Galapagos maakt resultaten 2005 bekend

 • Omzet 2005 stijgt met 44% naar € 11,2 miljoen
 • Netto verlies over 2005 van € 6,5 miljoen
 • Servicedivisie BioFocus winstgevend in vierde kwartaal 2005, draagt € 1 miljoen bij aan Galapagos
 • Operationele kas-uitstroom voor 2005 van € 4,7 miljoen, lager dan de raming
 • Einde jaar kaspositie verstevigd tot € 23,6 miljoen
 • Strategische groei van de onderneming door succesvolle beursgang en overname van BioFocus
 • Sterke uitbreiding van klantenbestand
 • Positieve resultaten van dierproeven in het reuma-programma bevestigen waarde van Galapagos-technologie voor ontwikkeling van geneesmiddelen
Mechelen, België; 3 maart 2006 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG), maakt vandaag zijn financiële resultaten voor het volledige boekjaar 2005 bekend, en spreekt verwachtingen uit voor 2006.
 
De totale omzet over het jaar 2005 bedroeg € 11,2 miljoen, een stijging van 44% ten opzichte van de € 7,8 miljoen aan omzet in 2004.  Deze toename is het resultaat van de omzet in het vierde kwartaal van het Britse BioFocus plc, dat op 17 oktober 2005 werd overgenomen en per die datum werd geconsolideerd in de omzet van Galapagos.  Het netto verlies liep in 2005 op tot € 6,5 miljoen, tegenover € 3,6 miljoen in 2004, zoals voorzien op grond van de toename in investeringen in onderzoek en ontwikkeling.  De netto kasuitstroom voor 2005 (exclusief kosten voor de beursgang en overname van BioFocus) was € 4,7 miljoen, tegenover € 2,7 miljoen in 2004.  De liquide middelen bedroegen € 23,6 miljoen op 31 december 2005, in vergelijking met € 10,3 miljoen op 31 december 2004.
 
“Galapagos heeft in 2005 een aantal grote stappen voorwaarts gezet.  Als resultaat daarvan is de onderneming sterk gegroeid en heeft zich een positie verworven als een vooraanstaand Europees biotechnologiebedrijf.  We bevinden ons in een fase van groeiversnelling die zich doorzet in 2006,” zei Onno van de Stolpe, Galapagos’ CEO.  “Door onze krachten te bundelen met BioFocus plc, heeft Galapagos de kritische massa bereikt voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, en is een geïntegreerd speler geworden die alle processen beheerst van target discovery tot aan de selectie van kandidaat-geneesmiddelen.  Tevens hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in onze eigen programma’s naar ontwikkeling van geneesmiddelen voor bot- en gewrichtsziekten, en Galapagos zal de ontwikkeling van deze moleculen richting klinische ontwikkeling verder versnellen.”
 
“De integratie-activiteiten in het vierde kwartaal beginnen zijn vruchten af te werpen.  Onze orderportefeuille is zeer sterk, en we hebben nu reeds een goed zicht op onze resultaten voor 2006,” zei David Smith, CFO van Galapagos.  “Ons vertrouwen in de resultaten voor het komende jaar stelt ons in staat om een omzetverwachting af te geven van tussen de € 25 en 30 miljoen, een sterke verbetering in vergelijking met de pro forma omzet van € 17,5 miljoen voor 2005.”
 
Kengetallen 2005
(€ duizend, behalve netto verlies per aandeel)
 
 
        31 dec 2005
31 dec 2004
Omzet
11.240
7.777
Verkoopkosten
-4.829
-1.288
Bedrijfsresultaat
6.411
6.489
R&D kosten
-6.700
-5.443
Sales, general, & admin
-6.158
-4.654
Integratiekosten
-281
 
Overig
187
19
Nettoverlies
-6.541
-3.589
Nettoverlies per aandeel (€)
-0,73
-0,60
 
 
 
Liquide middelen
23.617
10.274
 
 
Toelichting op de financiële resultaten

Opmerking: De resultaten van BioFocus plc zijn opgenomen vanaf 17 oktober 2005.
 
Omzet

De omzet van Galapagos nam voor geheel 2005 met 44% toe tot € 11,2 miljoen (2004: € 7,8 miljoen), dank zij de acquisitie en consolidatie van het Britse BioFocus plc in het vierde kwartaal van 2005.  Van deze totale omzet is € 9,1 miljoen toe te rekenen aan BioFocus, de geïntegreerde service-divisie van Galapagos (de combinatie van BioFocus plc en Galadeno, de vroegere service divisie van Galapagos in Leiden).
 
De omzet in het vierde kwartaal 2005 van Galapagos (exclusief BioFocus plc) was € 1,4 miljoen, tegenover de € 4,2 miljoen in dezelfde periode van het vorige jaar.  Deze daling was het gevolg van de grote en unieke inkomsten in het vierde kwartaal van 2004, waaronder de uit-licensering van de astma targets aan GSK en twee licentie-betalingen van Celgene en Wyeth.  Als deze overeenkomsten buiten beschouwing zouden blijven, was de omzet in de twee perioden vergelijkbaar.
 
