Galapagos maakt resultaten 2006 bekend

 •           Omzet meer dan verdrievoudigd tot €35,2 M
 •           Jaareinde kaspositie van €51,5 M
 •           R&D investeringen gestegen van €8,9 M in 2005 naar €15,9 M
 •           Stijging van het netto verlies per aandeel van €0,73 in 2005 naar €0,84
 •           Grote voortgang in turnkey alliantie in artrose met GlaxoSmithKline
 •           Een leidende biotechnologie positie in bot- en gewrichtsziekten door de overname van ProSkelia
 •           Service divisie in de wereldtop door de overnames van Inpharmatica en de DPI activiteiten
 •  
  Webcast audio conference presentatie 9.30 CET op www.glpg.com
   
  Mechelen, België; 2 maart 2007 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG), een geïntegreerd drug discovery bedrijf, maakt de financiële resultaten over 2006 bekend en geeft verwachtingen voor 2007.
   
  In 2006 is Galapagos erin geslaagd haar inkomsten uit services te verdrievoudigen, en om haar productontwikkeling richting kliniek te versnellen.  Zowel de actieve acquisitie-strategie als autonome groei hebben hieraan bijgedragen, resulterend in een drug discovery bedrijf met een evenwichtige verdeling tussen winstgevende drug discovery services en een sterke productontwikkeling.  Galapagos heeft grote vooruitgang geboekt in haar interne programma’s in bot en gewrichtsziekten, en is een turn-key drug discovery samenwerking voor artrose aangegaan met GlaxoSmithKline.  Door de overname van ProSkelia is een aantal vergevorderde programma’s in botziekten toegevoegd aan de portfolio, alsmede waardevolle expertise op dit gebied.  Om de ontwikkeling van deze gecombineerde programma’s naar en in klinische testfase te brengen, heeft Galapagos €42 miljoen kapitaal opgehaald in twee private plaatsingen in 2006.  De service divisie van BioFocus werd door middel van twee overnames verder uitgebreid (de activiteiten van  Discovery Partners International en Inpharmatica).  Hierdoor heeft BioFocus een toonaangevende positie verkregen als aanbieder van drug discovery diensten. 
   
  Kengetallen 2006
  (€  miljoenen, met uitzondering van het netto verlies per aandeel)
  Notitie: de drug discovery activiteiten van Discovery Partners International Inc werden verkregen op 6 juli 2006, Inpharmatica Ltd op 6 december 2006 en ProSkelia SASU op 22 december 2006.
   
  31 december 2006
          31 december 2005
  Omzet
  35,2
  11,2
  Verkoopkosten
  -19,5
  -4,8
  Bedrijfsresultaat
  15,6
  6,4
  Andere inkomsten
  3,0
  0,1
  R&D kosten
  -15,9
  -8,9
  Algemeen & Administratie
  -12,0
  -3,5
  Sales & Marketing
  -1,9
  -0,4
  Integratiekosten
  -0,6
  -0,3
  Overige
  0,4
  0,2
  Netto verlies voor de periode
  -11,3
  -6,5
  Nettoverlies per aandeel (€)
  -0,84
  -0,73
   
   
   
  Liquide middelen
  51,5
  23,6
   
  “In 2006 realiseerde de BioFocus DPI service divisie een winstgevend segment resultaat en een sterke autonome groei, ver boven het marktgemiddelde.  De overnames van 2006 zullen borg staan voor een toppositie van BioFocus DPI en de gecombineerde activiteiten zullen moeten gaan zorgen voor verdere groei”, aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Binnen onze interne drug discovery  hebben we voor alle drie de programma’s uitstekende vooruitgang geboekt.  De alliantie met GSK op het gebied van artrose heeft ons in staat gesteld dit programma te versnellen en tot kandidaat medicijnen te komen voor klinisch onderzoek.  Door ProSkelia over te nemen hebben we een aantal programma’s verkregen die gebaseerd zijn op klinisch gevalideerde targets, wat het risico van onze product-portfolio verkleint, en de mogelijkheid creëert om meerdere programma’s in 2008 in de kliniek te krijgen.  Dit jaar streven we ernaar om de synergie van de gecombineerde activiteiten van de overnames volledig te benutten waardoor we in een uitstekende positie komen om één van Europa’s leidende biotech firma’s te worden.”
   
  “De grote stappen voorwaarts die we in 2006 hebben gezet, hebben het bedrijf financieel getransformeerd”, zegt David Smith, CFO van Galapagos.  “We verwachten dan ook dat de inkomsten in 2007 zullen uitkomen tussen de €54 en 58 miljoen.  Door een significante verhoging van onze R&D investeringen in onze preklinische en klinische programma’s in 2007, verwachten we een cash burn van €20 mijloen voor heel 2007.”
   
