Galapagos halfjaar omzet met 21% gestegen

·         Groepsomzet €77,4 miljoen tegenover €64,5 miljoen in H1 2012
·         Netto groepsverlies gedaald naar €5,4 miljoen tegenover €11,3 miljoen vorig jaar
·         Kaspositie €136,7 miljoen op 30 juni 2013
·         Sterke klinische pijplijn met vijf Fase 2 en een Fase 1 programma
·         Service divisie omzet voor doorlopende business van €28,0 miljoen (H1 ’12: €29,4 miljoen)
·         Services EBITDA €3,0 miljoen tegenover €5,7 miljoen vorig jaar
·         Verwachting voor heel 2013: €160 miljoen omzet, kaspositie €100 miljoen

Klik hier om toegang te krijgen tot de audio webcast presentatie om 10.00 uur, inbelnummers: Belgium +32-2290-1608, Toll-free 0800-50747; Netherlands +31-20-794-8504, Toll-free 0800 265 8526

Mechelen, België; 9 augustus 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar halfjaarcijfers bekend en bevestigt de afgegeven verwachtingen voor heel 2013.

“Galapagos heeft een succesvolle eerste helft van 2013 achter de rug, met een sterke vooruitgang in onze pijplijn.  Galapagos heeft nu vijf Fase 2 studies in patiënten.  Het Fase 2B programma in reuma met GLPG0634 verloopt zoals gepland en we hebben onze ‘634 samenwerking met AbbVie twee maal uitgebreid: met een toename van het aantal patiënten in het Fase 2B programma in reuma en een Fase 2 studie in de ziekte van Crohn.  GSK kondigde de start aan van Fase 2 studies met GSK2586184 (voorheen GLPG0778) in lupus en psoriasis.  Galapagos startte een Fase 2 Proof-Of-Concept studie met ‘974 in colitis ulcerosa, behaalde mijlpalen in andere allianties, ontdekte een nieuwe preklinische kandidaat voor de behandeling van triple-negatieve borstkanker, en kondigde veelbelovende resultaten aan met een potentiator serie in taaislijmziekte (cystic fibrosis).  Het resultaat van onze Service divisie stelde teleur in het eerste halfjaar, maar met een sterke pijplijn zijn we ervan overtuigd dat het resultaat zal verbeteren in de tweede helft van het jaar.  Galapagos is goed op weg om haar operationele doelen te behalen voor dit jaar en we bevestigen de financiële verwachting over geheel 2013 van een groepsomzet van €160 miljoen en verwachten een eindejaar kaspositie van €100 miljoen,” zegt Galapagos CEO Onno van de Stolpe.

Kerncijfers half jaar 2013
(€ miljoenen, behalve voor netto verlies per aandeel)

30 juni 2013 30 juni 2012 Verschil
Omzet 77,4 64,5 12,9
Services kostprijs -20,1 -25,0 4,9
Bruto marge 57,3 39,5 17,8
R&D kosten -48,0 -35,9 -12,1
Algemeen & administratie -12,9 -11,9 -1,0
Sales & marketing -1,1 -1,1
Kosten voor herstructurering en integratie -0,6 -0,4 -0,2
Resultaat op vereffening -2,9 2,9
Operationeel verlies -5,2 -12,6 7,4
Nettoverlies voor de periode -5,4 -11,3 5,9
Nettoverlies per aandeel (€) -0,19 -0,43 0,24
Liquide middelen 136,7 122,6 14,1

