Galapagos maakt resultaten 2007 bekend

 •          Omzet met 87% gestegen tot €65,9 miljoen, hoger dan verwachting
 •          Eindejaars kaspositie van €49,3 miljoen
 •          BioFocus DPI rapporteert een segmentverlies van €3,9 miljoen
 •          Netto verlies per aandeel gestegen naar €1,06 van €0,84 in 2006
 •          Omzetverwachting voor 2008 €75-80 miljoen, eindejaars kaspositie ongeveer €25 miljoen
 •  
  Webcast audio conference presentatie op www.glpg.com om 14.00 uur, inbelnummer +32 2290 1608
   
  Mechelen, België; 7 maart 2008 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar financiële resultaten over 2007 bekend en geeft verwachtingen voor 2008.
   
  In 2007 is de omzet van Galapagos met 87% gestegen.  De onderzoeksprogramma’s op gebied van bot- en gewrichtsziekten maken uitstekende voortgang richting klinische studies.  In een jaar dat gekenmerkt werd door herstructurering en consolidatie als gevolg van de overnames in 2006, rapporteert de BioFocus DPI service divisie een groei van 39% in segment inkomsten tot een bedrag van €48,4 miljoen.  De  Drug Discovery divisie liet uitstekende resultaten in alle ziektegebieden zien.  Op basis hiervan werden allianties aangegaan met grote farma-partners op gebied van reuma en osteoporose (botontkalking).  Bovendien werd de eerste alliantie buiten bot- en gewrichtsziekten afgesloten en wel op het gebied van infectieziekten.  Deze alliantie-strategie zorgt ervoor dat de interne drug discovery programma’s kunnen worden uitgebreid zonder dat dit de komende jaren een grote financiële invloed heeft op de kaspositie van Galapagos.
   
  “In ons derde jaar als beursgenoteerd bedrijf hebben we belangrijke stappen gezet om een Europese leider in medicijnontwikkeling te worden.  We hebben sterke resultaten geboekt in onze onderzoeksprogramma’s, langlopende allianties afgesloten voor onze programma’s en BioFocus DPI op de kaart gezet als leider in discovery-producten en -services.  We zijn trots op de resultaten behaald in 2007: ze laten een substantiële groei in inkomsten zien en behoud van een gezonde kaspositie.  Galapagos zal in 2008 verder voortbouwen op dit momentum met de eerste klinische studie voor bot-metastase en het indienen van een IND aanvraag voor reuma”,  aldus Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer van Galapagos.
   
  “Galapagos bewijst met een externe omzet van €22,9 miljoen in onze Drug Discovery divisie dat zij haar R&D doelstellingen bereikt.  Met onze alliantie-strategie heeft Galapagos een goed model om de uitbreiding van de R&D activiteiten te kunnen financieren zonder grote invloed op onze cash burn.  We kunnen met de herstructurering van BioFocus DPI onze leidende positie versterken en de divisie, na het segmentverlies in 2007, weer winstgevend maken,” aldus Leo Steenbergen, Chief Financial Officer van Galapagos.
   
  Kengetallen 2007 (geconsolideerd)
  (€  miljoenen, met uitzondering van het netto verlies per aandeel)


   
  31 december 2007
  31 december 2006
  Omzet
  65,9
  35,2
  Verkoopkosten
  -30,1
  -19,6
  Bedrijfsresultaat
  35,8
  15,6
  Andere inkomsten
  1,5
  3,0
  R&D kosten
  -30,6
  -15,9
  Algemeen & administratie
  -19,4
  -12,0
  Sales & marketing
  -2,5
  -1,9
  Integratiekosten
  -6,6
  -0,6
  Operationeel resultaat
  -21,8
  -11,8
  Netto verlies voor de periode
  -21,9
  -11,3
  Nettoverlies per aandeel
  -1,06
  -0,84
   
   
   
  Liquide middelen
  49,3
  51,5
   
  (Zie link naar financiële tabellen onderaan in dit bericht)
   