  Overzicht van de activiteiten
   
  Medicijnontwikkeling
  In ons reuma-programma hebben de lead compounds goede farmacokinetische eigenschappen laten zien en hun activiteit in relevante diermodellen van de ziekte bewezen.  Deze moleculen laten ook een substantiële bescherming tegen botverlies zien in het algemeen geaccepteerde diermodel voor reuma.  Deze compounds werken op een kinase target dat Galapagos gevonden heeft door gebruik te maken van haar SilenceSelect target discovery platform.  Uitgaande van deze bemoedigende resultaten voorziet Galapagos start van preklinische studies in 2007 met de mogelijkheid voor een kandidaatmedicijn in een klinische fase I in 2008.
   
  Op 7 juni 2006 kondigden Galapagos en GlaxoSmithKline’s Center of Excellence for External Drug Discovery een turn-key drug discovery en ontwikkelingsalliantie aan op het gebied van artrose (OA).  Deze samenwerking behelst een waarde voor Galapagos van €137 miljoen in upfront, milestones en aandelenkapitaal betalingen alsmede tot tweecijferige royalties over verkopen van producten resulterend uit de alliantie.  Galapagos bouwt voort op haar bestaande OA programma om medicijnkandidaten te leveren van target  tot proof of concept in klinische fase II.  Deze alliantie heeft zowel Galapagos’ target discovery platform gevalideerd alsmede onze expertise in medicijnontwikkeling.  In dit programma heeft Galapagos een proof of principle bereikt met moleculen gebaseerd op haar targets die in een ex vivo model bescherming bieden tegen afbraak van (runder) kraakbeen.  Galapagos heeft verscheidene series moleculen in hit-to-lead en lead optimalisatie onderzoek die de potentie hebben om nieuwe medicijnen voor de behandeling van OA op te leveren. 
   
  Met de overname van ProSkelia op 22 december 2006, heeft Galapagos haar product portfolio uitgebreid met drie programma’s in bot-ziekten (twee voor osteoporose en één voor botmetastase)  en één programma in cachexia (spierafbraak en gewichtsverlies).  De gecombineerde drug discovery portfolio zal bijdragen aan het doel om in 2008 verschillende programma’s in bot- en gewrichtsziekten in de kliniek te hebben.  De transactie met ProSkelia omvat een exclusieve licentie optie op het product oestradiol glucoside (E2G), een product voor de behandeling van “opvliegers”, een symptoom dat kan optreden bij menopauze.  Galapagos is met de voorbereiding voor een klinische trial fase IIb in het vierde kwartaal van 2007 begonnen.  Naast deze programma’s draagt de overname van ProSkelia met de bijbehorende expertise en faciliteiten ertoe bij dat de Galapagos programma’s in bot- en gewrichtsziekten sneller zullen kunnen accelereren.
   
   
  Service  divisie
  Galapagos heeft Inpharmatica en de operationele activiteiten van Discovery Partners International overgenomen als onderdeel van haar strategie om wereldleider in drug discovery services te worden.  De aantrekkingskracht van de synergistische samenvoeging is gevalideerd door een aantal recente overeenkomsten die uit een combinatie van services bestaan.  Een voorbeeld hiervan is de recent aangekondigde samenwerking met de Universiteit van Bristol waarbij  Inpharmatica’s Admensa en BioFocus DPI’s ervaring op gebied van medicinale chemie worden gecombineerd.
   
  BioFocus DPI blijft succesvol in het afsluiten van meerjarige contracten zoals de driejarige target discovery alliantie met Arthrogen, het driejarige exclusieve library contract met Roche en de uitbreiding van de meerjarige samenwerking met Amgen tot en met 2008.
   
  BioFocus DPI versterkte ook haar relatie met non-profit organisaties door middel van een meerjarige drug discovery samenwerking met OneWorld Health, een nieuwe target discovery alliantie met de ALS Association en de uitbreiding van de samenwerking met de Cystic Fibrosis Foundation.
   
  Als aanvulling op deze eerder aangekondigde service deals kondigt Galapagos vandaag aan dat haar service divisie BioFocus DPI haar drug discovery overeenkomst met Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) heeft verlengd tot eind 2007.  De totale waarde van deze uitbreiding komt daarmee boven de €1 miljoen.
   
  Toelichting op de financiële resultaten
   
  Omzet
  Galapagos’ revenuen voor geheel 2006 zijn meer dan verdrievoudigd tot €35,2 miljoen (2005: €11,2 miljoen).  Van deze revenuen werden €31,0 miljoen gegenereerd door BioFocus DPI.  De Drug Discovery divisie droeg €4,2 miljoen bij aan de Groep omzet.
   
