Galapagos kandidaat-medicijn in GSK alliantie bereikt mijlpaal voor klinische effectiviteit

  • GLPG0778 laat statistisch significant en selectief effect op biomarkers zien in gezonde vrijwilligers
  • Klinische studie bevestigt veiligheid, verdraagzaamheid en dosering
  • Galapagos ontvangt succesbetaling van aantal miljoenen euros

Mechelen, België; 19 december 2011 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar kandidaat-medicijn GLPG0778 effectief blijkt in een Fase I klinische studie naar de werkzaamheid bij gezonde vrijwilligers.  Het kandidaat-medicijn maakt deel uit van de immunologie-alliantie met GlaxoSmithKline.  De studie bevestigt ook de veiligheid en de goede farmacologische eigenschappen van GLPG0778.

Galapagos heeft een klinische Fase I studie uitgevoerd in 45 gezonde vrijwilligers, verdeeld over vijf groepen welke in totaal 4 verschillende doseringen kregen gedurende twee weken.  GPLG0778 liet een statistische significante en dosis-afhankelijke onderdrukking van ontstekingen zien (die kunstmatig waren opgewekt in de vrijwilligers).   Dit laat zien dat het target van het kandidaat-medicijn in vivo geremd werd.  De klinische studie liet ook goede veiligheid, verdraagzaamheid en farmacologische eigenschappen zien.  GSK vindt dat deze resultaten voldoen aan haar criteria voor een klinisch ‘Proof of Mechanism’, waarmee een succesbetaling van een aantal miljoenen euros aan Galapagos zal worden gedaan.  GSK heeft nu 90 dagen de tijd om te bepalen of ze gebruik zal maken van het exclusieve recht op een licentie voor GLPG0778 en het bijbehorende back-up kandidaat-medicijn GLPG0555.

“GLPG0778 is Galapagos’ tweede kandidaat-medicijn dat dit jaar goede effectiviteit in klinische studies laat zien.  Bovendien zijn het de eerste klinische werkzaamheidsresultaten binnen een alliantie,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “We denken dat het biomarker- en veiligheidsprofiel van GLPG0778 de verdere ontwikkeling in een Fase II studie in patiënten rechtvaardigt”.

Over de immunologische/infectieziekten alliantie van Galapagos met GSK
In juni 2006 zijn GSK en Galapagos een alliantie aangegaan waarbij Galapagos kandidaat-medicijnen voor de wereldwijde R&D organisatie van GSK ging ontdekken en ontwikkelen.  Afhankelijk van het behalen van mijlpalen kan Galapagos meer dan €200 miljoen aan succesbetalingen van GSK ontvangen, plus double-digit royalty’s.  GSK heeft het exclusieve recht op verdere ontwikkeling en wereldwijde commercialisering.  Vanaf de start van de immunologische/infectieziekten alliantie heeft Galapagos van GSK al €64 miljoen aan succesbetalingen ontvangen.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zeven programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.