Galapagos maakt halfjaar cijfers 2011 bekend

Op koers in het creëren van een sterke pijplijn van nieuwe medicijnen met behoud van een sterke kaspositie

 • Vier klinische programma’s geïnitieerd voor het aantonen van werkzaamheid of werkingsmechanisme met testdata voor eindejaar
 • Verwachting voor heel 2011: omzet €146 miljoen, positief operationeel resultaat en kasstroom en netto winstgevendheid; haalbaar op voorwaarde van het behalen van bepaalde R&D inkomsten
 • Sterkere kaspositie: €49,8 miljoen op 30 juni 2011 tegenover €27,2 miljoen op 30 juni 2010
 • Service divisie: groei organische omzet 10%, groei externe omzet 15%
 • Winst service divisie €2,9 miljoen
 • Groepsomzet uit voortgezette activiteiten €39,7 miljoen tegenover €45,4 miljoen vorig jaar
 • Netto groepsverlies uit voortgezette activiteiten €27,7 miljoen tegenover €12,2 miljoen verlies vorig jaar

Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie om 10.00 uur, inbelnummer +32.2290.1791

Mechelen, België; 5 augustus 2011 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar halfjaar cijfers bekend en bevestigt de afgegeven verwachtingen voor heel 2011.

“Inkomsten in het eerste halfjaar zijn lager dan vorig jaar door timing van succesbetalingen binnen de allianties.  Met een groei van 15% in externe omzet heeft de service divisie een goed eerste halfjaar gehad,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos. “Naast de progressie in het eerste half jaar van onze ruim 50 R&D programma’s, heeft Galapagos nu vier programma’s in de kliniek waarvan verwacht wordt dat er werkzaamheid of werkingsmechanisme kan worden aangetoond voor het einde van het jaar.  Galapagos zit in een cyclus waarin de meeste van onze bedrijfsdoelstellingen pas behaald worden in de laatste maanden van het jaar.  Met naar verwachting nog een nieuwe alliantie en een aantal haalbare succesbetalingen die gepland zijn in het laatste kwartaal, zien wij de mogelijkheid om de afgegeven verwachting voor heel 2011 te halen, maar met de intrinsieke uitdagingen die R&D met zich meebrengt.”


Kerncijfers halfjaar 2011

(€ miljoenen, behalve voor netto verlies per aandeel)

  Voortgezette activiteiten
30 juni 2011
Voortgezette activiteiten
30 juni 2010
Groep totaal
30 juni 2011
Groep totaal
30 juni 2010
Omzet 39,7 45,4 42,1 49,9
Services kostprijs -18,0 -14,7 -19,8 -16,6
Bruto marge 21,7 30,7 22,3 33,3
R&D kosten -42,4 -33,1 -42,4 -33,1
Algemene & administratieve kosten -11,0 -9,6 -11,6 -10,3
Verkoop & marketing kosten -1,1 -1,2 -1,1 -1,4
Herstructurerings- & integratiekosten -0,4 -0,4
Resultaat op verkopen van dochterondernemingen  5,9 2,9
Operationeel resultaat -26,8 -13,5 -29,9 -11,9
Netto resultaat voor de periode -27,7 -12,2 -30,8 -10,5
Netto resultaat per aandeel (€) -1,05 -0,51 -1,17 -0,45
Liquide middelen NA NA 49,8 27,2

Note: In dit overzicht zijn de voortgezette activiteiten exclusief de compound management divisie van BioFocus (Compound Focus Inc. in South San Francisco, CA, USA) die op 31 mei 2011 verkocht werd.

Toelichting bij de financiële resultaten

Omzet
Galapagos behaalde over de eerste helft van 2011 een omzet uit voortgezette activiteiten van €39,7 miljoen, vergeleken met €45,4 miljoen in dezelfde periode in 2010.  De R&D divisie rapporteerde een omzet van €19,3 miljoen (inclusief €3,6 miljoen inter-segment inkomsten), tegenover €27,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar (-39% op externe inkomsten).  Dit is een gevolg van de planning van de meeste alliantie mijlpaalbetalingen, die in de laatste maanden van 2011 is voorzien.  De service divisie toonde een autonome groei van 10%, waarbij externe inkomsten met 15% zijn toegenomen, rekening houdend met het feit dat Argenta slechts 5 maanden heeft bijgedragen aan de omzet voor de eerste 6 maanden van 2010.  Services inkomsten uit voortgezette activiteiten bedragen €30,0 miljoen (inclusief €6,0 miljoen inter-segment inkomsten) in de eerste helft van 2011 ten opzichte van €25,9 miljoen (inclusief €6,0 miljoen inter-segment inkomsten) uit voortgezette activiteiten in dezelfde periode vorig jaar.