   
  Overzicht van de activiteiten
   
  Drug discovery divisie
  De Drug Discovery divisie liet in alle ziekteprogramma’s sterke resultaten zien.  Galapagos kondigde al eerder aan dat haar kandidaat-medicijn voor reuma een goede botbescherming en ontstekingsremming laat zien in het algemeen gebruikte muizen-model.  Het effect van deze oraal toe te dienen stof is minstens zo goed als bij Enbrel®  (etanercept), een te injecteren anti-TNF behandeling voor reuma.  In het bot-metastase programma laat het kandidaat-medicijn van Galapagos een vermindering van bot-metastase en botafbraak zien, vergelijkbaar met de werking van Zometa® (zolendronate), en zelfs beter als het gaat om preventie tegen uitzaaiingen naar andere organen.  Gebaseerd op deze veelbelovende resultaten kondigde Galapagos onlangs de start van preklinische ontwikkeling van beide chemische moleculen aan, met als doel Investigational New Drug (IND) aanvragen in te dienen voor beide, en een Fase I klinische studie in de mens te starten met het bot-metastase molecuul vóór eind 2008.  Galapagos streeft ernaar om kort daarna een Fase I klinische studie in reuma op te starten.
   
  Galapagos kondigde ook het bereiken van Proof of Concept (reductie van ziekte symptomen) in pre-klinische modellen in haar artrose-programma aan.  Het artrose-programma heeft zich in 18 maanden tijd ontwikkeld van gevalideerde targets tot Proof of Concept.  De gegevens die tot dusver zijn verkregen geven vertrouwen dat Galapagos eind 2008 een preklinisch kandidaat-medicijn voor artrose klaar zal hebben.
   
  In juli 2007 werd de alliantie met GlaxoSmithKline uitgebreid met twee drug discovery programma’s gebaseerd op door GSK geselecteerd targets.  Daarbij investeerde GSK €4,4 miljoen in nieuw uitgegeven Galapagos-aandelen. 
   
  Galapagos ging tevens allianties aan met andere vooraanstaande farma-bedrijven voor haar centrale R&D-programma’s, en werd een eerste alliantie getekend buiten dit gebied.  In oktober 2007 tekende Galapagos een brede overeenkomst met Janssen Pharmaceutica (onderdeel van Johnson & Johnson) om nieuwe orale medicijnen tegen reuma te ontwikkelen.  In december 2007 ging Galapagos een alliantie met Eli Lilly aan voor de behandeling van osteoporose, en met GSK voor de ontwikkeling van medicijnen tegen infectieziektes.
   
  Door het volgen van deze alliantie strategie, kunnen toekomstige succesbetalingen uit de onderzoeksprogramma’s oplopen tot meer dan €1,7 miljard.  Daarnaast krijgt Galapagos tot en met tweecijferige royalty’s op de verkoop van producten door de farma-partner.  Galapagos zal in totaal meer dan 40 onderzoeksprogramma’s in drug discovery nemen, waarvan het merendeel binnen de allianties met de farmaceutische partners valt.
   
  BioFocus DPI service divisie
  BioFocus DPI heeft langlopende contracten met meer dan 35 klanten, inclusief een aantal van de grootste farma- en biotech bedrijven.  BioFocus blijft nieuwe contracten afsluiten met bestaande partners; daarnaast werden in 2007 contracten met nieuwe partners getekend in een zeer competitieve markt.  Om de kostenbasis en de efficiëntie te verbeteren, heeft BioFocus DPI de vestigingen in Cambridge samengevoegd, de activiteiten van Heidelberg naar Basel overgebracht en in Leiden een nieuw gebouw betrokken.
   
  Toelichting op de financiële resultaten
   
  Omzet
  Galapagos’ inkomsten voor geheel 2007 zijn met 87% gegroeid tot €65,9 miljoen (2006: €35,2 miljoen).  Van deze inkomsten werd €48,4 miljoen gegenereerd door BioFocus DPI, inclusief €5,4 miljoen intercompany inkomsten die in de consolidatie zijn geëlimineerd.  De Drug Discovery divisie droeg €22,9 miljoen bij aan de omzet van de Groep.
   
