Galapagos kondigt vertrek van Chief Scientific Officer Piet Wigerinck aan later dit jaar

Mechelen, België; 22 juni 2021, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt het vertrek aan van Dr. Piet Wigerinck later dit jaar.

Dr. Wigerinck begon in 2008 als Senior Vice-President Development bij Galapagos en werd in 2012 benoemd tot Chief Scientific Officer (CSO), verantwoordelijk voor het ontdekken van nieuwe targets en de verdere ontwikkeling daarvan in klinische Proof-of-Concept patiëntenstudies. Hij leidde zijn teams door de allereerste klinische studies met gezonde vrijwilligers uitgevoerd door Galapagos, en was verantwoordelijk voor de fase 2 FITZROY en DARWIN klinische programma’s met filgotinib, het eerste commerciële product van Galapagos, Jyseleca®. Onder zijn leiding heeft Galapagos aanvragen ingediend voor meer dan 100 patentfamilies.

Met onmiddellijke ingang vallen zowel alle vroege als late klinische ontwikkelingsactiviteiten onder de verantwoordelijkheid van Chief Medical Officer (CMO) Dr. Walid Abi-Saab. Dr. Wigerinck blijft de komende vijf maanden in dienst bij Galapagos om de voortzetting van de vroege onderzoeksprogramma’s te begeleiden terwijl er naar een opvolger gezocht wordt.

“Wij zijn Piet dankbaar voor zijn sterke wetenschappelijk leiderschap door de jaren heen. De visie van Piet om nieuwe targets te identificeren heeft tot de ontwikkeling van een brede, innovatieve pijplijn van veelbelovende moleculen in meerdere ziektegebieden geleid. Inzake deze pijplijn werd uiteindelijk in 2019 een samenwerking aangegaan in een baanbrekende deal met Gilead. De resultaten met TYK2-remmer GLPG3667 en van de eerste patiëntenstudies met Toledo molecule GLPG3970, die deze zomer worden verwacht, zullen ook deel uitmaken van Piet zijn legacy,” aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.

Galapagos houdt verder alle verwachtingen qua nieuws tijdens het jaar 2021 aan, inclusief het bekendmaken van topline resultaten deze zomer van een fase 1b-studie met TYK2-remmer GLPG3667 in psoriasis, en van drie patiëntenstudies met de verst gevorderde Toledo-kandidaat, SIK2/3 inhibitor GLPG3970, in psoriasis, colitis ulcerosa en reumatoïde artritis.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een klinisch onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Dit persbericht bevat voorkennis in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Met uitzondering van filgotinib goedgekeurd door de Europese Commissie en het Japanse Ministerie van Volksgezondheid, Werk en Welzijn voor de behandeling van reumatoïde artritis, worden onze kandidaatmedicijnen nog onderzocht; hun werkzaamheid en veiligheid zijn nog niet volledig geëvalueerd door regelgevende instanties.

Jyseleca® is een handelsmerk van Galapagos NV en Gilead Sciences, Inc. of haar verbonden vennootschappen.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Global Head of Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Evelyn Fox
Director Executive Communications
+31 6 53 59 19 99
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling, concurrentiële ontwikkelingen en goedkeuringsvereisten van toezichthouders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige ontwikkelingsprogramma’s in reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, idiopathische longfibrose, artrose en andere ontstekingsziekten de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunende omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen, het tijdstip of de waarschijnlijkheid van goedkeuring van de handelsvergunning voor filgotinib voor RA, CU of andere indicaties, met inbegrip van het risico dat dergelijke regelgevende instanties bijkomende studies vereisen, wijzigingen in onze directieraad en in ons personeel op sleutelposities, ons vermogen om tijdens deze overgangsperiode effectief kennis over te dragen, de zoektocht en aanwerving van een geschikte opvolger om onze onderzoeksorganisatie te leiden, Galapagos’ strategische R&D ambities, inclusief de vooruitgang van onze fibrose portfolio, en mogelijke wijzigingen van deze ambities, Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, waaronder onze samenwerkingspartner voor filgotinib, Gilead, dat Galapagos’ inschattingen betreffende het commercieel potentieel van filgotinib onjuist kunnen zijn, de timing van en de risico’s verbonden aan het implementeren van het amendement aan onze overeenkomst met Gilead voor de commercialisering en ontwikkeling van Jyseleca (filgotinib), de onzekerheden inzake de verwachte impact van de COVID-19 pandemie en onze strategie, business plannen en focus, evenals de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten, zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.

Bijlage