Financiële informatie

Omzet
Galapagos behaalde €77,4 miljoen omzet in de eerste helft van 2013, vergeleken met €64,5 miljoen in dezelfde periode in 2012.  De R&D divisie rapporteerde €49,1 miljoen externe omzet, tegenover €31,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.  De omzet van de R&D divisie werd bepaald door de omzeterkenning van de upfront betaling van AbbVie voor de samenwerking op GLPG0634, het amendement aangekondigd in april 2013 betreffende de uitbreiding van het Fase 2B programma, en het behalen van belangrijke mijlpalen in de andere allianties.  Externe omzet van de Service divisie bedroeg €28,4 miljoen in de eerste helft van 2013, vergeleken met €32,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.  Rekening houdend met de sluiting en verplaatsing van de activiteiten van de vestiging in Basel vorig jaar en de overname van Cangenix dit jaar, bedroegen de genormaliseerde externe Service inkomsten €28,0 miljoen tegenover €29,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Bedrijfsresultaat
Het netto groepsverlies voor het eerste halfjaar van 2013 bedroeg €5,4 miljoen, een verbetering van 52% vergeleken met het verlies van €11,3 miljoen voor de eerste 6 maanden van 2012.

De EBITDA vóór intersegment en IFRS aanpassingen van de Service divisie over de eerste 6 maanden van het jaar bedroeg €3,0 miljoen, vergeleken met €5,7 miljoen vorig jaar.  De bruto marges van de Service divisie kwamen uit op 31%, tegenover 34% in de eerste helft vorig jaar.  Winstgevendheid van de Service divisie is traditioneel lager in de eerste helft van het jaar.

De R&D divisie rapporteerde een EBITDA verlies vóór intersegment en IFRS aanpassingen van €1,3 miljoen, ten opzichte van een verlies van €8,3 miljoen in de eerste 6 maanden van 2012.  De kosten voor onderzoek en ontwikkeling van de Groep bedroegen €48,0 miljoen in de eerste helft van 2013, vergeleken met €35,9 miljoen in 2012.  Deze toename is voornamelijk toe te wijzen aan outsourcing kosten met betrekking tot de GLPG0634 franchise, zoals verwacht werd met een groter Fase 2B programma.

Algemene en administratieve kosten voor de Groep bedroegen €12,9 miljoen in het eerste halfjaar van 2013 (17% van de groepsopbrengsten), vergeleken met €11,9 miljoen (18% van de groepsopbrengsten) in het eerste halfjaar van 2012.

Kasstroom en liquide middelen
Galapagos’ liquide middelen bedragen €136,7 miljoen op 30 juni 2013.  De liquide activa van €150,3 miljoen op 30 juni 2013 (€115,4 miljoen aan het eind van 2012) zijn inclusief €13,6 miljoen aan vorderingen die bestaan uit succesbetalingen die in de eerste helft van 2013 geboekt zijn en waarvoor de betalingen binnen zijn gekomen in Q3 2013.  De netto toename van kasmiddelen bedroeg €42,1 miljoen in de eerste helft van 2013, vergeleken met een toename van €90,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.  De stijging is dit jaar het gevolg van de €52,8 miljoen netto opbrengsten van de kapitaalsverhoging door private plaatsing in april 2013.  De toename vorig jaar was het gevolg van de betaling van $150 miljoen (€112 miljoen) door AbbVie voor de samenwerking op GLPG0634.  Bovendien vermeldt de balans van Galapagos nog een onvoorwaardelijke vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche) voor een bedrag van €28 miljoen, betaalbaar in vier jaarlijkse schijven vanaf begin 2014.

