Galapagos kondigt plaatsing van nieuwe aandelen aan

Opbrengsten te gebruiken voor toekomstige acquisities

 

Mechelen, België; 18 oktober 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag haar intentie aan om maximaal 2.389.347 nieuwe aandelen uit te geven.  ABN AMRO en KBC Securities zullen als Joint Global Coordinator en Joint Bookrunner optreden voor deze plaatsing.

 

De Raad van Bestuur van Galapagos zal overgaan tot de uitgifte van maximaal 2.389.347 nieuwe aandelen onder het toegestaan kapitaal.  De nieuwe aandelen zullen aangeboden worden door middel van een accelerated bookbuild offering aan in aanmerking komende en andere gekwalificeerde beleggers.  Het is de planning dat de nieuwe aandelen op of kort na 22 oktober 2010 zullen worden toegelaten tot de verhandeling op NYSE Euronext Brussel.  De plaatsing zal op dinsdag 19 oktober 2010 om 8.00 uur van start gaan; er wordt verwacht dat de verhandeling van de Galapagos aandelen op NYSE Euronext Brussel en Amsterdam zal worden geschorst tot het resultaat van de bookbuild offering bekend zal zijn.

 

“Wij handhaven onze financiële verwachtingen voor 2010.  Management heeft de ambitie om Galapagos een leider in de Europese biotech te maken, en acquisities kunnen ons helpen om dat doel te bereiken,” zei Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer van Galapagos.  “Galapagos heeft een reputatie van geslaagde overnames die hebben bijgedragen tot waardecreatie voor onze aandeelhouders.  Na de overname van Argenta voor €16,5 miljoen in cash eerder dit jaar, wil Galapagos met deze aandelenplaatsing haar cash reserves versterken om goed gepositioneerd te zijn indien zich mogelijke acquisitie-opportuniteiten voordoen.”

 

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zes programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risico- en opbrengsten delende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co., Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €3,3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  De Galapagos Groep heeft  meer dan 800 medewerkers in ondernemingen in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

Additionele informatie
De nieuwe aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de ‘US Securities Act’), en mogen zonder registratie of zonder vrijstelling van registratie niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht.  De Vennootschap is niet van plan enig deel van de nieuwe aandelen in de Verenigde Staten te registreren of een openbare emissie uit te voeren in de Verenigde Staten.
Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn (zoals hieronder gedefinieerd) heeft geïmplementeerd (‘Relevante Lidstaat’), ingaand op de datum waarop de Prospectusrichtlijn in die Relevante Lidstaat geïmplementeerd is (de ‘Relevante Implementatiedatum’), wordt deze Aanbieding niet gedaan aan het publiek in die Relevante Lidstaat, behalve, vanaf de Relevante Implementatiedatum: (i) aan gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn of implementatiewetgeving in de Relevante Lidstaat) (‘Gekwalificeerde Beleggers’); (ii) aan minder dan 100 natuurlijke of rechtspersonen (anders dan Gekwalificeerde Beleggers); of (iii) in alle andere omstandigheden waar de publicatie door de Vennootschap van een prospectus niet vereist is op grond van Artikel 3 van de Prospectusrichtlijn.  In het kader van deze bepaling en waar elders in deze kennisgeving gebruikt betekent de uitdrukking ‘een openbare aanbieding van Aandelen’ of enige uitdrukking van vergelijkbare aard in verband met Aandelen in een Relevante Lidstaat, de kennisgeving in welke vorm en op welke wijze dan ook van voldoende informatie over de voorwaarden van de Aanbieding en de aangeboden Aandelen om een belegger in staat te stellen een beslissing te nemen om Aandelen te kopen of erop in te schrijven, desgevallend zoals door de betrokken lidstaat aangepast via maatregelen voor de ten uitvoer legging van de Prospectusrichtlijn, en de uitdrukking ‘Prospectusrichtlijn’ zoals gebruikt in deze kennisgeving betekent Richtlijn 2003/71/EC en omvat alle relevante uitvoeringsmaatregelen in elke Relevante Lidstaat.

 

CONTACT

 

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028

 

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

 

ABN AMRO
Tel: +31 20 628 8044

 

KBC Securities
Tel: +32 2 417 4404

 

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.

 

 

 

NIET VOOR PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN OF AUSTRALIË