Galapagos maakt solide halfjaar cijfers 2012 bekend

Selectie van patiënten voor GLPG0634 Fase 2a studie voltooid

·        Groepsomzet €64,5 miljoen tegenover €39,7 miljoen H1 vorig jaar (+62%)
·        Netto groepsverlies €11,3 miljoen tegenover €27,7 miljoen verlies vorig jaar
·         Kaspositie €122,6 miljoen op 30 juni 2012
·         Externe omzet Service divisie €32,9 miljoen tegenover €24 miljoen vorig jaar (+37%)
·         EBITDA services €5,7 miljoen tegenover €3,7 miljoen vorig jaar (+54%)
·        Verwachting voor heel 2012 bevestigd: €150 miljoen omzet, positief operationeel resultaat en kasstroom, en netto winstgevendheid

Klik hier om toegang te krijgen tot de audio webcast presentatie om 10.00 uur, inbelnummers: België 032-2290-1608, Nederland 031-020-794-8504

Mechelen, België; 3 augustus 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar halfjaarcijfers bekend en bevestigt de afgegeven verwachtingen voor heel 2012.

“Galapagos had een uitstekend eerste half jaar, zowel operationeel als financieel.  We liggen goed op koers in onze samenwerking met Abbott om GLPG0634 te ontwikkelen en te commercialiseren.  De patiënten rekrutering voor de Fase 2a doseringsstudie is compleet en we zullen de resultaten bekend kunnen maken voor het einde van het jaar.  De Service divisie laat wederom excelente groei zien van externe inkomsten en bahaalt gezonde marges in het eerste halfjaar van 2012.  Galapagos zet de eigen R&D programma’s voort en voldoet, zoals gepland, aan de verwachtingen die afgegeven zijn aan het begin van dit jaar,” zegt Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer van Galapagos.

Kerncijfers half jaar 2012
(€ miljoenen, behalve voor netto verlies per aandeel)

30 juni 2012 Voortgezette activiteiten
30 juni 2011
Verschil
Omzet 64,5 39,7 24,8
Services kostprijs -25,0 -18,0 -7,0
Bruto marge 39,5 21,7 17,8
R&D kosten -35,9 -42,4 -6,5
Algemeen & administratie -11,9 -11,0 -0,9
Sales & marketing -1,1 -1,1
Kosten voor herstructurering en integratie -0,4 -0,4
Resultaat op vereffening -2,9 -2,9
Resultaat op verkopen van dochterondernemingen                 5,9 5,9
Operationeel verlies -12,6 -26,8 14,2
Nettoverlies voor de periode -11,3 -27,7 16,4
Nettoverlies per aandeel (€) -0,43 -1,05 0,62
Liquide middelen 122,6 49,8 72,8

Opmerkingen: Voortgezette activiteiten in de kolom voor H1 2011 bevatten niet de compound management business van BioFocus (Compound Focus Inc., in South San Francisco, CA, USA) welke op 31 mei 2011 verkocht is.

Financiële informatie 

Omzet
Galapagos behaalde over de eerste helft van 2012 een omzet uit voortgezette activiteiten van €64,5 miljoen, vergeleken met €39,7 miljoen in dezelfde periode in 2011.  De R&D divisie rapporteerde een omzet van €34,5 miljoen (inclusief €2,4 miljoen inter-segment inkomsten), tegenover €19,3 miljoen vorig jaar.  De omzet van de R&D divisie werd positief beïnvloed door de pro rata erkenning van de betaling van Abbott voor de samenwerking op GLPG0634, aangekondigd op 29 februari.  Inkomsten van de Service divisie lieten een 37% groei van externe inkomsten zien, een stijging van €24 miljoen naar €32,2 miljoen. Totale inkomsten van de Service divisie bedroegen €34,6 miljoen (inclusief €1,7 miljoen inter-segment inkomsten), tegenover €30,0 miljoen (inclusief €6,0 miljoen inter-segment inkomsten) uit voortgezette activiteiten vorig jaar.
  
Bedrijfsresultaat
Het netto verlies uit voortgezette activiteiten voor het eerste halfjaar van 2012 was €11,3 miljoen, tegenover een verlies van €27,7 miljoen vorig jaar.  De EBITDA voor de Service divisie was €5,7 miljoen, tegenover €3,7 miljoen vorig jaar.  De bruto marge van de Service divisie uit voortgezette activiteiten was 34%, tegenover 33% vorig jaar.

De R&D divisie rapporteerde een EBITDA verlies van €6,3 miljoen, tegenover €29,0 miljoen vorig jaar.  R&D kosten voor de groep bedroegen €35,9 miljoen tegenover €42,4 miljoen vorig jaar. 

Algemene en administratieve kosten voor de groep bedroegen €11,9 miljoen in het eerste halfjaar van 2012 (18% van de omzet), vergeleken met €11,0 miljoen (28% van de omzet) vorig jaar.