De geconsolideerde omzet in het vierde kwartaal 2005 van de nieuw gevormde service-divisie BioFocus (BioFocus plc plus Galadeno)  bedroeg € 7,4 miljoen.  Omzet voor de gehele Galapagos groep in het vierde kwartaal 2005 bedroeg € 7,9 miljoen, waarmee de eerdere verwachtingen van € 7,7 miljoen werden overtroffen.
 
Ter vergelijking: indien de acquisitie van BioFocus plc na 1 januari 2006 zou hebben plaatsgevonden, zou de pro forma geconsolideerde omzet voor het geheel van Galapagos en  BioFocus plc op € 17,5 miljoen zijn uitgekomen (exclusief inter-company omzet van € 0,8 miljoen).
 
Resultaten

Het nettoverlies voor geheel 2005 bedroeg € 6,5 miljoen, of € 0,73 per aandeel, tegenover € 3,6 miljoen, of € 0,60 per aandeel, voor geheel 2004.  Deze voorziene stijging van het nettoverlies is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van € 1,3 miljoen in investeringen in onderzoek en ontwikkeling.
 
In het vierde kwartaal 2005, was de winstbijdrage van de service-divisie BioFocus aan de Galapagos groep € 1,0 miljoen.  Het verlies voor de hele Galapagos groep bedroeg in het vierde kwartaal € 0,9 miljoen. 

De totale investeringen in onderzoek en ontwikkeling bedroegen in 2005 € 6,7 miljoen, tegenover € 5,4 miljoen in 2004.  Deze toename in R&D-investeringen stelden ons in staat om een aantal targets in bot- en gewrichtsziekten verder te ontwikkelen in drug discovery .  Eerder werd het resultaat gepubliceerd van ons lead molecuul in het reuma-programma, waarbij in een algemeen geaccepteerd muismodel voor reuma de zwelling van de poot gereduceerd werd.
 
Kasstroom en liquide middelen

Galapagos heeft € 22,4 miljoen opgehaald met de beursgang in mei 2005, tegen een koers van € 7 per aandeel, wat resulteerde in een netto toename van liquide middelen met € 20,8 miljoen.  De operationele kas-uitstroom voor geheel 2005, exclusief de beursgang en de BioFocus plc aankoop, bedroeg € 4,7 miljoen, een resultaat van ons liquide middelen beheer.   

De Galapagos liquide middelen-positie bedroeg € 23,6 miljoen per 31 december 2005. 
 
 
Financiële vooruitzichten voor 2006
 
Galapagos verwacht dat de omzet voor geheel 2006 uit zal komen tussen de € 25 en 30 miljoen, dat is een toename met 40 tot 70% in vergelijking met de pro forma omzet van € 17,5 miljoen in 2005.  Voor de verdere ontwikkeling van Galapagos’ therapeutische pijplijn, verwacht de onderneming voor 2006 een investering in onderzoek en ontwikkeling van maximaal € 9,0 miljoen, een toename van 34% in vergelijking met 2005.
 
 
Galapagos belangrijke gebeurtenissen
 
Galapagos’ belangrijke gebeurtenissen in het vierde kwartaal van 2005 waren:
 

 • Proof of Concept (in vivo) voor reuma in muismodel

   
 • Afronding van de acquisitie van BioFocus plc en beursnotering aan de AiM in Londen
 •  
 • Afronding van de integratie van Galapagos’ service unit, Galadeno, en BioFocus plc
 •  
 • Versterking van het Galapagos management met de komst van David Smith als CFO, Chris Newton als Senior VP BioFocus, en David Phillips als Senior VP Sales & Marketing
 •  
 • Toekenning van Amerikaans octrooi voor verdere bescherming van het adenovirale target discovery platform
 •  
 • Opening van het eerste Amerikaanse BioFocus’ verkoopkantoor in Boston
 •  
   
  Operationele belangrijke gebeurtenissen

  Samenwerkingsovereenkomsten
   
  In 2005 werden meer dan 20 overeenkomsten aangegaan met vooraanstaande farmaceutische en biotechnologie bedrijven, veel daarvan waren uitbreidingen of verlengingen van bestaande samenwerkingen.  Er werden nieuwe overeenkomsten getekend met Idenix, Novartis, GSK, Lilly, Senexis, Prolysis, Celera Genomics, de Cystic Fibrosis Foundation en de High Q Foundation. 
   
