Galapagos kaspositie van €374 M na derde kwartaal 2015

 • Financiële resultaten over de eerste negen maanden:
  • Totale omzet €47,2 miljoen
  • Nettoverlies van de groep €61,4 miljoen: dit weerspiegelt de geplande toename van investeringen in de pijplijn
  • Kaspositie derde kwartaal van €374,4 miljoen, inclusief €7,9 miljoen aan in pand gegeven geldmiddelen
 • Filgotinib DARWIN Fase 2 24 weken studie succesvol
  • Bevestiging van werkzaamheid en gedifferentieerd veiligheidsprofiel
  • Galapagos heeft de volledig rechten op filgotinib teruggekregen en onderhandelt met meerdere mogelijke partners
  • Voorbereidingen zijn gaande voor Fase 3 studie in reuma
  • Topline resultaten van de FITZROY Fase 2 studie in de ziekte van Crohn verwacht voor het einde van het jaar
 • Nominatie van taaislijmziekte kandidaat-medicijn GLPG2665 maakt de researchfase van een drievoudige combinatietherapie compleet.  We verwachten voor het einde van dit jaar een aantal klinische studies te starten


Mechelen, België; 12 november 2015 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar niet-geauditeerde resultaten bekend over derde kwartaal.  Deze resulaten zijn uitgebreid omschreven en online te lezen op de Galapagos website, www.glpg.com.  

“Na de bevestiging van het best-in-class potentieel van filgotinib in onze DARWIN studies, hebben we de volledige rechten op filgotinib teruggekregen, wat de evolutie van Galapagos naar een Fase 3 bedrijf heeft versneld en waarna er gesprekken met mogelijke nieuwe partners voor dit nieuwe auto-immuunziekte medicijn zijn opgestart.  We zijn bezig met de voorbereidingen van de Fase 3 studie in reuma, die gepland is voor de eerste helft van 2016.  We verwachten de topline 10 weken resultaten van de FITZROY Fase 2 studie met filgotinib in de ziekte van Crohn nog voor het einde van het jaar,” zegt Onno van de Stolpe, CEO.  “Eerder dit kwartaal hebben we de nominatie aangekondigd van GLPG2665 als onze tweede corrector kandidaat-medicijn, die samen met onze eerste corrector en potentiator in een drievoudige combinatietherapie het leven van de grootste groep patiënten met taaislijmziekte kan gaan verbeteren.”
  
“Galapagos eindigde het derde kwartaal van 2015 met een solide kasbalans, die ons een sterke positie geeft om filgotinib verder te ontwikkelen zonder in te leveren op onze plannen voor de ontwikkeling van andere, veelbelovende kandidaat-medicijnen”, zegt Bart Filius, CFO.  “Ondanks de kosten van de voorbereiding van het Fase 3 programma in reuma met filgotinib, is het ons gelukt om binnen de richtlijnen te blijven voor de volledige jaarlijkse operationele cash burn van tussen de €110 – 130 miljoen.”

Kerngetallen Derde Kwartaal 2015
(€ miljoenen, behalve voor inkomen/verlies per aandeel)

  30 september 2015
 Groepstotaal
30 september 2014 Groepstotaal
Omzet 47,2 62,7
R&D kosten -96,9 -77,2
Algemeen & administratie/ Verkoop en marketing -13,6 -10,8
Operationeel resultaat vóór bijzondere lasten -63,3 -25,3
Kosten voor herstructurerering en integratie   -0,6
Operationeel resultaat -63,3 -25,9
Netto financieel resultaat  0,4 0,7
Belastingen 1,4 -1,8 
Netto resultaat uit voortgezette activiteiten -61,4 -27,0
Netto resultaat beëindigde activiteiten1   70,5
Netto resultaat -61,4 43,5
Basis inkomen/verlies per aandeel  (€) -1,78 1,44
Liquide middelen en cash onder voorwaarden  374,4³ 216,62

Opmerkingen:
1) Galapagos verkocht haar service activiteiten aan Charles River Laboratories Inc. op 1 april 2014.  Als gevolg van deze verkoop zijn de service activiteiten geboekt als beëindigde bedrijfsactiviteiten. 
2) inclusief €10,7 miljoen gereserveerde geldmiddelen
3) inclusief €7,9 miljoen gereserveerde geldmiddelen

Derde Kwartaalcijfers 2015
De online versie van de derde kwartaalcijfers van 2015 is beschikbaar op http://www.glpg.com/financial-reports.  Gedrukte exemplaren kunnen worden aangevraagd via ir@glpg.com.

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen (13 november 2015) om 14:00 CET een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 2724028

  Verenigde Staten van Amerika: +1 646 254 3365
  Verenigd Koninkrijk: +44 20 3427 1906
  Nederland: +31 20 721 9158
  Frankrijk: +33 1 70 48 01 66
  België: +32 2 404 0660

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Ga naar www.glpg.com om toegang te krijgen tot de live audio-webcast.  De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Over Galapagos 
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met filgotinib laten zien in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reuma.  Galapagos bereidt zich voor om met filgotinib Fase 3 studies voor reuma op te starten en de resultaten van een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn te rapporteren.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Galapagos verwacht nieuwe klinische iniatieven in het CF programma voor het einde van 2015.  GLPG1205, het eerste kandidaat-medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  De topline resultaten hiervan worden in Q4 2015 verwacht.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer en volledig eigendom van Galapagos, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer info op www.glpg.com.

Contacts

Investors:                                                           Media:
Elizabeth Goodwin                                                Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                       Director Communications
Tel:      +1 781 460 1784                                      Tel:      +31 6 53 591 999
E-mail: ir@glpg.com                                             E-mail:            communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden, zoals onder andere verklaringen die betrekking hebben op het veiligheidsprofiel van filgotinib en de taaislijmziekteprogramma’s van Galapagos, de planning, aanvang, beëindiging en rapportering van de klinische studies voor filgotinib, GLPG1205, GLPG1690 of de taaislijmziekteprogramma’s, het bereiken en/of de timing van een potentieel nieuwe partnerovereenkomst voor filgotinib, of het bereiken van de operationele cash burn richtlijnen voor 2015.  Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar inkomsten en financiële resultaten en haar kosten voor 2015 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen omtrent inkomsten of kosten niet zou worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (waaronder haar samenwerkingspartner voor taaislijmziekte, AbbVie) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.