Galapagos kondigt gepland pensioen aan van CEO

Mechelen, België; 30 augustus 2021, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt het geplande pensioen aan van CEO Onno van de Stolpe.

Onno van de Stolpe richtte Galapagos mee op in 1999, en heeft als CEO het bedrijf geleid van een jong R&D-bedrijf tot aan de commerciële lancering van Jyseleca® (filgotinib) in Europa. Onno zal met pensioen gaan en plaats maken voor een nieuwe CEO om het bedrijf te leiden; hij is van plan om aan te blijven als CEO tot een opvolger is aangesteld. De Raad van Toezicht is een externe zoektocht gestart naar zijn vervanger.

“In de afgelopen 20 jaar heeft Onno één van de belangrijkste biotechnologiebedrijven in Europa opgebouwd, en het bedrijf gebracht van een jonge start-up tot een beursgenoteerde onderneming die onlangs zijn eerste goedgekeurde medicijn lanceerde. De Raad van Toezicht is Onno bijzonder erkentelijk voor zijn jarenlange toewijding en leiderschap, en voor het verwezenlijken van een duurzame organisatie”, zegt Dr. Raj Parekh, voorzitter van de Raad van Toezicht van Galapagos.

“Mijn tijd aan het roer van Galapagos komt tot een einde. We hebben een prachtig bedrijf uitgebouwd, waarbij we het hele proces overzien vanaf de ontdekking van nieuwe targets, de klinische ontwikkeling, tot en met het brengen van medicijnen tot bij de patiënt. Ondanks recente tegenslagen blijven we voortgang maken met onze brede pijplijn, en de commerciële lancering van ons eerste goedgekeurde product is volop aan de gang. Gesterkt door onze gezonde kaspositie en de lange-termijn R&D-samenwerking met Gilead, heb ik er alle vertrouwen in dat de onderneming in een goede positie is om vanaf hier weer te groeien,” zegt Onno van de Stolpe.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een klinisch onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie op www.glpg.com.

Dit persbericht bevat voorkennis in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Met uitzondering van filgotinib goedgekeurd door de Europese Commissie, Groot-Brittannië’s Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en het Japanse Ministerie van Volksgezondheid, Werk en Welzijn voor de behandeling van reumatoïde artritis, worden onze kandidaatmedicijnen nog onderzocht; hun werkzaamheid en veiligheid zijn nog niet volledig geëvalueerd door regelgevende instanties.

Jyseleca® is een handelsmerk van Galapagos NV en Gilead Sciences, Inc. of haar verbonden vennootschappen.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+1 781 296 1143

Sandra Cauwenberghs
Director Investor Relations
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Media:

Carmen Vroonen
Global Head of Communications and Public Affairs
+32 473 82 48 74

Evelyn Fox
Director Executive Communications
+31 6 53 59 19 99
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling, concurrentiële ontwikkelingen en goedkeuringsvereisten van toezichthouders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige ontwikkelingsprogramma’s in reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, idiopathische longfibrose, artrose en andere ontstekingsziekten de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunende omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen, het tijdstip of de waarschijnlijkheid van goedkeuring van de handelsvergunning voor filgotinib voor RA, CU of andere indicaties, met inbegrip van het risico dat dergelijke regelgevende instanties bijkomende studies vereisen, wijzigingen in onze directieraad en in ons personeel op sleutelposities, ons vermogen om tijdens deze overgangsperiode effectief kennis over te dragen, de zoektocht en aanwerving van een geschikte opvolger om onze organisatie te leiden, het risico dat Galapagos niet in staat zal zijn om de geanticipeerde voordelen van het leiderschapstransitieplan met succes te realiseren, de mogelijkheid dat Galapagos voor uitdagingen zal komen te staan bij het behouden of aantrekken van talent, het risico dat Galapagos niet in staat zal zijn om haar business plan verder uit te voeren, Galapagos’ strategische R&D ambities, inclusief de vooruitgang van onze fibrose portfolio, en mogelijke wijzigingen van deze ambities, Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, waaronder onze samenwerkingspartner voor filgotinib, Gilead, dat Galapagos’ inschattingen betreffende het commercieel potentieel van filgotinib onjuist kunnen zijn, de timing van en de risico’s verbonden aan het implementeren van het amendement aan onze overeenkomst met Gilead voor de commercialisering en ontwikkeling van Jyseleca (filgotinib), de onzekerheden inzake de verwachte impact van de COVID-19 pandemie en onze strategie, business plannen en focus, evenals de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten, zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.

Bijlage