Galapagos krijgt €4,4 miljoen subsidie voor ontwikkelen van reuma geneesmiddel

Mechelen, België; 16 januari 2008 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij van de Vlaamse regering €4,4 miljoen
subsidie krijgt toegekend via IWT-bedrijfssubsidie (Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap & Technologie in Vlaanderen).  Het driejarige project “Kinases in ontstekingen”
is bedoeld om Galapagos’ reuma programma te versnellen tot zgn. klinisch Proof of Concept  in patiënten.
 
Dit project bouwt voort op de resultaten die Galapagos boekte met het IWT project van 2006, waarbij biologische modellen werden ontwikkeld om de effectiviteit van
moleculen bij de behandeling van reuma te evalueren.  Het nieuwe project zal deze modellen gebruiken om kandidaat medicijnen voor klinische studies te selecteren.  Tegelijkertijd zullen biomarkers
worden ontwikkeld om zowel de progressie van de ziekte als de reactie op geneesmiddelen in patiënten te kunnen testen.  Deze biomarkers zullen worden gebruikt in de vroege fases van het klinisch onderzoek. 
De subsidie, die loopt over een periode van drie jaar, zal een gedeelte van zowel de preklinische als de fase I en IIa klinische studies financieren.  Galapagos zal in het project samenwerken met de Katholieke
Universiteit Leuven. 
 
“Deze subsidie stelt ons in staat onze moleculen sneller de preklinische en klinische fases I en IIa te laten doorlopen.  Dit brengt Galapagos een stap dichter bij
een nieuw en effectief reuma medicijn voor de patiënt,” aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.
 
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch
geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie
een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets
, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia
voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten om
targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 460 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos is te vinden op
www.glpg.com.
 
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden
om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.