Galapagos maakt sterke omzetstijging en winstgevendheid van service divisie bekend in haar halfjaarcijfers 2006

 
 • Omzet van €11 M, een 78% stijging op pro forma basis
 • Service divisie BioFocus draagt €2,4 M bij aan de resultaten
 • Bruto marge meer dan verdubbeld van 21% naar 47%
 • Programma’s in bot- en gewrichtsziekten versnellen richting kliniek op investering in R&D van €4,0 M
 • Operationeel verlies van €5,2 M, een verbetering van 35% op pro forma basis
 • Kaspositie van €20 M op 30 juni 2006
 • Toekomstige succesbetalingen voor Galapagos stijgen tot boven €220 M
 •  
  Webcast teleconferentie vandaag om 9.30 uur via www.glpg.com
   
   
  Mechelen, België; 4 augustus 2006 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG), een geïntegreerd drug discovery bedrijf, maakt haar financiële resultaten bekend voor het eerste half jaar van 2006 en bevestigt de omzetverwachting voor de tweede helft van 2006.
   
  Galapagos’ operationele en strategische ontwikkelingen in de eerste helft van 2006:
   
 •   De drug discovery programma’s van Galapagos zetten een grote stap richting klinisch onderzoek, met name in het reuma-programma.  Galapagos heeft zowel haar scala aan moleculen als de  activiteit ervan sterk vergroot; de moleculen zijn gericht op de gepatenteerde targets in bot- en gewrichtsziekten.
 •   Een brede alliantie met GlaxoSmithKline (GSK) in artrose, ter waarde van €137 miljoen in de vorm van betaling voor toegang tot de technologie, succesbetalingen, en investering in Galapagos.  Daarbovenop zal Galapagos double-digit royalties ontvangen over verkopen van producten resulterend uit de alliantie.
 •   Acquisitie van de drug discovery activiteiten van Discovery Partners International voor €4,3 miljoen aan contanten, afgerond op 5 juli 2006.
 •   Langlopende overeenkomsten met Roche, Boehringer Ingelheim en Arthrogen met een totale waarde meer dan €9,5 miljoen.
 •   Toename van het aantal medewerkers van 220 naar 330, waaronder 144 PhDs, met vestigingen in zeven landen inclusief een sterke vertegenwoordiging in de Verenigde Staten.
 •  
  “Onze resultaten over de eerste helft van 2006 zijn een grote stap voorwaarts om Galapagos een leidend Europees biotechnologiebedrijf te maken.  De brede alliantie met GSK voor ontwikkeling van geneesmiddelen voor artrose bevestigt het vertrouwen in onze strategie en technologie.  De recente acquisitie van DPI’s activiteiten brengt onze servicedivisie BioFocus DPI in de wereldwijde top op gebied van drug discovery services.  Galapagos ligt op schema voor wat betreft haar strategische doelen voor 2006″, zei Onno van de Stolpe, Galapagos’ CEO.
   
  “De service divisie heeft op segment basis een winst van €2,4 miljoen laten zien in de eerste zes maanden van 2006.  Dit onderstreept de waarde van ons tweeledige bedrijfsmodel”, voegde David Smith, Galapagos’ CFO toe.  “BioFocus gaat een organische groei realiseren van 40-70%.  Inclusief de omzet van DPI in de tweede helft van het jaar, verdrievoudigt BioFocus DPI de geconsolideerde 2005 inkomsten.” 
   
  Pro forma resultaten
   
  Opmerking: BioFocus plc, een beursgenoteerd bedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, werd overgenomen door Galapagos op 17 oktober 2005.  De halfjaarcijfers voor 2005 bestrijken de eerste zes maanden tot 30 juni 2005 en omvatten dus niet de operationele activiteiten van BioFocus plc.  Hoewel het formeel geen onderdeel uitmaakt van de halfjaarcijfers, wordt de onderstaande informatie verstrekt om te aan te geven hoe de omzet zou zijn geweest als de overname  plaats zou hebben gevonden vanaf het begin van 2005.  De contante betaling voor de DPI operaties en de operationele resultaten ervan zullen geconsolideerd worden vanaf 6 juli 2006.
   