  In het vierde kwartaal 2005, werd een aantal grote overeenkomsten aangegaan met zowel nieuwe als bestaande partners van BioFocus:
   
 • Idenix Pharmaceuticals ging een tweejarige drug discovery overeenkomst aan met een waarde tot $ 2,5 miljoen, gericht op de ontdekking van nieuwe moleculen voor Idenix’s programma aan infectieziekten.
 •  
 • Senexis heeft de samenwerking met BioFocus uitgebreid voor de verbetering van Senexis’ inhibitors van amyloïde-toxiciteit en zenuwontstekingen voor behandeling van de ziekte van Alzheimer.
 •  
 • Amgen heeft de drug discovery samenwerking met BioFocus uitgebreid.  Deze zeer grote overeenkomst, die onder meer een entreebetaling van $ 2,3 miljoen omvat voor toegang tot de biologie en computational/medicinal chemistry services, loopt door in geheel 2006. 
 •  
 • Prolysis en BioFocus hebben hun onderzoekssamenwerking die eerder dit jaar werd aangekondigd verder uitgebreid.  Prolysis betaalt gedurende geheel 2006 een medicinaal chemieprogramma gericht op zgn. dual enzyme inhibitors die het problem van antibiotica- resistentie kunnen aanpakken.
 •  
 • BioFocus is een samenwerking aangegaan met Cresset BMD voor de ontwikkeling van nieuwe chemische molecuulcollecties.  Deze nieuwe productengroep zal BioFocus’ concurrentiepositie in functionele molecuulcollecties voor hoogwaardige drug targets zoals GPCRs en ion channels verder versterken, en daarmee de programma’s voor medicijnontwikkeling bij BioFocus partners verder versnellen.
 •  
  Galapagos’ medicijnontwikkeling  
   
 • Galapagos heeft een aantal nieuwe targets gevalideerd in zijn target discovery programma; deze worden momenteel verder ontwikkeld in Galapagos’ interne R&D programma’s voor medicijnontwikkeling in bot- en gewrichtsziekten.
 • In ons reuma-programma stellen wij ons ten doel om veilige, oraal toe te dienen medicijnen  te ontwikkelen voor de genezing of mogelijk zelfs voorkoming van de afbraak van kraakbeen en het optreden van ontstekingen.  De reuma-targets zijn door Galapagos ontdekt en gevalideerd in voor deze ziekte relevante tests die gebruik maken van cellen uit reumapatiënten.  Een aantal van deze targets wordt momenteel verder ontwikkeld in Galapagos’ interne  programma’s voor medicijnontwikkeling.  Eén van de lead compounds, door ons geselecteerd uit een serie moleculen die binding lieten zien aan de meest vergevorderde kinase target, bleek succesvol bij het zgn. in vivo Proof of Concept  in het algemeen geaccepteerde muizenmodel voor reuma.  In dit muizenmodel bleek de lead compound de zgn. ontstekings-cytokines (eiwitten die de immuunrespons regelen) te verlagen, zoals TNF-alpha en de interleukines die een sleutelrol spelen bij reuma.  Bovendien liet de lead compound  een afname zien van de zwelling van de poot in dit muizenmodel.  Wij richten nu onze aandacht op de versnelde ontwikkeling van zowel deze serie lead compounds, als de rest van onze targets  richting klinische ontwikkeling.
 • Deze resultaten betekenen een sterke bevestiging van onze technologie voor target discovery  en het vermogen om met deze nieuwe targets daadwerkelijk baanbrekende medicijnen te ontwikkelen. 
 •  
   
  Jaarverslag en jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
   
  De elektronische versie van Galapagos’ Jaarverslag 2005 is nu online beschikbaar op www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.  Gedrukte exemplaren van het Galapagos Company Report 2005 zullen binnenkort beschikbaar zijn, en kunnen besteld worden d.m.v. een e-mail naar ir@glpg.com.
   
  De jaarlijkse Galapagos aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op ons hoofdkantoor in Mechelen, België, en wel op 4 april 2006 om 18.00 uur.
   

  Conference call en webcast presentatie
   
  Galapagos zal vandaag een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden die begint om 09.30 uur, deze zal ook worden uitgezonden via webcast.  Voor deelname aan de teleconferentie, kunt u +32 2290 1608 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal een vraag- en antwoordsessie volgen.  De audio webcast is te volgen via Galapagos’ website www.glpg.com, en zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om nogmaals te beluisteren.
   

  Over Galapagos
   
  Galapagos is een beursgenoteerde onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, London AiM: GLPG) dat programma’s heeft om medicijnen te ontwikkelen, gebaseerd op eigen doeleiwitten (“targets“) die een rol spelen bij de bot- en gewrichtsziekten osteoartritis, osteoporose en reumatoïde artritis.  Via haar divisie BioFocus, biedt Galapagos een breed scala aan van producten en diensten op het gebied van “target-tot-kandidaat medicijn”.  Farmaceutische en biotechnologie bedrijven krijgen hiermee toegang tot technologie om targets te ontdekken en te valideren alsmede drug discovery activiteiten tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets en collecties van chemische moleculen voor drug discovery.  Galapagos heeft meer dan 200 medewerkers, waaronder 80 PhDs, en heeft vestigingen in Mechelen, België, Saffron Walden, Engeland  en Leiden, Nederland.  Tot haar partners behoren Amgen, AstraZeneca, BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, GlaxoSmithKline, Idenix, Novartis, Organon, Serono, Vertex, en Wyeth.   Meer informatie over Galapagos en BioFocus is te vinden op www.glpg.com.
   
   
  CONTACT
   
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 2909 8028