Galapagos kondigt afronding aan van NASDAQ IPO transactie

Mechelen, België; 19 mei 2015 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag de afronding aan van de uitgifte van 7.532.499 nieuwe aandelen, waaronder 5.746.000 American Depositary Shares (“ADSs”) voor een prijs van $42,05 per ADS (exclusief underwriting korting) en 1.786.499 gewone aandelen voor een prijs van €37,00 per aandeel (exclusief underwriting korting) in het kader van een gelijktijdige openbare aanbieding van ADSs in de Verenigde Staten en private plaatsing van gewone aandelen in landen buiten de Verenigde Staten en Canada.  De bruto opbrengst is ongeveer €278,7 miljoen ($316,7 miljoen), inclusief het volledig uitoefenen van de greenshoe optie door de underwriters om bijkomende aandelen te verwerven.  Alle ADSs en gewone aandelen werden door Galapagos uitgegeven.  


Elke ADS aangeboden in het kader van de openbare aanbieding van ADSs geeft recht op één gewoon aandeel.


De gewone aandelen van Galapagos zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel onder het symbool “GLPG”.  De ADSs zijn op de NASDAQ Global Select markt genoteerd onder het zelfde symbool “GLPG”.


Morgan Stanley, Credit Suisse, en Cowen and Company traden op als joint book-running managers van de uitgifte en Nomura en Bryan, Garnier & Co. als co-managers.


Een registratiedocument met betrekking tot deze effecten werd van kracht verklaard door de SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) op 13 mei 2015.


Een exemplaar van het finale prospectus voor deze aanbieding kan worden verkregen via Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Verenigde Staten; of Credit Suisse Securities (USA) LLC, One Madison Avenue, New York, NY 10010, Verenigde Staten, ter attentie van: Prospectus Department, telefoonnummer +1 (800) 221-1037, of via email newyork.prospectus@credit-suisse.com; of Cowen and Company c/o of Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Verenigde Staten, ter attentie van: Prospectus Department, telefoonnummer: +1 631 274-2806.


Dit persbericht houdt geen aanbieding tot verkoop in, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden, in om het even welke staat, of in om het even welk rechtsgebied, waar dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie overeenkomstig de wetgeving betreffende verhandeling van effecten in een dergelijke staat of rechtsgebied.


Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met figotinib laten zien na 12 weken behandeling in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reumatoïde artritis.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een Fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. CONTACT


Galapagos NV

Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR

Tel: +31 6 2291 6240

ir@glpg.com


Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.Belangrijke informatie


In de Europese Economische Ruimte, is deze aankondiging enkel geadresseerd en enkel gericht aan gekwalificeerde beleggers de zin van Richtlijn 2003/71/EG (zoals gewijzigd, en samen met enige toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in om het even welke Lidstaat, de “Prospectusrichtlijn”) (“Gekwalificeerde Beleggers”)


Bovendien is deze aankondiging in het Verenigd Koninkrijk enkel gericht aan, en uitsluitend bestemd voor verspreiding aan, Gekwalificeerde Beleggers die (i) personen zijn met professionele ervaring met investeringen die ressorteren onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het “Order”), of (ii) personen die high net worth entities zijn in de zin van artikel 49(2) (a) tot (d) van het Order, en (iii) aan andere personen aan wie deze aankondiging rechtmatig mag worden gecommuniceerd (naar al deze personen wordt samen verwezen als “Relevante Personen”).  De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn enkel beschikbaar voor Relevante Personen en enige uitnodiging, aanbod of overeenkomst om in te schrijven, te kopen of dergelijke effecten anderszins te verwerven, zal uitsluitend worden aangegaan met Relevante Personen.  Elkeen die geen Relevante Persoon is dient niet te handelen of te vertrouwen op deze mededeling of haar inhoud.


Geen aankondiging of informatie met betrekking tot de globale aanbieding mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden waar een voorafgaandelijke registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde.  Met uitzondering van het registratiedocument (registration statement) ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission, werden geen stappen of zullen geen stappen worden ondernomen voor het aanbod van gewone aandelen of ADSs in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen vereist zouden zijn.  De uitgifte of verkoop van aandelen, en de onderschrijving of aankoop van aandelen, zijn in bepaalde rechtsgebieden onderworpen aan bijzondere wettelijke of statutaire beperkingen.  Galapagos NV is niet aansprakelijk voor de niet naleving van deze beperkingen.