Galapagos maakt financiële resultaten 2013 bekend

Volwassen wordende pijplijn wordt gesteund door zeer sterke balans

·         Totale omzet €160 miljoen (+4% meer dan in ’12), conform verwachting
·         Netto verlies €8,1 miljoen (€5,7 miljoen in ’12)
·         Eindejaars kaspositie €141,5 miljoen, exclusief €6,0 miljoen aan nog te ontvangen succesbetalingen voor ’13 en exclusief €33 miljoen van het CIR programma van de Franse overheid
·         Uitbreidingen van de GLPG0634 franchise met AbbVie voor Fase 2 studies in reuma en de ziekte van Crohn
·         Grote samenwerking met AbbVie getekend voor samenwerking in taaislijmziekte,  nominatie kandidaat potentiator GLPG1837
·         Resultaten van drie Fase 2 patiënten-studies dit jaar verwacht: eerste 12 weken Fase 2B resultaten met GLPG0634 in reuma verwacht in H2, gegevens van GSK2856184 in psoriasis en GLPG0974 in colitis ulcerosa te verwachten in H1
·         Externe omzet van de service divisie in H2 ’13 €34,1 miljoen (+5% meer dan de  genormaliseerde omzet in H2 ’12)
·         Externe omzet van de service divisie over het hele jaar €63,2 miljoen (+2% meer dan de genormaliseerde omzet in ’12)
·         Management verwachting voor 2014: totale omzet €180 miljoen (+12,5% meer dan ’13)

Audio-webcast presentatie om 10:00 uur, inbelnummer +32-2290-1608, www.glpg.com

Mechelen, België; 7 maart 2014 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar financiële resultaten voor 2013 bekend en geeft een toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen van 2013.

“In 2013 maakte Galapagos haar strategie en wetenschappelijke benadering meer dan waar, zowel in de kliniek als door het afsluiten van nieuwe deals.  De pijplijn werd nog meer volwassen en wordt ondersteund door de sterkste balans ooit.  Galapagos verwacht de eerste resultaten van vier patiënten-studies tussen nu en eind 2015.  In dezelfde periode verwachten we dat er nog bijkomende programma’s gebaseerd op nieuwe targets in het preklinische en klinische stadium gebracht zullen worden,” zegt CEO Onno van de Stolpe. “Galapagos verkeert in een goede positie om de substantiële R&D kennis te kapitaliseren.”

“Op financieel gebied was 2013 een heel goed jaar voor Galapagos.  De totale omzet steeg met  4% tot €160 miljoen, volledig in lijn met de verwachtingen.  Het operationele en netto verlies was beperkt, ondanks de geplande substantiële stijging van kosten in verband met de Fase 2 klinische programma’s.  De service divisie heeft in de tweede helft van het jaar de groei hervonden met een verhoging van 5% aan externe omzet in H2 2013 vergeleken met H2 2012,  genormaliseerd voor de sluiting van de vestiging van BioFocus in Basel.  Ondanks het zwakke eerste halfjaar van 2013, sluit de service divisie het volledige jaar toch af met een groei van 2% externe omzet op genormaliseerde basis.   Galapagos’ liquide activa positie is solide met een kasreserve van €141,5 miljoen op 31 december 2013 plus €6,0 miljoen aan nog te ontvangen succesbetalingen uit 2013,” zegt Guillaume Jetten, CFO van Galapagos.

Kerngetallen (geconsolideerd)
(€ miljoenen, met uitzondering van het netto resultaat per aandeel)

31 dec 2013 31 dec 2012
Omzet1/2 159,5 153,0
Services verkoopkosten -41,3 -48,2
R&D kosten -99,4 -80,3
Algemeen & administratie -26,4 -24,5
Sales & marketing -2,4 -2,1
Operationeel resultaat vóór bijzondere lasten -10,0 -2,1
Kosten voor herstructurering en integratie -1,1 -2,5
Resultaat van desinvestering -2,0
Operationeel resultaat -11,0 -6,6
Netto resultaat voor de periode -8,1 -5,7
Basis resultaat per aandeel (€) -0,28 -0,22
Liquide middelen3 141,5 94,7

Opmerkingen:
1)    ’13 totale omzet bestaat uit R&D inkomsten van €96,4 miljoen en service divisie inkomsten van €63,2 miljoen.
2)    ’12 totale omzet bestaat uit R&D inkomsten van €87,3 miljoen, genormaliseerde service divisie inkomsten van €61,9 miljoen en inkomsten van Basel van €3,8 miljoen.
3)    Liquide middelen op 31 december 2013 waren exclusief €6,0 miljoen nog te ontvangen opbrengsten erkend in 2013 en exclusief €33 miljoen te ontvangen van het CIR programma van de Franse overheid

 

Financiële informatie

 

