Galapagos levert sterke resultaten over 2017

Belangrijkste resultaten van 2017:

 • Uitbreiding van de filgotinib franchise:
  • Start van 8 studies in nieuwe ziektegebieden
  • Optie uitgeoefend om filgotinib op de markt te brengen in Europa
 • Tweede en derde platform successen:
  • GLPG1690 stopt ziekteprogressie in IPF-patiënten in de FLORA studie
  • Veelbelovende resultaten met MOR106 in patiënten met eczeem
 • ALBATROSS en FLAMINGO studies met GLPG2222 hebben de verwachte activiteit laten zien in cystic fibrosis-patiënten
 • Sterke afname van biomarker en gunstige verdraagbaarheid met GLPG1972 in artrosepatiënten
 • Groepsomzet toegenomen met €4,3 miljoen tot €155,9 miljoen
 • Operationeel verlies gestegen met €78,3 miljoen tot €89,8 miljoen
 • Nettoverlies van €115,7 miljoen, vergeleken met een nettowinst van €54,0 miljoen in 2016
 • Operationele cash burn van €154,1 miljoen
 • Netto inkomsten van kapitaalverhoging van €353,4 miljoen
 • Kaspositie toegenomen met €171,5 miljoen tot €1.152,4 miljoen per jaareinde

Live audio webcast morgen 23 februari 2018 om 14.00 CET/8 AM ET, +32 2 404 0659, www.glpg.com

Mechelen, België; 22 februari 2018, 22.01 CET, gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar financiële resultaten over 2017 bekend en geeft toelichting bij de belangrijkste gebeurtenissen.

“We kijken terug op alweer een zeer succesvol jaar bij Galapagos. Onze strategie is om ons innovatieve target discovery platform te benutten om baanbrekende geneesmiddelen te ontwikkelen en die uiteindelijk beschikbaar te maken voor patiënten met grote onvervulde nood. Onze successen met filgotinib bij reuma en de ziekte van Crohn in de afgelopen jaren laten zien dat de remming van JAK1 een verschil kan maken. In 2017 hebben we laten zien dat GLPG1690 (autotaxine remmer) in de FLORA-studie de ziekteprogressie heeft gestopt en dat MOR106 (IL-17C remmer) heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van ziekteverschijnselen en symptomen bij patiënten met eczeem. Hiermee beschikken we over twee nieuwe ‘proofs of platform’ voor onze benadering van het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen,” zei CEO Onno van de Stolpe. “Het komende jaar zal zich kenmerken door een schat aan nieuwe data, aangezien we de eerste resultaten verwachten van de Fase 3 studie met filgotinib in reuma, evenals een tussentijds besluit om aan Fase 3 te beginnen in de studie in colitis ulcerosa alsook resultaten van onze studies in de ziekte van Bechterew en psoriatische artritis. Voor cystic fibrosis verwachten  we de eerste resultaten van de PELICAN-studie, evenals de eerste tussentijdse resultaten van FALCON, een studie met onze eerste drievoudige combinatietherapie in patiënten. We verwachten registratiestudies te starten met GLPG1690 in IPF, waarmee we bouwen aan onze volledig eigen IPF-franchise. En met de verwachte aanvang van Fase 2 studies met GLPG1205, GLPG1972, MOR106 en meer drievoudige combinaties in CF, leggen we de basis voor de volgende reeks klinische resultaten. Ondertussen blijven we onze organisatie uitbreiden om het toenemende aantal klinische studies te kunnen uitvoeren en om klaar te zijn voor de toekomstige marktintroductie van onze kandidaat medicijnen. Onze vooruitgang in 2017 is voor ons nog maar het begin; we blijven nieuwe werkingsmechanismen ontdekken en zijn van plan om deze ook naar patiënten te brengen.”

