewijst ASINEX zich als een uitgelezen bedrijf voor geïntegreerde diensten in geneesmiddelen-onderzoek.

Voor meer informatie: www.asinex.com


Over Galapagos


Galapagos is een publieke genoteerde onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek ((Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA). Ze heeft met succes een aantal nieuwe targets ontdekt en gevalideerd die een rol spelen bij de bot- en gewrichtsziekten osteoartritis, osteoporose en reumatoïde artritis, alsook bij astma en de ziekte van Alzheimer. De gepatenteerde targets en moleculen die in deze onderzoeksprogramma’s werden ontdekt en gevalideerd vormen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen door Galapagos. Bepaalde targets en moleculen worden in licentie gegeven via partnerovereenkomsten met farmaceutische bedrijven gedurende het onwikkelingstraject van een project. Galadeno is de servicedevisie van Galapagos die functionele testen en reagentia aanbiedt aan vooraanstaande farmaceutische en biotechnologische bedrijven die in bepaalde ziekten nieuwe targets willen identificeren en valideren. Galapagos stelt momenteel 68 mensen tewerk, waaronder 16 PhD’s, en is gevestigd in Mechelen, België en Leiden, Nederland. Galapagos heeft verschillende partners waaronder Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, GlaxoSmithKline, Vertex en Wyeth.

Voor meer informatie: www.glpg.com