Galapagos meldt positieve resultaten met selectieve TYK2-remmer GLPG3667 in fase 1b-studie in psoriasis

  • Algemeen veilig en goed verdragen
  • Positief werkzaamheidssignaal bij psoriasispatiënten na vier weken
  • 40% van de patiënten met de hoge dosis GLPG3667 laat een verbetering zien van ten minste 50% in PASI-respons (PASI 50) na vier weken
  • Data ondersteunen de start van fase 2b dose range studie in psoriasis

Mechelen, België; 14 juli 2021; 22.01 CET; gereglementeerde informatie Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) rapporteert positieve topline resultaten met tyrosine kinase 2 (TYK2) remmer GLPG3667 in een fase 1bstudie bij psoriasispatiënten. GLPG3667 is ontwikkeld door Galapagos.

Galapagos evalueerde GLPG3667, een zelf ontwikkelde TYK2 selectieve compound, in een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde fase 1b-studie bij 31 patiënten met een diagnose van matige tot ernstige psoriasis. Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1:1 verhouding en kregen een eenmaal daagse orale dosis GLPG3667 (lage dosis of hoge dosis) of placebo, gedurende een periode van vier weken. Voornaamste doelstellingen waren het evalueren van de veiligheid en verdraagbaarheid van GLPG3667, evenals tekenen van klinische activiteit na vier weken.

GLPG3667 werd goed verdragen in deze fase 1b-studie. Eén patiënt in de groep met de lage dosis onderbrak de studie met één dag vanwege verergering van de psoriasis. Het merendeel van de treatment related adverse events (AEs) waren mild en van voorbijgaande aard. Er waren geen sterfgevallen of serious adverse events (SAEs) in de studie. Na vier weken hadden vier van de 10 patiënten in de hoge doseringsgroep een PASI1 50-respons, gedefinieerd als ten minste 50% verbetering in PASI ten opzichte van de beginwaarde, vergeleken met één van de 10 placebopatiënten. Er waren geen patiënten met een PASI 50-respons op de lage dosis GLPG3667. De vier responders in de hoge dosis groep van GLPG3667 bereikten een verbetering van 52%, 65%, 74% en 81% in hun PASI-scores ten opzichte van het begin, terwijl de patiënt op placebo een verbetering van 52% bereikte. Positieve werkzaamheidssignalen werden ook waargenomen met de hoge dosis voor andere eindpunten, waaronder het aangetaste lichaamsoppervlak en algemene beoordeling door arts en patiënt, vergeleken met placebo na vier weken.

“We zijn verheugd over de positieve resultaten en het bemoedigende veiligheidsprofiel met GLPG3667 bij patiënten met psoriasis gedurende een periode van 4 weken,” zei Dr. Walid Abi-Saab, Chief Medical Officer van Galapagos. “Op basis van deze resultaten zijn we van plan om volgend jaar een wereldwijd fase 2b-programma in psoriasis te starten, als onderdeel van een programma gericht op de brede ontwikkeling van onze selectieve orale TYK2-remmer GLPG3667 in ontstekingsziekten.”

“De PASI 50-scores en andere gegevens over de werkzaamheid na slechts 4 weken behandeling, in combinatie met het waargenomen veiligheidsprofiel, bieden goede ondersteuning om met deze compound een groter onderzoek in psoriasis te starten. Patiënten hebben behoefte aan alternatieve, vooral orale, behandelingen,” aldus Prof. Dr. Diamant Thaci, Professor in de Geneeskunde aan het Comprehensive Center for Inflammation Medicine, Universiteit van Lübeck, Duitsland.

Galapagos is van plan om deze studieresultaten met GLPG3667 in te dienen voor publicatie op wetenschappelijke conferenties en in wetenschappelijke medische tijdschriften.

GLPG3667 is een geneesmiddel in onderzoek en is niet goedgekeurd door enige regelgevende instantie. De werkzaamheid en veiligheid ervan zijn niet vastgesteld.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een klinisch onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Contacten

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+1 781 296 1143
ir@glpg.com

Media:
Kyra Obolensky
Senior Director Corporate Communications
+32 491 92 64 35

Evelyn Fox
Director Executive Communications
+31 65 3591 999
communications@glpg.com

Galapagos Toekomstgerichte Verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de risico’s dat bestaande en toekomstige klinische studies met GLPG3667 in hun geheel niet of niet binnen de verwachte timing voltooid zullen worden, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige klinische onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van GLPG3667 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en dat Galapagos’ verwachtingen betreffende het GLPG3667 ontwikkelingsprogramma en Galapagos’ inschattingen betreffende het commercieel potentieel van GLPG3667 onjuist kunnen zijn, en de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten, zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.


1 Psoriasis Area and Severity Index; index gebruikt om de ernst van psoriasis uit te drukken door de ernst (roodheid, dikte en schilfering) en het percentage aangetaste zone te combineren.

 

Bijlage