Galapagos krijgt €2,7 miljoen IWT subsidie voor antibiotica onderzoek

Mechelen, België; 10 januari 2013 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij van het Vlaamse IWT €2,7 miljoen subsidie toegekend heeft gekregen voor onderzoek naar nieuwe antibiotica behandelingen.

Een aantal bacteriën zijn resistent geworden voor bestaande antibiotica, hetgeen een serieus gezondheidsprobleem vormt.  In november 2012 kondigde Galapagos de selectie aan van een eerste kandidaat-medicijn dat werkt door remming van DNA pol III alpha (DnaE).  Dit middel geeft sterke activiteit tegen alle geteste resistente Staphylococcus aureus stammen, inclusief ‘de ziekenhuisbacterie’ MRSA.  In dit drie jaar durende project zal Galapagos haar kennis over DNA pol III alpha (DnaE) gebruiken om nieuwe antibiotica behandelingen te identificeren die effectief zijn tegen andere bacterie soorten.  Voor dit project zal Galapagos samenwerken met de onderzoeksgroep van Professor Dr Johan Vander Eycken van de Universiteit Gent en Professor Dr Wim Versées van de Vrije Universiteit Brussel.

Dit antibacterieel programma is gebaseerd op het remmen van een enzym, DnaE, dat in alle bacteriën aanwezig is en essentieel is voor hun reproductie.  Omdat DnaE zowel voorkomt in Gram positieve als Gram negatieve bacteriën is het een zeer interessant target voor antibioticum behandelingen.  Galapagos zal op zoek gaan naar moleculen actief tegen het DnaE van andere bacteriële soorten met als prioriteit Pseudomonas aeruginosa en Enterococcus faecium, welke door de infectieuze-ziekten experts aangewezen zijn als hebbende de hoogste medische nood.  Galapagos stelt als doel om minstens één nieuw kandidaat-antibioticum te leveren gedurende het subsidie project.  

“De ontdekking van het kandidaat medicijn CAM-1 heeft ons al een stuk dichter bij een oplossing voor MRSA infecties gebracht, maar er is nog steeds een nood aan antibiotica gericht tegen andere resistente bacteriën,” zegt Dr Piet Wigerinck, CSO van Galapagos.  “Dankzij deze subsidie kunnen we nieuwe medicijnen ontwikkelen die het antibacterieel DNA pol III alpha remmen en zo een oplossing zoeken voor andere moeilijk te behandelen bacteriën.”

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft kandidaat-medicijn GLPG0634 in klinische Fase 2 voor reuma, een JAK1-remmer, evenals één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in ontwikkeling en meer dan dertig programma’s in onderzoek en preklinische fase.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op: www.glpg.com

Contact

Galapagos NV
Dr Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer
Tel. +32 477 627103
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.