Galapagos kondigt de benoeming aan van Ronald Brus als Bestuurder; creëert nieuwe warrantplannen

Mechelen, België; 28 april 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering (AV) van 27 april 2010 de benoeming van Dr. Ronald Brus als lid van de Raad van Bestuur heeft goedgekeurd, alsmede alle andere agendapunten van de AV.  Daarnaast heeft de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering (BAV) die onmiddellijk na de AV plaatsvond de creatie van een nieuw Warrantplan ten gunste van de Bestuurders goedgekeurd.  Tenslotte heeft de Raad van Bestuur een nieuw Warrantplan goedgekeurd ten gunste van werknemers en zelfstandige consulenten van de Vennootschap.

Tijdens de AV hebben de Galapagos aandeelhouders de benoeming van Dr. Ronald Brus als Bestuurder goedgekeurd voor de periode tot de jaarvergadering van 2014.  Ronald Brus (1963) is President en Chief Executive Officer van Crucell, met hoofdkantoor in Leiden, Nederland.  Hij kwam in 1997 bij Crucell in dienst en bekleedde verscheidene management posities tot hij in 2004 CEO van Crucell werd.  Van 1994 to 1996 was Dr. Brus als arts product planner bij Forest Laboratories en van 1990 tot 1994 was hij Medical Director bij Zambon BV.  Hij heeft een diploma in de geneeskunde van de Universiteit van Groningen.  Dr. Brus was reeds lid van de Raad van Bestuur van Galapagos van 2000 tot Galapagos’ IPO in mei 2005.

“We zijn blij dat we Ronald weer welkom kunnen heten in onze Raad van Bestuur,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Ronald was vanaf de start betrokken bij Galapagos en brengt de ervaring mee van het opbouwen van één van Europa’s grootste en succesvolste biotechnologie bedrijven.  Deze beide elementen maken dat hij een sterke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van Galapagos.”

 

Galapagos deelde aan de AV ook mee dat haar Bestuurder Dr. Rudi Pauwels ontslag heeft genomen als lid van de Raad van Bestuur vanaf de datum van de AV, om zich volledig te kunnen toeleggen op zijn onlangs opgericht nieuw bedrijf.  “Wij danken Rudi, die één van de mede-oprichters van Galapagos is, voor zijn zeer gewaardeerde bijdrage als lid van de Raad van Bestuur gedurende de afgelopen drie jaar, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkeling van Galapagos’ portfolio aan projecten in de kliniek.  Wij wensen hem het allerbeste met zijn nieuwe activiteiten,” zegt Van de Stolpe.

 

Daarnaast kondigt Galapagos aan dat haar BAV van 27 april 2010 het “Warrantplan 2010 (B)” heeft goedgekeurd waarmee, onder voorbehoud van aanvaardingen, 197.560 warrants worden gecreëerd ten gunste van de Bestuurders van de Vennootschap.  Deze warrants hebben een uitoefentermijn van vijf jaar vanaf de datum van het aanbod.  Eveneens op 27 april 2010 heeft de Raad van Bestuur van Galapagos, gebruikmakend van het toegestaan kapitaal, het Warrantplan 2010 gecreëerd ten gunste van bepaalde werknemers en zelfstandige consulenten van de Vennootschap en haar dochterondernemingen.  Onder dit plan werden 616.000 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaardingen) met een uitoefenperiode van acht jaar vanaf de datum van het aanbod. 

 

De warrants gecreëerd onder het Warrantplan 2010 en het Warrantplan 2010 (B) werden aan de begunstigden aangeboden op 27 april 2010 en hebben een uitoefenprijs van €11,55 (het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussel in de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod).  De warrants uit deze plannen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar waarin ze werden aangeboden aan de begunstigden.  Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel.  Als de warrants zullen worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt.  De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs. 

 

Over Galapagos

Galapagos is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co. en Roche kan Galapagos mogelijk tot €3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Met de overname van Argenta heeft Galapagos nu meer dan 670 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

 

CONTACT

 

Galapagos NV

Onno van de Stolpe, CEO

Tel: +31 6 2909 8028

 

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations

Tel. +31 6 2291 6240

ir@glpg.com

 

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.