Galapagos kandidaat-medicijn tegen metastase neemt een veelbelovende start in klinisch onderzoek

  • Succesvolle resultaten in eerste klinische studie met GLPG0187
  • Plannen om dit jaar klinische studie bij kankerpatiënten te starten

 

Mechelen, België; 19 januari 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt vandaag de resultaten bekend van de eerste klinische studie met GLPG0187.  GLPG0187 biedt een nieuwe behandelingsmethode voor metastasen (uitzaaiingen), een ernstige complicatie bij veel typen kanker.  Het kandidaat-medicijn van Galapagos laat in gezonde vrijwilligers niet alleen goede veiligheid zien, maar ook een veelbelovend biomerker-profiel.  Gebaseerd op de resultaten van deze studie wil Galapagos later dit jaar een volgende Fase I studie starten bij kankerpatiënten.

 

“Ons kandidaat-medicijn laat in gezonde vrijwilligers een duidelijke biologische respons zien.  Omdat deze biomerker-gegevens zo veelbelovend zijn en het veiligheidsprofiel er goed uitziet, denken we dat GLPG0187 vele mogelijkheden biedt als nieuw medicijn tegen kanker,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Gebaseerd op het unieke profiel van dit kandidaat-medicijn, hebben we besloten ons niet langer te beperken tot botmetastase, maar de mogelijke toepassing uit te breiden tot alle soorten metastasen bij kanker.”

 

In het dubbelblinde, placebo-gecontroleerde onderzoek kregen 27 gezonde vrijwilligers oplopende doseringen van het kandidaat-medicijn GLPG0187.  De toediening gebeurde door een onderhuidse injectie (17,5 tot 315 mg) dan wel orale toediening (50 tot 1200 mg).  Voor beide toedieningsvormen waren de veiligheidsdata positief.  Nergens werden ernstige bijwerkingen of wijzigingen in belangrijke laboratoriumwaarden vastgesteld.  Locale reacties op of bij de injectieplaats hielden geen verband met het kandidaat-medicijn.  Een relevante biomerker voor botmetastase (serum CTX, collageen telopeptide) toonde een respons die 24 uur aanhield.  Hoewel de opname in het bloed bij de orale toediening laag was, gaf ook hier de biomerker een duidelijke respons aan bij twee doseringen (300 en 1200 mg).  Aangemoedigd door deze resultaten gaat Galapagos nog dit jaar van start met een tweede Fase I klinische studie waarbij kankerpatiënten betrokken worden.  Daarnaast wil Galapagos zowel de samenstelling van de injectievloeistof als de opname bij orale toediening verbeteren.

 

Over GLPG0187

GLPG0187, een integrin receptor antagonist (IRA), blokkeert vijf receptoren waarvan bekend is dat die aanwezig zijn in veel uitgezaaide tumoren;  het kandidaat-medicijn heeft daarmee een uniek anti-integrine profiel.  In dierproeven is gebleken dat orale toediening van GLPG0187 zowel de verspreiding als de groei van metastase tumoren remt.

 

Over uitzaaiingen van kanker

Een metastase is een tumor die vanuit de primaire plaats (zoals borst of prostaat) naar andere delen van het lichaam is uitgezaaid.  Zodra een metastase in de bloedbaan zit, kunnen de kankercellen door het hele lichaam worden verspreid.  De meest voorkomende plaatsen voor deze uitzaaiingen zijn de longen, de botten, de lever en de hersenen.  De American Cancer Society gaat ervan uit dat jaarlijks minstens een half miljoen mensen in de VS overlijden aan kanker en metastasen zijn verantwoordelijk voor de meerderheid hiervan.  Als kanker eenmaal is uitgezaaid is het zelden nog te genezen, maar nieuwe behandelingen kunnen wel de levensduur verlengen en de kwaliteit van leven verbeteren.

 

Over Galapagos

Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich met op kleine moleculen toegespitste onderzoeksprogramma’s richt op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen bot- en gewrichtsziekten, metastase, cachexia, anti-infectieziekten en metabolische ziekten.  De onderneming heeft risicodragende allianties gesloten met GlaxoSmithKline, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly, Merck & Co., Inc. en Roche. Door middel van een alliantie met MorphoSys, ontwikkelt Galapagos ook antilichaamtherapieën tegen bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten in het hele spectrum tussen targets en kandidaat-medicijnen.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Galapagos heeft meer dan 500 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

 

CONTACT

 

Galapagos NV

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations

Tel: +31 6 2291 6240

ir@glpg.com

 

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.