  Resultaten
  BioFocus DPI droeg ongeveer €3,4 miljoen bij aan het resultaat van de Groep op een segment basis in 2006.  Het netto verlies van de Groep voor geheel 2006 bedroeg €11,3 miljoen, €0,84 per aandeel, vergeleken met €6,5 miljoen, €0,73 per aandeel, in 2005.
  De belangrijkste factor in het (geplande) netto verlies was een toename in onderzoek en ontwikkelingskosten van €8,9 miljoen naar €15,9 miljoen.  De methode om netto R&D uitgaven te meten is aangepast om een beter beeld te geven van de betreffende kosten.  Dit werd opportuun na de acquisitie van ProSkelia en het toegenomen belang van onze R&D uitgaven binnen de groep.  Galapagos rekent nu indirecte kosten mee, zoals kosten van laboratoria, support medewerkers en andere gerelateerde kosten, welke hiervoor in Algemeen en Administratie opgenomen werden.  De vergelijkbare cijfers voor 2005 and 2004 zijn hierdoor aangepast om deze veranderingen zichtbaar te maken.  Voor het toepassen van deze aanpassing zou de investering in R&D voor 2006 €12.1 miljoen geweest zijn, in lijn met de afgegeven verwachting.
   
  Kasstroom en liquide middelen
  Galapagos’ kaspositie plus liquide middelen bedroeg €51,5 miljoen per 21 december 2006, een substantiële groei ten opzichte van de €23,6 miljoen per einde 2005.
  Via private plaatsingen op 19 september 2006 (€11 miljoen) en 22 december 2006 (€31 miljoen) heeft Galapagos netto van kosten €40,3 miljoen opgehaald.  Na verrekening met een schatting van de liquide middelen verkregen door de acquisitie van Inpharmatica (waarvoor aandelen zullen worden uitgegeven in 2007) en verrekening met de aankoopprijs van de DPI activiteiten van €4,3 miljoen, komt de 2006 cash burn uit op €11,9 miljoen.

   
  Vooruitzichten 2007
  Galapagos verwacht groei in inkomsten uit milestones in haar Drug Discovery divisie en in toename van omzet bij BioFocus DPI, resulterend in een totale inkomsten vooruitzicht voor 2007 tussen  €54 en €58 miljoen.  R&D uitgaven zullen toenemen tot ongeveer €33 miljoen als gevolg van klinische fase IIb studies voor het E2G molecuul in het vierde kwartaal van 2007, progressie van haar RA en OP kandidaat medicijnen in preklinische testfases en voortgang in haar andere R&D programma’s in bot en gewrichtsziekten.  De R&D uitgaven zullen gedeeltelijk gecompenseerd worden door geanticipeerde milestones van haar alliantie partners.  We geloven dat de investering in R&D de aandeelhouderwaarde zal creëren die verwacht kan worden als gevolg van meerdere klinische programma’s in 2008.  Door continue controle op uitgaven, is de verwachting dat de cash burn voor 2007 beperkt zal blijven tot €20 miljoen.
   
   
  Volledig geconsolideerde financiële informatie 2006
  Geconsolideerde financiële informatie in het Engels is nu online beschikbaar op www.glpg.com/investor/financial_reports.htmEen geprinte versie van het rapport kan opgevraagd worden per e-mail: ir@glpg.com.
   
  Teleconferentie en webcast presentatie
  Galapagos zal vandaag om 09.30 een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2290 1608 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  De audio webcast is te volgen via Galapagos’ website www.glpg.com en zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om nogmaals te beluisteren.
   
  Addendum bij de aankondiging van de wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur op 12 januari 2007
  Rudi Pauwels heeft op dit moment geen andere mandaten.  Dr Pauwels’ vorige mandaten in de afgelopen vijf jaar waren: Oprichter, CEO en CSO van Tibotec NV (Mechelen, België), Oprichter en Voorzitter van de Raad van Bestuur van VIRCO NV (Mechelen, België), Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos Genomics NV (Mechelen, België).
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft klinische en preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten, cachexia en menopauzale opvliegers.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten[1] om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 450 medewerkers in acht landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com.
   
  CONTACT
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 290 980 28
   
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
   
  Silence Select® is een handelsmerk van Galapagos NV
   
  [1] ADMET staat voor Absorptie, Distributie, Metabolisering, Excretie en Toxiciteit; deze 5 criteria zijn kritisch voor het succes van een farmaceutisch molecuul in de ontwikkeling tot geneesmiddel