Resultaat
Het netto verlies uit voortgezette activiteiten voor het eerste halfjaar van 2011 was €27,7 miljoen, tegenover een verlies van €12,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2010.  De operationele winst van de service divisie uit voortgezette service activiteiten bedroeg €2,9 miljoen.  De bruto marge van de service divisie uit voortgezette activiteiten was 33%, vergeleken met 28% in de eerste helft van vorig jaar.

De R&D divisie rapporteerde een operationeel verlies van €27,0 miljoen, vergeleken met €11,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2010.  R&D kosten voor de groep in het eerste halfjaar bedroegen €42,4 miljoen, tegenover €33,1 miljoen in dezelfde periode in 2010.  Deze geplande toename is het gevolg van de overname van GlaxoSmithKline’s research centrum in Zagreb, Kroatië in september 2010 en toenemende ontwikkelingskosten voor Galapagos ten gevolge van projecten in een verdere fase van ontwikkeling.  De verhoogde R&D kosten reflecteren ook kosten die gemaakt worden om een aantal potentiële succesbetalingen te realiseren die verwacht worden in de tweede helft van 2011.

Algemene en administratieve kosten voor de groep bedroegen €11,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2011, vergeleken met €9,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2010.  Deze toename van algemene en administratieve kosten (van 21% tot 28% als percentage van de omzet) is het gevolg van een toename van kosten verbonden aan intellectuele eigendomsrechten, gestegen algemene en administratieve kosten voor de overgenomen operaties van Argenta en Zagreb en een herrubricering van een aantal R&D werknemers naar algemene en administratieve kosten.

Kasstroom en liquide middelen
De netto toename van kasmiddelen bedroeg €9,4 miljoen in de eerste helft van 2011, vergeleken met een netto kasuitstroom van €20,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.  Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de incasso van succesbetalingen voor €25 miljoen ten gevolge van behaalde mijlpalen eind 2010.  De netto toename van kasmiddelen kan deels worden toegeschreven aan de verkoop van Compound Focus waarvoor Galapagos €9,4 miljoen ontvangen heeft in liquide middelen na aftrek van kosten verbonden aan deze verkoop.  Galapagos’ liquide middelen bedroegen €49,8 miljoen op 30 juni 2011.

Verkoop van dochteronderneming
Op 1 juni 2011 heeft Galapagos haar vestiging in Zuid San Francisco (Compound Focus Inc.), de compound management divisie van BioFocus, verkocht aan een dochteronderneming van Evotec AG.  Deze vestiging maakte sinds de overname van Discovery Partners International in juli 2006 deel uit van BioFocus, samen met Argenta de service divisie van de Galapagos Groep.  Voor het verkopen van alle aandelen in Compound Focus heeft Galapagos een vooruitbetaling van €10,25 miljoen contant ontvangen, waarbij een aanvullend bedrag van €2,25 miljoen later betaald zal worden, afhankelijk van toekomstige bedrijfsresultaten.  Deze earn-out betalingen worden beschouwd als voorwaardelijke activa en zijn nog niet erkend in overeenstemming met IAS 37.  De gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van Compound Focus bedraagt €2,9 miljoen.