Omzet
Galapagos’ omzet bedroeg voor 2013 €159,5 miljoen, een stijging van 4% in vergelijking met 2012 en overeenkomstig de verwachtingen van het management.  De R&D divisie rapporteerde  een omzet van €96,4 miljoen, behaald door succesbetalingen binnen de allianties, €45 miljoen aan erkende inkomsten gerelateerd aan de betalingen van AbbVie van $150 miljoen en  $20 miljoen voor de uitbreiding van GLPG0634, en €6,8 miljoen aan erkende opbrengsten met betrekking tot de betaling van $45 miljoen door AbbVie voor taaislijmziekte.  Na een zwak H1 maakte de service divisie een ommekeer waardoor de totale externe omzet met €5,0 miljoen steeg in H2.  De totale externe omzet komt daarmee op €34,1 miljoen, een verbetering van 17% vergeleken met H1 en een verbetering van 5% vergeleken met H2 2012 op een genormaliseerde basis.  Voor het volledige jaar rapporteerde de service divisie een totale externe omzet van €63,2 miljoen, een stijging van 2% vergeleken met €61,9 miljoen vorig jaar op een genormaliseerde basis.

Bedrijfsresultaat
Het nettoverlies van Galapagos bedraagt voor 2013 €8,1 miljoen, of €0,28 verlies per aandeel, vergeleken met €5,7 miljoen, of €0,22 verlies per aandeel in 2012.

De R&D divisie boekte in 2013 een segmentverlies van €12,9 miljoen, vergeleken met €3,5 miljoen vorig jaar.  R&D kosten bedroegen €99,4 miljoen, vergeleken met €80,3 miljoen vorig jaar.  Deze geplande kostenstijging werd veroorzaakt door het Fase 2B programma en het Fase 2 programma met betrekking tot de ziekte van Crohn met GLPG0634, samen met andere klinische studies ter ondersteuning van de pijplijn.

De service divisie rapporteerde een brutomarge van 35,4% vergeleken met 35,9% in 2012 op genormaliseerde basis en een segmentresultaat van €7,0 miljoen, vergeleken met €9,1 miljoen in 2012 op genormaliseerde basis.

De algemene en administratieve kosten stegen tot €26,4 miljoen, vergeleken met €24,5 miljoen in 2012. Algemene en administratieve kosten als onderdeel van de Groepsomzet stegen tot 16,6% vergeleken met 16,0% in 2012.

Liquide Activa positie
Op 31 december 2012 bedroeg de kaspositie €141,5 miljoen, de hoogste eindejaarskaspositie ooit.  De liquide activa van €147,5 miljoen (€115,4 miljoen aan het eind van 2012) zijn inclusief €6,0 miljoen aan vorderingen die bestaan uit succesbetalingen die in 2013 geboekt zijn en waarvoor de betalingen verwacht worden in Q1 2014.  Daarnaast vermeldt de balans van Galapagos nog een te ontvangen vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche)[1] voor een bedrag van €33 miljoen, betaalbaar in vier jaarlijkse schijven waarvan de eerste schijf van €8.6 miljoen plaatsvindt midden 2014.    

Successen in de bedrijfsvoering

 

R&D divisie

Op gebied van ontstekingsziekten:

 • uitbreiding van de omvang van het Fase 2B programma met GLPG0634 in reuma
 • start van het Fase 2B programma met GLPG0634 in patiënten met gemiddelde tot zware reuma die niet reageren op methotrexaat (MTX).  Studie DARWIN 1: doseringsstudie in tot maximaal 595 patiënten die ook MTX blijven gebruiken; studie DARWIN 2 doseringsstudie in tot maximaal 280 patiënten die geen MTX gebruiken.  Beide studies zijn placebo gecontroleerd in de eerste 12 weken, plus nog eens 12 weken behandeling om de veiligheid op een langere termijn te testen.  Studie DARWIN 3: uitbreiding op langere termijn.  Studie DARWIN 1 blijft op koers om de eerste resultaten voor werkzaamheid en veiligheid na 12 weken te leveren tegen eind 2014
 • uitbreiding van de GLPG0634 samenwerking met AbbVie met ziekte van Crohn
 • start van Fase 2 studie met GLPG0634 in ziekte van Crohn
 •  start Proof of Concept studie met GLPG0974 in colitis ulcerosa
 •  positieve resultaten gerapporteerd voor Fase 1 studie met GLPG1205 als onderdeel van de alliantie met Janssen Pharmaceuticals NV
 •  GSK bracht GSK2586184 JAK1 molecule in meervoudige Fase 2 patiënten studie in 2013.  GSK heeft ondertussen de psoriasis studie afgerond en de eerste resultaten worden in H1 2014 verwacht. Door gebrek aan werkzaamheid is de lupus studie stopgezet; de studie in colitis ulcerosa staat on hold

 

