Galapagos krijgt EUREKA innovatie-label en OSEO funding

Mechelen, België; 26 november 2009 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt aan dat zij voor haar antilichamen-programma met MorphoSys en haar SARM programma financiële steun krijgt van de Franse overheidsinstantie OSEO.  Galapagos ontvangt twee rentevrije leningen met een totale waarde van €1,2 miljoen voor de komende twee jaar.  Galapagos zal deze funding gebruiken voor de gedeeltelijke financiering van het SARM preklinisch onderzoek met kandidaat medicijn GLPG0492 tegen cachexia, en voor de antilichamen-alliantie met MorphoSys.
 
De Galapagos-MorphoSys alliantie heeft ook het innovatie label (E! 5036 GALASYS) gekregen van EUREKA, een Europees netwerk dat met internationale samenwerking de Europese concurrentiepositie vergroot.  Door dit EUREKA-label heeft Galapagos de OSEO-funding gekregen als financiële steun voor de alliantie.  Het EUREKA-label betekent een erkenning voor de innovatie van de partners om nieuwe antilichaam-medicijnen te ontwikkelen.  Deze medicijnen vormen een snelgroeiende markt, op dit moment goed voor meer dan €20 miljard.  Galapagos en MorphoSys ontwikkelen volledig humane antilichamen die worden gezien als de nieuwe generatie therapeutische antilichamen.
 
“Deze OESO-funding voor ons R&D centrum in Parijs gaat twee zeer innovatieve programma’s ondersteunen. Zonder deze steun hadden we de programma’s intern moeten bekostigen,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos. “Beide programma’s liggen op schema, ons SARM kandidaat medicijn zal begin volgend jaar in de kliniek getest gaan worden.”
 
Over EUREKA
EUREKA is opgericht in 1985 met het doel de Europese concurrentiepositie op de wereldmarkt te versterken en het profiel en niveau van de Europese technologieën te verhogen.  Dit wordt gerealiseerd door de promotie van Europese industriële samenwerking in markt georiënteerde R&D projecten die tot doel hebben geavanceerde technologische toepassingen te ontwikkelen.  EUREKA is hierdoor een katalysator geworden voor samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstituten in heel Europa.  De samenwerking is vooral bedoeld om producten, processen en diensten op de markt te brengen.  Door de benadering vanaf de basis (de projecten worden altijd door de deelnemers bepaald), vormt EUREKA een aanvulling op andere Europese initiatieven zoals de EU Framework programma’s, COST, ESA en CERN.  Meer informatie is te vinden op: www.eureka.be.  
 
Over OSEO
OSEO is in 2005 ontstaan uit het samengaan van ANVAR (Frans Agentschap voor Innovatie) en BDPME (Franse Ontwikkelingsbank voor middelgrote ondernemingen).  De opdracht van OSEO is om te assisteren en financiële steun te geven aan Franse kleine en middelgrote ondernemingen bij start, innovatie, ontwikkeling en evt. overdracht.  Door de risico’s te delen, vereenvoudigt OSEO de toegang tot financiering door banken en investeerders.  Meer informatie is te vinden op: www.oseo.fr.
 
Over Galapagos’ SARM kandidaat medicijn
Het SARM kandidaat medicijn (GLPG0492) van Galapagos is een medicijn waarvoor Proof of Concept (bewijs dat een medicijn werkzaam is) tegen cachexia (gewichtsverlies en verlies van spiermassa) in preklinische studies is aangetoond.  Naast de cachexia indicatie, steunen Charley’s Fund en de Nash Avery Foundation financieel de preklinische studies om de werkzaamheid van GLPG0492 te onderzoeken bij de behandeling van de ziekte van Duchenne (spierdystrofie).  Op dit moment is Galapagos bezig met de preklinische ontwikkeling van GLPG0492 en is van plan om begin 2010 een Fase I klinische studie in gezonde vrijwilligers te starten.
 
Over de Galapagos-MorphoSys antilichamen alliantie in bot- en gewrichtsziekten
In november 2008 kondigden Galapagos en MorphoSys een langdurige alliantie aan om gezamenlijk medicijnen te ontwikkelen gebaseerd op antilichamen met een nieuw werkingsmechanisme tegen bot- en gewrichtsziekten, met name reuma, botontkalking en artrose.  De alliantie omvat het hele traject vanaf target discovery tot aan klinisch proof of concept voor de nieuwe therapeutische antilichamen.  De twee bedrijven brengen beide hun kerntechnologie en expertise in bij de alliantie.  Galapagos levert targets voor antilichamen bij bot- en gewrichtsziekten, plus haar target discovery platform om additionele targets voor antilichamen te identificeren.  MorphoSys gebruikt haar HuCAL technologie om volledig humane antilichamen tegen de targets van Galapagos te ontwikkelen.  In de alliantie zullen de targets worden gevalideerd, zowel door in vitro als in vivo testen met de antilichamen; vervolgens zullen deze antilichamen in preklinisch en klinisch onderzoek verder worden ontwikkeld.  Bij het bereiken van klinisch proof of concept in patiënten, zullen er voor de programma’s partners gezocht worden die de verdere ontwikkeling, registratie en marktintroductie zullen verzorgen.  Op basis van de overeenkomst zullen Galapagos en MorphoSys zowel de R&D kosten als de toekomstige inkomsten gelijk delen.
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen bot- en gewrichtsziekten, botmetastase, cachexia, infectieziekten en stofwisselingsziekten.  De onderneming heeft allianties gesloten met GlaxoSmithKline, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly en Merck & Co.  Door middel van een alliantie met MorphoSys ontwikkelt Galapagos ook antistoffen tegen bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten in het hele spectrum van target tot kandidaat-medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat-medicijn.  Galapagos heeft 495 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België. Meer informatie op www.glpg.com.
 
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
 
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.