Galapagos krijgt status “Innoverende Onderneming” in Frankrijk

Mechelen, België; 30 juni 2009 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt aan dat de OSEO, de Franse overheidsinstantie die innovatie en groei van middelgrote ondernemingen stimuleert, haar de status van “Innoverende Onderneming” heeft verleend.  Franse privé-investeerders komen hierdoor in aanmerking voor belangrijke belastingvoordelen als ze deelnemen in fondsen die beleggen in bedrijven met deze zgn. FCPI-status zoals Galapagos.
 
FCPIs[1] zijn beleggingsfondsen gespecialiseerd in innoverende ondernemingen; ze zijn in 1997 in het leven geroepen door de Franse overheid om de ontwikkeling van innovatie te stimuleren.  De Wet is sindsdien uitgebreid om de belastingvoordelen behorende bij FCPI-fondsen te vergroten.  FCPI-fondsen zijn onderworpen aan de goedkeuring en de controle van de AMF, de toezichthouder op de Franse financiële markten.  Sinds het begin in 1997 is reeds €4,4 miljard opgehaald door FCPI-fondsen.
 
“Na een diepgaand onderzoek door de OSEO is Galapagos erkend als het type onderneming dat in aanmerking komt voor ondersteuning door  de Franse overheid,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “We zijn blij dat wij door de acquisitie van ons Franse onderzoekscentrum in 2006 nu van dit bijkomend voordeel kunnen genieten.  Met deze status komt Galapagos nu in aanmerking voor investeringen door FCPI-fondsen, en dus eventueel door een nieuwe groep van Franse institutionele beleggers.”
 
Over de OSEO
De OSEO is in 2005 ontstaan uit het samengaan van ANVAR (Frans Agentschap voor Innovatie) en BDPME (Franse Ontwikkelingsbank voor middelgrote ondernemingen).  De opdracht van de OSEO is om financiële steun te geven aan Franse middelgrote ondernemingen bij start, innovatie, ontwikkeling en evt. overdracht.  Door de risico’s te delen, vereenvoudigt de OSEO de toegang tot financiering door banken en investeerders.  Meer informatie is te vinden op: www.oseo.fr.
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich met op kleine moleculen toegespitste onderzoeksprogramma’s richt op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen bot- en gewrichtsziekten, bot metastase, cachexia, anti infectieziekten en metabolische ziekten.  De onderneming heeft risicodragende allianties gesloten met GlaxoSmithKline, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly en Merck & Co.  Door middel van een alliantie met MorphoSys, ontwikkelt Galapagos ook antilichaamtherapieën tegen bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus DPI levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten in het hele spectrum tussen targets en kandidaat medicijnen.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Galapagos heeft 490 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com.
 
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 62 291 6240
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke[2] verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
 
 [1]Fonds Communs de Placement dans l’Innovation