Galapagos krijgt €5,2 miljoen subsidie toegekend

Mechelen, België; 16 oktober 2007 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) krijgt van Nederland en van de Europese Unie subsidies toegekend ter waarde van €5,2 miljoen.  De subsidies ondersteunen de ontwikkeling van kandidaat geneesmiddelen voor verschillende ziekten, waaronder de kernprogramma’s van Galapagos naar bot en gewrichtsziekten. 
 
Binnen deze subsidies zal Galapagos en haar servicedivisie BioFocus DPI in verschillende consortia gaan samenwerken met universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven.  Galapagos krijgt de volgende bedragen over de periode van de subsidie:
  
 •          €2,9 miljoen uit het SmartMix programma van de Nederlandse Ministeries van EZ en OCW.  Dit achtjarige programma legt zich toe op nieuwe ziektemodellen om medicijnontwikkeling in bot en gewrichtsziekten te versnellen.  De technologie die ontwikkeld gaat worden heeft als doel de slagingskans van het onderzoek tot en met klinische fase 2 te verhogen en om kandidaat geneesmiddelen sneller in de kliniek te krijgen. 
 •  
 •          €1,5 miljoen van het Nederlandse Top Instituut Pharma (TI Pharma) voor het identificeren van nieuwe geneesmiddelen voor kanker.  Galapagos gaat daarin samenwerken met het biotechbedrijf Agamyxis, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en met het Hubrecht Instituut in een vierjarig programma.
 •  
 •          €0,8 miljoen via twee programma’s van de EU, uit de zgn. 6de en 7de Research Framework Programmes.  Het doel van deze drie-jarige projecten is het opzetten van test-systemen om progressie van kanker te bestuderen, en voor het snel en kosten efficiënt kunnen ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen kanker.
 •  
  “Deze subsidies helpen ons enerzijds om onze eigen ontwikkeling van geneesmiddelen voor bot en gewrichtsziekten te versnellen, anderzijds om onze technologie in te kunnen zetten op andere medische gebieden waar nieuwe geneesmiddelen voor ontwikkeld dienen te worden,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “De subsidiebijdrage van de overheid over de jaren hebben Galapagos in staat gesteld om een unieke positie in bot en gewrichtsziekten op te bouwen en een wereldspeler te worden in het aanbieden van innovatieve drug discovery producten en diensten”.
   
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten en cachexia.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten om targets en chemische moleculen te selecteren. Galapagos heeft 460 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
   
  Over SmartMix
  Smart Mix stimuleert economische, sociaal maatschappelijke en culturele innovatie, waarmee Nederland (inter)nationaal kan uitblinken.  Om dat te bereiken, werken bedrijven en/of maatschappelijke organisaties samen met kennisinstellingen aan zeer uiteenlopende onderwerpen.  Zij doen dat op basis van vragen in de markt en maatschappij.  Het Smart Mix programma richt zich daarbij op waardecreatie en op focus en massa in excellent wetenschappelijk onderzoek.  Het idee voor Smart Mix komt voort uit het Innovatieplatform.  Het past in de reeks van instrumenten die de Nederlandse ministeries van EZ en OCW inzetten voor innovatie.
   
  Het SmartMix Consortium ‘Een nieuwe generatie efficiënte biomedische technologieën’ bestaat uit de volgende deelnemer: de universiteiten van Leiden en Nijmegen, het AMC, het VU Medisch Centrum, het Hubrecht Instituut, GlaxoSmithKline, Merck Serono, Galapagos, Arthrogen, ZF Screens, Progentix, Fytagoras en Serpo.
   
  Over TI Pharma
  Het Top Instituut Pharma wil een leidende rol spelen in onderzoek en opleiding op die gebieden die kritisch zijn voor de internationale concurrentiepositie van de farmaceutische industrie.  Het Instituut doet nieuw onderzoek binnen verschillende disciplines en biedt trainingsprogramma’s voor de verbetering van de efficiency van het hele proces van geneesmiddelen ontwikkeling.  Dit zal uiteindelijk de kosten van nieuwe geneesmiddelen verlagen en deze sneller bij de patiënt krijgen, en daarmee bijdragen aan het algemeen maatschappelijk nut.  TI Pharma besteedt speciale aandacht aan het zgn. Priority Medicines project van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO.  Meer informatie is te vinden op www.tipharma.com.
   
  Over de EU Research Framework Programme
  Het hoofddoel van de EU Research Framework Programmes  is het versterken van de wetenschappelijke en technologische basis van de Europese industrie, het verbeteren van haar internationale concurrentiepositie en het ondersteunen van alle R&D die de EU van belang acht.  
   
   
  CONTACT
   
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 2909 8028
  ir@glpg.com
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.