De halfjaarscijfers laten een verlies op vereffening zien van EUR 2,9 miljoen. Deze post is niet gerelateerd aan cash en betreft historische wisselkoerseffecten die een rechtstreeks gevolg zijn van de reductie van een aantal slapende juridische vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk.

Kasstroom en kaspositie
De netto toename van kasmiddelen bedroeg €90,1 miljoen in de eerste helft van 2012, vergeleken met een toename van €9,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.  Deze stijging is het gevolg van de betaling van $150 miljoen (€112 miljoen) door Abbott volgens de overeenkomst over GLPG0634.  Galapagos’ liquide middelen bedragen €122,6 miljoen op 30 juni 2012.

Operationeel overzicht
R&D divisie

 • Wereldwijde samenwerking aangegaan met Abbott om GLPG0634 te ontwikkelen en te commercialiseren
 • Fase 2a studie gestart met GLPG0634 in reuma, een selectieve JAK1-remmer
  • 100% van de patiënten gerekruteerd, resultaten worden gecommuniceerd voor het einde van het jaar
  • Studie om de dosering te bepalen omvat 90 patiënten in vier landen voor een periode van 4 weken.  ACR20 score als standaard meetpunt.
 • Identificatie van een preklinisch kandidaat-medicijn in de alliantie met Servier
 • Uitstekend PK en PD profiel bevestigd voor GLPG0974 in de eerste studie in de mens
 • Nieuw antilichaam target gevalideerd in COPD en reuma in de alliantie met MorphoSys
 • Beloftevolle antibacteriële programma’s met activiteit tegen MRSA stammen aangekondigd
 • GLPG0492 in cachexia en GSK alliantie op gebied van infectieziekten beëindigd
 • VK en VS patenten toegekend voor GLPG0634, terwijl patenten zijn aangevraagd in 40 landen die de belangrijkste commerciële gebieden dekken

Service divisie

·         Overeenkomst getekend tussen BioFocus en Ono Pharma om nieuwe targets te ontdekken op het gebied van allergie aandoeningen
· Overeenkomst over meerdere jaren getekend tussen BioFocus, Argenta, en AstraZeneca voor het vinden van nieuwe moleculen op het gebied van ademhaling- en ontstekingsziekten
· Overeenkomst getekend tussen BioFocus en Almirall voor de identificatie van kandidaat-medicijnen voor de behandeling van ademhalingsproblemen
· Sluiting van de Basel locatie geïnitieerd om de efficiëntie te verhogen en meer synergie te creëren door de screening activiteiten te centraliseren in het VK

Corporate

 • €1,3 miljoen in eigen vermogen opgehaald door de uitoefening van warrants met uitgifte van 156.113 nieuwe aandelen als gevolg
 • Aandeelhouders notificatie ontvangen van Abingworth Ltd (nu 4,9%), Capital Research and Management (5,1%) en Baker Brothers Life Sciences L.P. (6,5%)
 • Dr Piet Wigerinck benoemd tot Chief Scientific Officer
 • European Mediscience Awards gewonnen voor ‘Transactie van het jaar’ en ‘CEO van het jaar’

Vooruitzichten 2012
In het verleden heeft Galapagos het grootste gedeelte van haar jaarinkomsten in het tweede halfjaar behaald.  Met de goede resultaten in het eerste halfjaar van 2012, de te verwachten significante R&D inkomsten en de voortzetting van de sterke prestatie van de Service divisie in de tweede helft van 2012, bevestigt het management de afgegeven verwachtingen over geheel 2012: groepsresultaat van €150 miljoen, met operationele en netto winstgevendheid, en een eindejaars kaspositie van minstens €130 miljoen.

Galapagos gaat op de ingeslagen weg verder om haar strategische doelen van 2012 te halen:

 • Leveren van de Fase 2a resultaten voor GLPG0634
 • Verhogen van zowel cash als winstbijdrage van de Service divisie
 • Behalen van de financiële verwachtingen voor het hele jaar

Interim Rapport 2012
De elektronische versie van het Galapagos’ Interim Report 2012 is nu online beschikbaar op www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.  Gedrukte exemplaren kunnen aangevraagd worden via. een e-mail naar ir@glpg.com.

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal vandaag om 10.00 uur een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  De teleconferentie wordt ook via audio webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2290 1608 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Klik hierom toegang te krijgen tot de audio webcast presentatie.  De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Financiële agenda 2012
3Q12 interim update                               16 november 2012
Jaarcijfers 2012                                      8 maart 2013
Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering      30 april 2013

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft kandidaat-medicijn GLPG0634 in klinische Fase 2 voor reuma, een JAK1-remmer, evenals één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in ontwikkeling en meer dan dertig programma’s in onderzoek en preklinische fase.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op: www.glpg.com

CONTACT

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.