  Kengetallen half jaar 2006, op pro forma basis
  (€ duizend)
   
          30 juni 2006
  30 juni 2005
   
  Omzet
  10.973
  6.177
  78%
  Verkoopkosten
  -5.758
  -4.883
  18%
  Bedrijfsresultaat
  5.215
  1.294
  303%
  R&D kosten
  -4.045
  -2.743
  47%
  Sales, general, & admin
  -6.391
  -6.534
  -2%
  Operationeel verlies
  -5.221
  -7.983
  -35%
  Overig
  -344
  -129
   166%
  Verlies voor belastingen
  -5.565
  -8.112
  -31%
   
  Geconsolideerde omzet voor de eerste zes maanden van 2006 bedroeg €11,0 miljoen, een stijging van 78% vergeleken met €6,2 miljoen omzet op  pro forma basis in de eerste zes maanden van 2005.  Omzet van BioFocus in de eerste helft van 2006 bedroeg €10,2 miljoen, een stijging van 96% vergeleken met de €5,2 miljoen externe omzet op pro forma basis in dezelfde periode vorig jaar.   Inkomsten uit overheid subsidies in de eerste helft van 2006 bedroegen €0,8 miljoen, vergeleken met €1,0 miljoen in de eerste helft van 2005.   De bruto marges verdubbelden ruim, van 21% tot 47%.  Tevens droeg BioFocus een winst van €2,4 miljoen bij aan de resultaten van de Groep in de eerste helft van het jaar, tegenover een verlies van €0,4 miljoen in de eerste helft van 2005.  De totale research and development kosten stegen in de eerste zes maanden van 2006 naar €4,0 miljoen, tegenover €2,8 miljoen op een pro forma basis in 2005.  Het verlies voor belasting voor het eerste half jaar van 2006 bedroeg €5,6 miljoen, een vermindering van 31% ten opzichte van het pro forma verlies van €8,1 miljoen in de eerste zes maanden van 2005. 
   
  Programma’s in bot- en gewrichtsziekten
   
  De toegenomen investering in R&D heeft de drug discovery portfolio in bot- en gewrichtsziekten versterkt en een sterke progressie van onze programma’s naar preklinische ontwikkeling laten zien.  Er is een grote verbetering bereikt in de activiteit van de verst gevorderde kandidaat medicijnen voor reuma.  Daarnaast ontwikkelde het R&D team veelbelovende kandidaat medicijnen via de zogenaamde fast follower aanpak.  Voor een derde reuma target zijn nu ook moleculen gevonden die activiteit vertonen tegen zowel cytokines als activering van T-cellen.  In het osteoporose-programma (botontkalking) heeft Galapagos een nieuw biologisch model ontwikkeld om de analyse van botgroei te verbeteren.  De onlangs aangekondigde IWT subsidie voor €1,8 miljoen zal de ontwikkeling van meer van zulke modellen financieren.  Samenvattend blijft Galapagos op schema om in 2008 de kliniek in te gaan.
   
  Acquisitie van de activiteiten van Discovery Partners International
   
  Op 13 juni 2006 heeft Galapagos de overname van de drug discovery activiteiten van Discovery Partners International aangekondigd voor €4,3 miljoen in contanten.  Met deze aanwinst wordt BioFocus DPI direct één van de topspelers wereldwijd op gebied van drug discovery services.  De nu verkregen extra capaciteit zal gedeeltelijk gebruikt worden voor de uitbreiding van het artrose programma.  De integratie van DPI’s activiteiten goed van start gegaan.  De cash betaling zowel als de operationele resultaten van DPI zullen geconsolideerd worden vanaf 6 juli 2006.
   
  Belangrijke samenwerkingen
   
 • Galapagos en GSK zijn een brede alliantie aangegaan om nieuwe medicijnen voor artrose te ontwikkelen.  In deze meerjarige, samenwerking over meerdere onderzoekslijnen vormt Galapagos de partner voor GSK’s CEEDD (Center of Excellence for External Drug Discovery) van target  identificatie tot klinisch Proof of Concept (fase IIA).   Deze samenwerking bouwt voort op Galapagos’  eigen target  en drug discovery programma in artrose.  De alliantie kan resulteren in €137 miljoen in betalingen en investeringen in Galapagos.  Galapagos zal daarnaast ook nog double-digit royalties ontvangen over de wereldwijde verkopen van producten resulterend uit de alliantie.  Bijzonderheid hierbij is dat dit de eerste samenwerking is voor GSK’s met een Europees bedrijf, en pas de tweede sinds de oprichting van de CEEDD.  Met deze alliantie zijn de totale succesbetalingen uit overeenkomsten van Galapagos opgelopen tot meer dan €220 miljoen in waarde.
 •  
 • Een driejarige overeenkomst met Roche om exclusieve chemische molecuul-collecties te leveren.
 • Een driejarige samenwerking in target discovery met Arthrogen voor nieuwe targets in gentherapie voor reuma.  De totale omvang van het contract bedraagt meer dan €7,5 miljoen, exclusief royalties.
 • Een driejarige samenwerking in auto-immuunziekten met Boehringer Ingelheim.  Totale waarde van het contract is meer dan €2 miljoen.
 • Een eenjarige overeenkomst voor kankeronderzoek met Cancer Research Technology voor medicinale chemie.
 • Een chemie contract met AstraZeneca met een totale waarde van €0,7 M.
 • Een wereldwijde distributie-overeenkomst met Upstate voor adenovirale producten, met uitzondering van Japan.CEEDD
 •  
   
   
  Geconsolideerde resultaten
   
  Opmerking: Resultaten zijn niet geaudit en bevatten BioFocus resultaten vanaf 1 oktober 2005.   De contante betaling voor de DPI activiteiten en de operationele resultaten ervan zullen worden geconsolideerd vanaf 6 juli 2006.
   