Bart Filius, COO en CFO, voegde toe: “Galapagos heeft 2017 afgesloten met een uitzonderlijk sterke balans. We blijven onze organisatie voor vergevorderde ontwikkelingsactiviteiten uitbreiden om te werken aan onze succesvolle programma’s. Als gevolg van de beslissing om filgotinib samen met Gilead op de markt te brengen in Europa, zijn we begonnen met de uitbouw van een commerciële organisatie. Terwijl sleutelprogramma’s worden gefinancierd door onze partners, verwachten we dat het aandeel van vergevorderde ontwikkelingsactiviteiten in volle eigendom verder zal toenemen. We verwachten in 2018 13 lopende Fase 2 programma’s te hebben bij Galapagos. Dit alles zal naar verwachting resulteren in een operationele cash burn in 2018 van tussen de €220 en €240 miljoen.”

Kerngetallen (geconsolideerd)
(€ miljoen, met uitzondering van het netto resultaat per aandeel)

  31 dec 2017 Groepstotaal 31 dec 2016 Groepstotaal
Omzet en overige opbrengsten   155,9 151,6
R&D kosten   -218,5 -139,6
Algemeen, administratie, verkoop en marketing    -27,2 -23,5
Operationeel verlies   -89,8 -11,5
Non-cash aanpassing van vlottende financiële activa1   57,5
Overig financieel resultaat    -25,7 8,2
Inkomstenbelasting    -0,2 -0,2
Nettoresultaat voor de periode    -115,7 54,0
Gewone winst / verlies (-) per aandeel (€)    -2,34 1,18
Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen    1.152,4

 
980,9

 

Opmerkingen:
1)   Dit geeft een non cash aanpassing van financiële activa weer, ontstaan naar aanleiding van de subscription agreement met Gilead.


Financiële informatie

Omzet en overige opbrengsten
Galapagos’ omzet en overige opbrengsten bedroegen €155,9 miljoen in 2017, vergeleken met €151,6 miljoen in 2016. De hogere omzet en overige opbrengsten werden voornamelijk behaald door een hogere opbrengsterkenning en een significante toename van opbrengsten ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, te wijten aan gestegen kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Operationeel resultaat
De Groep realiseerde in 2017 een netto operationeel verlies van €89,8 miljoen, vergeleken met een netto operationeel verlies in 2016 van €11,5 miljoen.

R&D kosten voor de Groep bedroegen €218,5 miljoen in 2017, in vergelijking met €139,6 miljoen in 2016. Deze geplande verhoging was voornamelijk het gevolg van toegenomen inspanningen in onze klinische en preklinische programma’s, vooral filgotinib, in onze programma’s gerelateerd aan CF, en de eigen preklinische programma’s inzake ontstekingsziektes en fibrose.

Algemene, administratie-, verkoop- en marketingkosten stegen van €23,5 miljoen in 2016 naar €27,2 miljoen in 2017. Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door hogere voorzieningen voor korte en lange termijn managementbonussen en toegenomen kosten voor de warrantplannen (non-cash), beide vooral als gevolg van de stijging van onze aandelenkoers.

Nettoresultaat

De Groep realiseerde in 2017 een nettoverlies van €115,7 miljoen, in vergelijking met een nettowinst van €54,0 miljoen in 2016. Het nettoverlies van 2017 werd negatief beïnvloed door niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen van €27,8 miljoen op onze kaspositie in U.S. dollar.

De nettowinst van 2016 was voornamelijk het gevolg van een positieve non-cash reële waarde aanpassing van €57,5 miljoen van het financieel actief gerelateerd aan de overeenkomst met Gilead over de inschrijving op aandelen.

Kaspositie
Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen bedroegen €1.152,4 miljoen op 31 december 2017.

In 2017 stegen de geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen met €171,5 miljoen. Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten genereerden €348,1 miljoen via een openbaar aanbod in de Verenigde Staten, alsook een kasstroom van €5,3 miljoen door de uitoefening van warrants. Bovendien werd er in 2017 een netto uitgaande kasstroom uit bedrijfsactiviteiten gegenereerd van €147,0 miljoen. Tenslotte werd €7,1 miljoen gebruikt bij investeringsactiviteiten (na uitsluiting van de beweging van in pand gegeven geldmiddelen) en werd er een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €27,8 miljoen geboekt op geldmiddelen en kasequivalenten.

