Galapagos maakt een kickstart met kaspositie van €988 miljoen na eerste kwartaal 2016

 • Financiële resultaten over de eerste drie maanden:
  • Totale omzet €14,8 miljoen
  • Netto winst €35.9 miljoen
  • Kaspositie einde eerst kwartaal €987,6 miljoen, inclusief €9,3 miljoen aan in pand gegeven geldmiddelen
 • Voortgang in R&D:
  • Afronding strategische overeenkomst voor filgotinib met Gilead
  • Aankondiging uitbreiding van cystic fibrosis (CF) portfolio
  • Start SAPHIRA Fase 2 studie met GLPG1837 bij CF-patiënten
 • Verwachtingen bevestigd voor 2016 van cash burn van €100 – 120 miljoen

Mechelen, België; 28 april 2016 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar niet-geauditeerde resultaten bekend over het eerst kwartaal.  Deze resultaten zijn uitgebreid omschreven in het online eerste kwartaal 2016 rapport gepubliceerd op de Galapagos website, www.glpg.com.

“Dit eerste kwartaal hebben we ons gericht op de overdracht van de filgotinib-programma’s aan Gilead, terwijl zij zich voorbereidden op de besprekingen met de regelgevende instanties en de uitrol van Fase 3 programma’s in reuma en ziekte van Crohn,” zei Onno van de Stolpe, CEO.  “Ook hebben we veelbelovende voortgang bekendgemaakt in ons taaislijmziekte (cystic fibrosis, CF) programma met AbbVie, met een uitgebreidere portfolio van potentiator en corrector kandidaatmedicijnen.  Hiermee vergroten we onze kansen op succes met een mogelijke drievoudige combinatietherapie voor patiënten met een Klasse II mutatie.  We zijn een Fase 1 studie met corrector GLPG2222 gestart alsook het SAPHIRA Fase 2 programma met potentiator GLPG1837 bij patiënten met een Klasse III mutatie.  In april hebben we verdere progressie bekendgemaakt in onze pijplijn met de start van de FLORA Fase 2 studie met GLPG1690 in idiopathische longfibrose (IPF) en een Fase 1 studie met het nieuwe monoklonale antilichaam MOR106.”

“Het sluiten van de overeenkomst met Gilead voor filgotinib bracht onze kasbalans op €1,02 miljard in januari”, zei Bart Filius, CFO.  “Nooit eerder waren we zo kapitaalkrachtig en zo goed gepositioneerd om onze veelbelovende pijplijn verder te ontwikkelen.  Met onze substantiële investeringen in filgotinib en onze andere programma’s, verwachten we een cash burn voor het volledige jaar tussen de €100 – 120 miljoen, uitgezonderd betalingen ontvangen van Gilead voor filgotinib.”


Kerngetallen Eerste Kwartaal 2016
(niet-geauditeerd)
(€ miljoenen, behalve voor inkomen/verlies per aandeel)

  31 maart 2016 Groepstotaal 31 maart 2015 Groepstotaal
Omzet 14,8 20,0
R&D kosten (27,8) (31,6)
Algemeen & administratie/Verkoop en marketing (4,4) (3,8)
Operationeel resultaat voor bijzondere lasten (17,4) (15,3)
Reële waarde aanpassing van akkoord over intekening op aandelen1

 
57,5  
Ander netto financieel resultaat (4,1) (0,4)
Belastingen   1,5
Netto resultaat 35,9 (14,2)
Gewone winst/verlies per aandeel (€) 0,81 (0,47)
Verwaterde winst/verlies per aandeel (€) 0,79 (0,47)
Kaspositie inclusief in pand gegeven geldmiddelen 987,63 171,42

Opmerkingen:
1)  weerspiegelt de reële waarde aanpassing zonder cash impact van het financieel actief geboekt als gevolg van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen; dit bedrag compenseert de negatieve reële waarde aanpassing zonder cash impact van €30,6 miljoen geboekt in Q4 2015
2)  inclusief €10,2 miljoen in pand gegeven geldmiddelen
3)  inclusief €9,3 miljoen in pand gegeven geldmiddelen


Eerste Kwartaalcijfers 2016

Het Eerste Kwartaalrapport van Galapagos is beschikbaar op http://www.glpg.com/financial-reports.  Geprinte exemplaren kunnen worden aangevraagd via ir@glpg.com.

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen (29 april 2016) om 14:00 (CET) een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgend telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 6420003

Verenigde Staten: +1 718 354 1357
Verenigd Koninkrijk: +44 20 7136 2056
Nederland: +31 20 716 8295
Frankrijk: +33 1 7048 0166
België: +32 2 620 0138

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Ga naar www.glpg.com om toegang te krijgen tot de live audio-webcast.  De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit Fase 2, Fase 1, preklinische studies en  onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken.  We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

 
Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte cash burn tijdens het financiële jaar 2016), financiële resultaten en de timing van klinische studies. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar inkomsten en financiële resultaten voor 2016 en haar kosten voor 2016 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent inkomsten of kosten niet zou worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recent jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.