  Kengetallen half jaar 2006, geconsolideerd
  (€ duizend, behalve netto verlies per aandeel)
   
          30 June 2006
  30 June 2005
  Omzet
  10.973
  2.202
  Verkoopkosten
  -5.758
  -744
  Bedrijfsresultaat
  5.215
  1.458
  R&D kosten
  -4.045
  -2.788
  Sales, general, & admin
  -6.391
  -2.105
  Overig
  -283
  38
  Nettoverlies
  -5.504
  -3.397
  Nettoverlies per aandeel (€)
  -0,42
  -0,51
   
   
   
  Liquide middelen
  20.004
  27.527
   
   
  Geconsolideerde omzet voor de eerste 6 maanden van 2006 bedroeg in totaal €11,0 miljoen ten opzichte van €2,2 miljoen in het eerste half jaar van 2005.  Externe omzet in de eerste 6 maanden van 2006 steeg naar €10,2 miljoen tegenover €1,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.   De omzet van overheidssubsidies in de eerste helft van 2006  bedroeg €0,8 miljoen, tegenover €1,0 miljoen in de eerste helft van 2005.   Het netto verlies halverwege 2006  bedroeg €5,5 miljoen, of €0,42 per aandeel, vergeleken met €3,4 miljoen, of €0,51 per aandeel halverwege 2005.  De totale uitgaven voor research and development stegen in de eerste 6 maanden van 2006 naar €4,0 miljoen, tegenover €2,8 miljoen in 2005.   Kasuitstroom voor de eerste 6 maanden van 2006 steeg naar €3,6 miljoen, zoals gepland.   De liquide middelen van Galapagos bedroegen in totaal €20,0 miljoen op 30 juni 2006.
   
  Financiële verwachtingen voor de tweede helft van 2006
   
  Toen Galapagos op 13 juni 2006 de overname van de drug discovery activiteiten van DPI aankondigde, werden de verwachting voor omzet aan het eind van 2006 verhoogd naar een range van €33 tot €38 miljoen, een toename van 200 tot240% op de geconsolideerde inkomsten van €11,2 miljoen in 2005.   Eerder heeft Galapagos verwachtingen afgegeven over de investering in onderzoek in 2006.  Als gevolg van het samenwerkingsverband met GSK, zal de investering in onderzoek in de tweede helft van 2006 stijgen.  Het bedrijf verwacht nu een R&D investering in 2006 van €12,0 miljoen, een stijging van 79% ten opzichte van 2005.
   
  Verslag van de halfjaarcijfers 2006
   
  De elektronische versie van Galapagos’ halfjaarcijfers 2006 is nu online beschikbaar op www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.  Gedrukte exemplaren ervan zijn te bestellen d.m.v. een e-mail naar ir@glpg.com.
   
  Conference call en webcast presentatie
   
  Galapagos zal vandaag een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden die begint om 09.30 uur, deze zal ook worden uitgezonden via webcast.  Voor deelname aan de teleconferentie, kunt u +32 2290 1608 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal een vraag- en antwoordsessie volgen.  De audio webcast is te volgen via Galapagos’ website www.glpg.com, en zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om nogmaals te beluisteren.
   
  Over Galapagos
   
  Galapagos is een beursgenoteerde onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) dat programma’s heeft om medicijnen te ontwikkelen, gebaseerd op eigen doeleiwitten (“targets“) die een rol spelen bij de bot- en gewrichtsziekten osteoartritis, osteoporose en reumatoïde artritis.  Via haar divisie BioFocus DPI, biedt Galapagos een breed scala aan van producten en diensten op het gebied van “target-tot-kandidaat medicijn”.  Farmaceutische en biotechnologie bedrijven krijgen hiermee toegang tot technologie om targets te ontdekken en te valideren alsmede drug discovery activiteiten tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets en collecties van chemische moleculen voor drug discovery.  Galapagos heeft meer dan 330 medewerkers, waaronder 144 PhDs, in zeven landen, met hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com.
   
  CONTACT:
   
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 290 980 28
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”,” zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s,n onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.