Galapagos maakt nieuw target bekend en presenteert gunstige Fase 1 data van GLPG1205 tijdens UEG Week

Mechelen, België; 20 oktober 2014 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt GPR84 bekend als een nieuw en veelbelovend target voor de behandeling van chronische darmontsteking tijdens een presentatie op de United European Gastroenterology Week in Wenen op 21 oktober.  Verder presenteert Galapagos een poster met gunstige Fase 1 resultaten met GLPG1205, het eerste klinisch molecuul gericht tegen target GPR84.  

De presentatie “GPR84, a novel target for the development of therapies in IBD,” (abstract OP183), zal plaatsvinden in de Free Paper Sessie “Towards better understanding of IBD pathogenesis,” om 12.00 in Hall N op 21 oktober, 2014.   Galapagos zal preklinisch bewijs presenteren van GPR84 als sleutelrol in de pathologie van chronische darmontsteking.  De ontdekking van een selectieve remmer van GPR84 leidde tot GLPG1205, welke sterke werkzaamheid toont in relevante preklinische modellen voor chronische darmontsteking.

Galapagos zal vandaag ook een poster presenteren over de veiligheid en de medicijneigenschappen van GLPG1205 in klinische Fase 1: “Human safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of the GPR84 antagonist GLPG1205, a potential new approach to treat IBD,” (P0341), in Hall XL van 9.00 – 17.00.  GLPG1205 bleek veilig en werd goed verdragen door de gezonde vrijwilligers bij een dagelijkse dosis tot 100 mg.  Het medicijn toont een gunstig PK/PD profiel, met een duidelijke remming van GPR84.  Eenmaaldaagse dosering van GLPG1205 leidde tot een sterke inhibitie van GPR84 gedurende 24 uur.

De slides en poster zijn te vinden op www.glpg.com.

In 2007 sloot Galapagos een overeenkomst met Janssen Pharmaceutica NV waarbij deze een optie verkreeg op de wereldwijde commerciële rechten voor een aantal Galapagos programma’s op gebied van ontstekingsziekten. Tot deze programma’s behoort een nieuw target voor darmontsteking dat Galapagos met haar eigen technologie heeft ontdekt. Vervolgens heeft verder onderzoek geleid tot de ontdekking van GLPG1205, een nieuw medicijn voor ontstekingsziekten. Galapagos is verantwoordelijk voor de uitvoering van Fase 1 en Fase 2A studies met GLPG1205.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische, en meer dan 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica en metabole ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634 na Fase 2B.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft de selectieve JAK1 inhibitor GSK2586184 (voorheen GLPG0778) aan GlaxoSmithKline in licentie gegeven in 2012.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen voor taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen zullen  mutaties in het CFTR gen aanpakken.  Potentiator GLPG1837 gaat met fase 1 starten in 2014.  Galapagos verwacht ook een corrector als preklinisch kandidaat te kiezen in 2014.  Galapagos heeft 400 medewerkers in het hoofdkwartier in Mechelen, België, en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op www.glpg.com


CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel. +31 6 2291 6240
ir@glpg.com
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.