Galapagos krijgt subsidie van Europese Unie

Mechelen, België; 4 december 2006 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) heeft een subsidie van €500.000 van de Europese Unie gekregen voor deelname van haar servicedivisie BioFocus DPI aan PROLIGEN, een onderzoeksconsortium gericht op het verbeteren van regeneratie van nierbeschadiging. 
 
Het PROLIGEN consortium, een samenwerking van diverse Europese bedrijven en universiteiten, heeft als doelstelling het verbeteren van het herstelvermogen van beschadigde nieren door gebruik te maken van informatie uit genomics, proteomics en functional genomics.  BioFocus DPI zal haar SilenceSelect en FLeXSelect adenovirale collecties en expertise in cellulaire testen inzetten om targets te identificeren die gebruikt gaan worden voor het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden van beschadigde nieren.  De aldus verkregen informatie over genfuncties zal door het PROLIGEN consortium gebruikt worden om nieuwe biologicals en cell-based therapieën voor herstel van de nieren te ontwikkelen.
 
“Dat Galapagos’ target ontwikkelingsplatform zo’n belangrijke rol kan spelen in dit EU onderzoeksinitiatief naar nier-regeneratie is bijzonder en geeft aan hoe onze technologie verder ingezet kan worden op andere medische gebieden waar nieuwe medicijnen voor ontwikkeld dienen te worden”, volgens Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.
 
Over PROLIGEN
 
Het PROLIGEN consortium brengt academici, klinische specialisten en experts uit het bedrijfsleven samen om nieuwe therapieën voor regeneratie geneeskunde te ontwikkelen.  Leden van het consortium zijn:  Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona en het Fundació Privada Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge in Spanje, het Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität in Duitsland, Genedata AG in Zwitserland,  ProtEra S.r.l. in Italië, Universiteit Leiden en BioFocus DPI in Nederland.  De aanpak van PROLIGEN kenmerkt zich door: 1) het identificeren en definiëren van eiwitten en genen die gerelateerd zijn aan het herstellen van beschadigde nieren, 2) het opzetten van high throughput screening systemen om de fundamentele biologische processen van herstel te kunnen volgen en het gebruiken van deze testen als read out systemen in functional genomics en vervolgens 3) het ontwikkelen van medicijnen en cel therapieën voor herstel van beschadigde nieren.  Het Zesde Programma Framework van de Europese Unie zal  het onderzoek van PROLIGEN ondersteunen met €2,5 miljoen over drie jaar. 
 
Over Galapagos
 
Galapagos is een beursgenoteerde onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) dat programma’s heeft om medicijnen te ontwikkelen, gebaseerd op eigen doeleiwitten (“targets“) die een rol spelen bij de bot- en gewrichtsziekten osteoartritis, osteoporose en reumatoïde artritis.  Via haar divisie BioFocus DPI, biedt Galapagos een breed scala aan van producten en diensten op het gebied van “target-tot-kandidaat medicijn”.  Farmaceutische en biotechnologie bedrijven krijgen hiermee toegang tot technologie om targets te ontdekken en te valideren alsmede drug discovery activiteiten tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets en collecties van chemische moleculen voor drug discovery.  Galapagos heeft meer dan 330 medewerkers, waaronder 144 PhDs, in zeven landen, met hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com.
 
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
 
Dit persbericht geeft alleen het beeld van Galapagos NV weer.   De Europese Unie is niet aansprakelijk voor enig gebruik van de hierin vermelde informatie.
 
SilenceSelect® en FLeXSelect® zijn geregistreerde handelsmerken van Galapagos NV en/of haar dochterondernemingen.