Galapagos kondigt plaatsing van nieuwe aandelen aan

Opbrengsten gebruikt om de klinische ontwikkelingsprogramma’s te versnellen
 
Mechelen, België; 15 oktober 2009 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag haar intentie aan om maximaal 2.125.925 nieuwe aandelen uit te geven.  Fortis Bank Nederland / MeesPierson Corporate Finance & Capital Markets zal als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner optreden voor deze plaatsing.
 
De Raad van Bestuur van Galapagos zal overgaan tot de uitgifte van maximaal 2.125.925 nieuwe aandelen onder het toegestaan kapitaal.  De nieuwe aandelen zullen aangeboden worden door middel van een accelerated bookbuild offering aan in aanmerking komende institutionele en andere gekwalificeerde beleggers, en zullen na uitgifte genoteerd en verhandeld worden op NYSE Euronext Brussel.  De plaatsing zal op vrijdag 16 oktober 2009, om 8.00 uur van start gaan.
 
“Galapagos ligt op schema om zowel de operationele als de financiële doelstellingen voor 2009 te halen, inclusief drie programma’s in de kliniek en €100 miljoen omzet,” aldus Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer of Galapagos.  “De opbrengst van deze kapitaalsverhoging zal gebruikt worden om de klinische ontwikkeling van onze kandidaat geneesmiddelen te versnellen, waaronder het fase II klinisch onderzoek van GLPG0259 voor reuma, die voor volgend jaar gepland is.”
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen bot- en gewrichtsziekten, botmetastase, cachexia, infectieziekten en stofwisselingsziekten.  De onderneming heeft allianties gesloten met GlaxoSmithKline, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly en Merck & Co.  Door middel van een alliantie met MorphoSys ontwikkelt Galapagos ook antistoffen tegen bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten in het hele spectrum van target tot kandidaat-medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat-medicijn.  Galapagos heeft 495 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com.
 
CONTACT
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
ir@glpg.com
 
Fortis Bank Nederland/Mees Pierson Corporate Finance & Capital Markets
Syndication
Tel: +31 20 527 1709
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
 
De nieuwe aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de ‘US Securities Act’), en mogen niet zonder registratie of met een vrijstelling van registratie in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht.  De Vennootschap is niet van zins enig deel van de Aandelen in de Verenigde Staten te registreren of een openbare emissie uit te voeren in de Verenigde Staten.
 
Met betrekking tot alle Lidstaten van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn (zoals hieronder gedefinieerd) hebben geïmplementeerd (‘Relevante Lidstaten’), ingaand op de datum waarop de Prospectusrichtlijn in die Relevante Lidstaat geïmplementeerd is (de ‘Relevante Implementatiedatum’) wordt deze Aanbieding niet gedaan aan het publiek in die Relevante Lidstaat vanaf de Relevante Implementatiedatum, behalve:
(i) voor gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn of implementatiewetgeving in de Relevante Lidstaten) (‘Gekwalificeerde Beleggers’)
(ii) voor minder dan 100 natuurlijke of rechtspersonen (anders dan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn); of
(iii) in alle andere omstandigheden waar de publicatie door de Vennootschap van een prospectus niet vereist is op grond van Artikel 3 van de Prospectusrichtlijn.
In het kader van deze bepaling en waar elders in deze kennisgeving gebruikt betekent de uitdrukking ‘een openbare aanbieding van Aandelen’ of enige uitdrukking van vergelijkbare aard in verband met Aandelen in Relevante Lidstaten, de kennisgeving in welke vorm en op welke wijze dan ook van voldoende informatie over de voorwaarden van de Aanbieding en de aangeboden Aandelen om een belegger in staat te stellen Aandelen te kopen of erop in te schrijven, zoals deze maatregelen ter implementatie van de Prospectusrichtlijn in de relevante Lidstaat variaties op deze uitdrukking tot gevolg kunnen hebben, en de uitdrukking ‘Prospectusrichtlijn’ zoals gebruikt in deze kennisgeving betekent Richtlijn 2003/71/EC en omvat tevens alle relevante implementatiemaatregelen in alle Relevante Lidstaten.