Galapagos NV: business update

Mechelen, België; 18 mei 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij op grond van de operationele en financiële resultaten die tot dusver in 2012 zijn behaald, de eerder afgegeven vooruitzichten voor dit jaar handhaaft: meer dan €150 miljoen inkomsten (+30% groei), een verhoogde bijdrage van de service-divisie aan zowel cash als winst, en een positief operationeel resultaat, cash flow en netto resultaat voor Galapagos over 2012.

“Naar verwachting zal Galapagos eind dit jaar de resultaten van de Fase IIa trial met ons reumamedicijn GLPG0643 hebben,” zegt Onno van de Stolpe, CEO.  “Erkenning van de inkomsten uit de overeenkomst met Abbott voor GLPG0634, in combinatie met verdere inkomsten uit de allianties en wederom een sterke performance van de service-divisie, zorgen voor de verwachte 30% groei van de inkomsten van Galapagos in 2012.”

In het eerste kwartaal heeft Galapagos een aantal successen aangekondigd.  Er werd een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst met Abbott getekend om de selectieve JAK1 remmer GLPG0634 voor de behandeling van auto-immuun ziektes zoals reuma te ontwikkelen en op de markt te brengen.  Voor de rechten verbonden aan deze samenwerking deed Abbott een upfront betaling van $150 miljoen.  Bij succesvolle afronding van de Fase II trial in reumapatiënten (aan de hand van vaststaande criteria), zal Abbott het programma licenseren voor $200 miljoen.  Daarna doet Abbott alle verdere klinische ontwikkeling en wereldwijde productie.  Bij het bereiken van overeengekomen mijlpalen voor ontwikkeling, registratie en verkoop van het medicijn zal Galapagos nog verdere succesbetalingen van Abbott ontvangen die kunnen oplopen tot $1 miljard plus trapsgewijs oplopende dubbelcijfer-royalty’s op de netto verkopen.  Galapagos houdt co-promotie rechten op GLPG0634 in de Benelux.   

Verder berichtte Galapagos over het behalen van mijlpalen in de allianties met Servier en Janssen door werk dat afgerond werd in 2011.  Ook liet Galapagos weten dat GSK haar licentie voor GLPG0778 en GLPG0555 heeft uitgeoefend.  Dit zijn de eerste programma’s van Galapagos die door een partner zijn ingelicenseerd.

Tijdens de R&D update op 18 april 2012 gaf Galapagos een overzicht van haar portfolio.  Voor GLPG0634 zullen naar verwachting de resultaten van een Fase IIa trial met 90 reumapatiënten in verschillende landen voor het eind van het jaar bekend zijn, goed op schema om de volledige resultaten van een Fase IIb studie aan Abbott te kunnen leveren vóór eind 2014.  Galapagos kondigde ook uitstekende resultaten aan met GLPG0974 in de eerste Fase I studie, en het behaalde Proof of Concept met antilichamen voor een nieuw target binnen de alliantie met MorphoSys.  Bovendien ontdekte Galapagos een nieuwe klasse antibiotica met activiteit tegen alle geteste MRSA bacteriën.  Er werd besloten om te stoppen met het ontwikkelen van GLPG0492 tegen cachexia en de alliantie met GSK voor infectieziekten werd beëindigd; de antibiotica-programma’s werden eigendom van Galapagos.  Dr Piet Wigerinck werd benoemd tot Chief Scientific Officer en werd daarmee verantwoordelijk voor alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij Galapagos.

BioFocus ging een nieuwe samenwerking met Almirall aan op gebied van ziekten aan de luchtwegen en zowel BioFocus als Argenta kondigden een meerjarige samenwerking met AstraZeneca aan.
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering op 24 april 2012 werden alle agendapunten goedgekeurd.  Verder gaf Galapagos 137.414 nieuwe aandelen uit met als gevolg een totale kapitaalverhoging van €1.099.662,27 (inclusief uitgiftepremie) in verband met de uitoefening van warranten door medewerkers in maart 2012.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier  programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Galapagos heeft ruim 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.