 • Op gebied van weesgeneesmiddelen:
  • aankondiging co-development voor taaislijmziekte therapieën met AbbVie
  •  selectie GLPG1837 als preklinisch kandidaat-medicijn voor taaislijmziekte
 • Op gebied van oncologie:
  • nieuw kandidaat-medicijn GLPG1790 ontdekt voor behandeling borstkanker
 • Op gebied van artrose:
  • levering van nieuwe artrose molecule binnen de alliantie met Servier
  • onderzoek met de preklinische kandidaat in de artrose alliantie met Servier beëindigd als gevolg van toxiciteit van de molecule
 • Onderzoekssubsidies:
  •  IWT (Vlaams agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) subsidie:  €2,4 miljoen voor psoriasis, €2,9 miljoen voor taaislijmziekte en €2,3 miljoen voor fibrose

Service divisie

 • BioFocus
  • uitbreiding samenwerking met en tevens ontvangst van Rapid Response Innovations Award van de Michael J. Fox Foundation
  • overeenkomst met Biogen Idec in sclerodermie
  • overeenkomst met Boehringer Ingelheim
 • Argenta
  • overeenkomst met Boehringer Ingelheim op gebied van ademhalingsziekten
  • overeenkomst met Pcovery voor de identificatie van nieuwe anti-schimmel agents
  • vierde uitbreiding van de overeenkomst met Genentech

Algemeen

 • Gemiddeld dagelijks handelsvolume/waarde in 2013 was 80.179 aandelen/€1,3 miljoen
 • Met private plaatsing en uitoefening van warrants werd €56 miljoen opgehaald
 • NYSE Liffe introduceerde aandelenopties Galapagos (ticker: GLS)
 • David Smith aangesteld als CEO van de Service Divisie
 • Katrine Bosley treedt toe tot de Raad van Bestuur van Galapagos

Vooruitzichten 2014
Het Fase 2B klinische programma met GLPG0634 ligt in lijn met de planning om voor DARWIN 1 de eerste 12 weken resultaten voor werkzaamheid en veiligheid te presenteren eind 2014.  Andere eerste resultaten zijn te verwachten van GSK’s Fase 2 psoriasis studie met GSK2586184 alsmede van Galapagos’ Fase 2 Proof-of-Concept studie met GLPG0974 in colitis ulcerosa.  Galapagos verwacht duidelijke voortgang te boeken in zowel gepartnerde als niet-gepartnerde R&D programma’s.  De pijplijn breidt zich verder uit met als gevolg dat er eind 2014 meerdere extra klinische en preklinische studies zullen lopen.  Galapagos geeft voor 2014 een omzetverwachting af van €180 miljoen, een stijging van 12,5% vergeleken met 2013. 

Financieel Jaarverslag 2013
Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2013 aan het afronden.  De accountant heeft bevestigd dat de audit-controle, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht. Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht.  Galapagos gaat ervan uit dat het volledig geauditeerde Financieel Jaarverslag over 2013 op of rond 28 maart 2014 gepubliceerd zal worden.

Teleconferentie en webcast presentatie

Galapagos zal vandaag om 10:00 uur een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32-2290-1608 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Klik op www.glpg.com om toegang te krijgen tot de audio-webcast.  De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Financiële agenda
29 april 2014                 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Mechelen, België
16 mei 2014                  Business update eerste kwartaal 2014        
8 augustus 2014 Resultaten eerste halfjaar 2014                            
14 november 2014         Business update derde kwartaal 2014       
6 maart 2015                 Presentatie jaarcijfers 2014                            

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft een grote pijplijn met zes Fase 2 (drie geleid door GSK), één Fase 1, zes preklinische, en meer dan 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica, metabole ziekten, en andere indicaties. Op het gebied van ontstekingsziekten zijn AbbVie en Galapagos een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634 na Fase 2B.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in klinische Fase 2B studie voor reuma en in Fase 2 voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft de selectieve JAK1 inhibitor GSK2586184 (voorheen GLPG0778) aan GlaxoSmithKline in licentie gegeven in 2012.  Op dit ogenblik is dit in een Fase 2 voor psoriasis en colitis ulcerosa. GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma is momenteel in een Proof-of-Concept Fase 2 studie.  GLPG1205 is een nieuw medicijn gericht op ontstekingsziekten en is klaar met Fase 1 studie. AbbVie en Galapagos zijn een samenwerking aangegaan in taaislijmziekte waarin ze samen orale medicijnen zullen ontwikkelen en commercialiseren.  Deze medicijnen zullen twee mutaties in het CFTR gen aanpakken, de G551D en F508del mutatie.  Potentiator GLPG1837 is in het preklinische stadium.  De Galapagos Groep, inclusief de fee-for-service bedrijven BioFocus, Argenta en Fidelta, heeft ongeveer 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkwartier in Mechelen, België.  Meer informatie over het bedrijf en de programma’s in klinische ontwikkeling kan u vinden op www.glpg.com

CONTACT

Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om
toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.[1] Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatieve subsidie van de Franse overheid