Zo bedroeg de operationele cash burn[1] €154,1 miljoen, binnen de verwachte cash burn in 2017 van €135 – €155 miljoen.

Daarnaast vermeldt de balans van Galapagos een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche[2]) voor €36,4 miljoen, betaalbaar in vier jaarlijkse schijven. Galapagos’ balans bevat ook een vordering van €39,4 miljoen op de Belgische overheid, gerelateerd aan maatregelen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling.

Vooruitzichten 2018
Galapagos streeft ernaar om de resultaten te rapporteren over de FINCH 2 (reumatoïde artritis), EQUATOR (psoriatische artritis), en TORTUGA (ziekte van Bechterew) studies met filgotinib en een beslissing te nemen over het voortzetten van SELECTION (colitis ulcerosa) naar Fase 3. Onze samenwerkingspartner Gilead verwacht de patiëntenwerving van FINCH 1 en FINCH 3, de resterende reuma Fase 3 onderzoeken met filgotinib, te voltooien. In CF verwachten we het uitlezen van de PELICAN patiëntenstudie en een tussentijdse uitlezing van de FALCON patiëntenstudie. Galapagos streeft ernaar registratiestudies te starten met GLPG1690 (IPF), Fase 2 studies met GLPG1205 (IPF), een aanvullende drievoudige combinatiestudie in CF, GLPG1972 (artrose) en MOR106 (eczeem).

Galapagos verwacht in 2018 een cash burn van €220 tot €240 miljoen.

Jaarverslag 2017
Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2017 aan het afronden. De commissaris heeft bevestigd dat de audit, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht. Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht. Galapagos gaat ervan uit dat het volledig geauditeerde jaarverslag over 2017 op of rond 23 maart 2018 gepubliceerd zal worden.

Conference call en webcast presentatie

Galapagos zal morgen, 23 februari 2018, om 14:00 CET/8 AM ET een voor iedereen toegankelijke conference call houden. Deze conference call wordt ook via audio-webcast uitgezonden. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minstens tien minuten voor de start:

Bevestigingscode:      9171161

België:                          +32 2 404 0659
Frankrijk:                      +33 1 76 77 2274
Nederland:                    +31 20 721 9251
Verenigd Koninkrijk:       +44 330 336 9105
Verenigde Staten:          +1 323 701 0225

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Via www.glpg.com krijgt u toegang tot de audio-webcast. De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om te beluisteren.

Financiële agenda
24 april 2018                 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Mechelen, België
25 april 2018                 Resultaten eerste kwartaal 2018 (webcast op 26 april 2018)
2 augustus 2018              Resultaten eerste halfjaar 2018 (webcast op 3 augustus 2018)
25 oktober 2018              Resultaten derde kwartaal 2018 (webcast op 26 oktober 2018)
21 februari 2019              Resultaten boekjaar 2018 (webcast op 22 februari 2019)

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens kunnen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 600 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Al de kandidaatmedicijnen waarvan sprake in dit persbericht worden nog onderzocht; hun werkzaamheid en veiligheid moeten nog worden bevestigd.

Contacten

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications

+1 781 460 1784

 
Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com
Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 

 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2018), financiële resultaten, de timing van geauditeerde financiële resultaten, de timing en/of resultaten van klinische studies, investeringen in een commerciële organisatie, en de interacties met autoriteiten, met inbegrip van de mogelijke goedkeuring van huidige en toekomstige kandidaatmedicijnen. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, en de resultaten van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar kosten voor 2018 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zouden worden verwezenlijkt), dat Galapagos’ verwachtingen inzake haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, dat data van Galapagos’ lopende ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar ontwikkelingsprogramma’s. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is de som van de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt bij bedrijfsactiviteiten en netto kasstroom gegeneerd uit of gebruikt bij investeringsactiviteiten min (i) de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen; en (ii) de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen, moest die er zijn. Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele inkomende kasstroom voor 2016 bedroeg €231,9 miljoen en werd sterk beïnvloed door de upfront betaling van Gilead van €275,6 miljoen.

[2] Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatie subsidie van de Franse overheid.