Operationeel overzicht
R&D divisie

 • Start Fase Ib studie met GLPG0187 in kankerpatiënten
  • onderzoek naar maximale toelaatbare dosis loopt op schema
 • Fase II studie met GLPG0259 beëindigd vanwege beperkte werkzaamheid
  • focus op 11 andere reuma programma’s
 • Start Fase II Proof-of-Concept studie met GLPG0634, een Janus kinase (JAK) remmer
  • >60% van de patiënten al geselecteerd
 • Voortzetting van tweede Fase I Proof-of-Mechanism studie naar werking van kandidaat-medicijn binnen de immuno-onstekings alliantie met GlaxoSmithKline. Studie ligt op schema om resultaten in het vierde kwartaal bekend te kunnen maken
 • Start tweede Fase I Proof-of-Mechanism studie met kandidaat-medicijn GLPG0492 tegen cachexia
 • Ontvangst van een tweejarige subsidie van het Vlaamse Instituut voor aanmoediging van innovatie door Wetenschap & Technologie (IWT) voor onderzoek naar antivirale medicijnen
 • Voortzetting van rond de 50 programma’s, inclusief vijf antilichamen programma’s met MorphoSys, een Alzheimer programma en onze programma’s voor taaislijmziekte
 • US patent toegekend voor GLPG0492, Europees patent toegekend voor GLPG0187

Service divisie

 • Aanbod gestroomlijnd door de verkoop van de compound management activiteiten van BioFocus aan Evotec voor €12,5 miljoen
 • Overeenkomst getekend tussen Argenta en Dr Reddy’s Laboratories in India voor drug discovery services
 • Overeenkomst getekend tussen BioFocus en Ono Pharma voor target discovery diensten op het gebied van immunologische ziektes
 • Een aantal gevalideerde oncologie targets geleverd binnen de samenwerking van BioFocus met Janssen Research & Development
 • Target discovery overeenkomst getekend tussen BioFocus en Astellas Pharma
 • Uitbreiding van BioFocus’ samenwerking met Usher III Initiative, een non-profit organisatie die zich richt op het ontwikkelen van behandelingen voor het syndroom van Usher type III, een zeldzame genetische afwijking die gehoorverlies en blindheid veroorzaakt
 • Start van samenwerking tussen BioFocus en de Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, een non-profit organisatie die zich richt op de ontwikkeling van medicijnen voor de ziekte van Parkinson
 • Tweejarige overeenkomst getekend tussen Argenta en Pulmagen Therapeutics voor medicijnontwikkeling bij ademhalingsziekten
 • Uitbreiding van Argenta’s alliantie met PRECOS voor het aanbieden van wereldwijde services op gebied van oncologie

Algemeen

 • Professor Vicki Sato van de universiteit van Harvard werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Galapagos; Ronald Brus trok zich terug uit de Raad vanwege de policy van zijn nieuwe werkgever
 • Kapitaal gestegen met €0,5 miljoen door het uitoefenen van warrants; er werden 60.882 nieuwe aandelen uitgegeven

Vooruitzichten 2011
Galapagos heeft historisch consistent het grootste gedeelte van haar jaarinkomsten in het tweede halfjaar behaald.  De directie beschouwt de afgegeven verwachtingen over geheel 2011 dan ook haalbaar, maar conditioneel onder de voorwaarde dat bepaalde R&D inkomsten worden behaald: €146 miljoen aan inkomsten voor de Groep, een positief operationeel resultaat en kasstroom en een positief netto resultaat. 

Galapagos gaat op de ingeslagen weg verder om de strategische doelen van 2011 te halen:

 • Zes programma’s in de klinische fase en rond de 50 programma’s in ontwikkeling:
  • Fase II werkzaamheid resultaten met GLPG0634, Fase I Proof-of-Mechanism resultaten met GLPG0778, en Fase I Proof-of-Mechanism resultaten met GLPG0492
  • nieuwe preklinische kandidaat-medicijnen afleveren
 • Een nieuwe R&D alliantie tekenen
 • Een intern programma uit licentiëren
 • Zowel cash als winstbijdrage van de service divisie verhogen

Interim Rapport 2011
De elektronische versie van het Galapagos’ Interim Report 2011 is nu online beschikbaar op  www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.  Gedrukte exemplaren zijn te bestellen d.m.v. een e-mail naar ir@glpg.com.

Conference call en webcast presentatie
Galapagos zal vandaag een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden die begint om 10.00 uur.  Deze teleconferentie zal ondersteund worden door een webcast.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2290 1791 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten volgt een vraag- en antwoordsessie.  Klik hier om toegang te krijgen tot de audio webcast.  Kort na de uitzending zal de webcast beschikbaar zijn op de Galapagos website.

Financiële kalender 2011
3Q11 interim update                               11 november 2011
Jaarcijfers 2011                                     2 maart 2012
Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering      24 april 2012

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zes programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €2,5 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Galapagos heeft rond de 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.