  Resultaten
  Het netto verlies van de Groep voor geheel 2007 bedroeg €21,9 miljoen, of €1,06 per aandeel, vergeleken met €11,3 miljoen, of €0,84 per aandeel, in 2006.  De belangrijkste factor in het netto verlies was een toename in R&D-kosten van €15,9 miljoen naar €30,6 miljoen. Het BioFocus DPI segmentverlies bedroeg €3,9 miljoen (vóór herstructurering en eenmalige kosten).  Dit verlies werd vooral veroorzaakt door de gevolgen van een lager dan verwachte omzet in biologie-services , door lagere verkopen van chemische molecuul-bibliotheken en door consolidatie-activiteiten.  De medicinale chemie divisie presteerde boven verwachting.  Het orderboek voor de biologie-services toont ondertussen weer verbetering, getuige de recente samenwerking met Janssen Pharmaceutica, goed voor €7,6 miljoen.  Algemene en administratieve kosten bedroegen €19,4 miljoen, inclusief €1,4 miljoen als voorziening voor warranten en aanpassingen onder IFRS richtlijnen.  Als percentage van de omzet zijn de algemene en administratieve kosten gereduceerd van 34% in 2006 naar 29% in 2007.  Het bedrag voor reorganisatie en waardevermindering bedroeg €6,6 miljoen, inclusief de kosten in verband met de reorganisatie en consolidatie in Romainville en Chesterford Park, het samenbrengen van Heidelberg en Basel, en een afschrijving van €1,6 miljoen aan immateriële vaste activa in verband met ProSkelia.
   
  Kasstroom en liquide middelen
  Galapagos’ kaspositie plus liquide middelen bedroeg €49,3 miljoen per 31 december 2007, in vergelijking met de €51,5 miljoen aan het eind van 2006.  In 2007 werd €4,8 miljoen aan cash verkregen door kapitaalverhogingen.  Vooruitbetalingen van Galapagos’ alliantie-partners Janssen Pharmaceutica, GSK en Eli Lilly zorgden voor een sterke kasstroom in de tweede helft van het jaar.
   
  Vooruitzichten 2008
  Galapagos verwacht verdere inkomstengroei door mijlpaal-betalingen in haar Drug Discovery divisie en een toename van de omzet bij BioFocus DPI, resulterend in een totale inkomstenverwachting voor 2008 van tussen de €75 en €80 miljoen.  Management gaat ervan uit dat de herstructurering en consolidatie binnen BioFocus DPI vruchten gaan afwerpen in 2008, en ertoe bij zullen dragen dat de servicedivisie weer winstgevend wordt.  R&D uitgaven zullen toenemen tot ongeveer €50 miljoen in verband met de voorbereiding op de twee klinische testfases, het leveren van een preklinisch kandidaat medicijn op gebied van artrose en het  onderzoek binnen de andere R&D programma’s.   De R&D uitgaven zullen voor een substantieel deel gecompenseerd worden door verwachte mijlpaal-betalingen van de alliantie partners.  De cash burn voor 2008 zal beperkt blijven tot rond de €25 miljoen waardoor de kaspositie aan het eind van het jaar zal uitkomen op ongeveer €25 miljoen. 
   
  Financieel Jaarverslag 2007
  Op dit moment is Galapagos haar financiële jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2007 aan het afronden.  De bedrijfsrevisor heeft bevestigd dat de audit-controle, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht.   Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht.  We gaan ervan uit dat het volledige Financiële Jaarverslag over 2007 vóór eind april 2008 gepubliceerd zal worden.
   
  Teleconferentie en webcast presentatie
  Galapagos zal vandaag om 14.00 een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2290 1608 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  De audio webcast is te volgen via Galapagos’ website www.glpg.com en zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om nogmaals te beluisteren.
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten en bot metastase.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 450 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
   
  CONTACT
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 290 980 28
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Geen enkele verklaring in dit bericht heeft invloed (bedoeld of onbedoeld) op de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Galapagos die voortvloeien uit de reglementeringen voor het verhandelen van aandelen, inclusief de AIM reglementering voor bedrijven.