Operationeel overzicht

R&D divisie

 • Op gebied van ontstekingsziekten
  • Presenteerde opzet van Fase 2B studie met GLPG0634 in reuma, AbbVie heeft een bijkomende betaling aan Galapagos gedaan van $20 miljoen
  • Startte de selectie van patiënten voor Fase 2B programma met GLPG0634 in reuma
  • Breidde GLPG0634 samenwerking uit met een Fase 2 studie in de ziekte van Crohn. Galapagos zal het Fase 2 programma uitvoeren en financieren voor een succesbetaling van $50 miljoen
  • Presenteerde de resultaten van de Fase 2A doseringsstudie op EULAR.  Deze resultaten bevestigden de werkzaamheid en veiligheid van GLPG0634, eerder aangetoond in een reuma studie
  • Startte een Fase 2 Proof-of-Concept studie met GLPG0974 in patiënten met colitis ulcerosa
  • Startte een Fase 1 First-In-Human studie met GLPG1205, een molecuul uit de alliantie met Janssen Pharmaceutica NV
  • GSK startte twee Fase 2 studies met GSK2586184, voorheen GLPG0778, één in psoriasis en één in lupus
  • Behaalde een mijlpaal in de artrose alliantie met Servier
 • Op gebied van oncologie
  • Ontdekte een nieuw kandidaat-medicijn GLPG1790 voor de behandeling van borstkanker

·         Overig
o    Beëindigde de Roche en Lilly allianties
o    IWT heeft drie subsidies toegekend: €2,7 miljoen voor onderzoek naar nieuwe antibiotica behandelingen, €2,5 miljoen voor onderzoek naar darmontsteking, en €2,4 miljoen voor psoriasis onderzoek

Service divisie
·         BioFocus breidde de samenwerking met de Michael J. Fox Foundation uit voor de optimalisatie van stoffen tot biomarkers die specifiek zijn voor een bepaalde ziekte
·         Argenta en ANTABIO kondigden een drug discovery samenwerking aan voor de identificatie van nieuwe anti-bacteriële stoffen en het leveren van een kandidaat-medicijn
· Argenta kondigde een geïntegreerde drug discovery samenwerking aan met Boehringer Ingelheim waarbij Argenta haar respiratoire drug discovery services zal toepassen
·        Galapagos heeft Cangenix overgenomen om Argenta’s expertise te versterken met medicijnontwikkeling op basis van 3D-structuur en hiermee aan een toenemende vraag van de klanten te voldoen

Corporate

 • De AGM heeft Katrine Bosley aangewezen als lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van Ferdinand Verdonck
 • €1.181.926 miljoen in eigen vermogen opgehaald door de uitoefening van warrants met uitgifte van 197.581 nieuwe aandelen als gevolg
 •  Rondde een private plaatsing af door uitgifte van 2.696.831 nieuwe aandelen en haalde hierbij €54 miljoen op (€52,8 miljoen netto opbrengst) met voornamelijk institutionele beleggers in de Verenigde Staten.  Hierdoor komt het totaal aantal uitstaande aandelen per 30 juni 2013 op 29.665.159
 •  NYSE Liffe, het onderdeel van NYSE Euronext (NYX) dat zich in Europa bezighoudt met derivaten, heeft opties op de aandelen Galapagos (Euronext: GLPG) toegevoegd.  De opties zijn beschikbaar op de Brusselse derivatenmarkt van NYSE Liffe onder ticker GLS.

Vooruitzichten 2013
De Fase 2B studie met GLPG0634 in reuma is gestart in het tweede kwartaal van 2013.  Galapagos ligt op schema om de 12-weken data aan AbbVie te leveren eind 2014, en de 24-weken data begin 2015.  Daarnaast verwacht het bedrijf significantie progressie in de gepartnerde en eigen R&D programma’s.  De pijplijn wordt meer volwassen over een breder therapeutisch gebied, met vijf Fase 2 en meerdere Fase 1 programma’s eind 2013.

Het management van Galapagos bevestigt de afgegeven financiële verwachting over geheel 2013 met een groepsresultaat van €160 miljoen en geeft de verwachting af betreffende de kaspositie eind 2013 van €100 miljoen.

Interim Rapport 2013
De elektronische versie van het Galapagos’ Interim Report 2013 is nu online beschikbaar op www.glpg.com/index.php/companyoverview/financialskey-financials/financial-reports/.  Gedrukte exemplaren kunnen aangevraagd worden via een e-mail naar ir@glpg.com.

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal vandaag om 10.00 uur een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  De teleconferentie wordt ook via audio webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u bellen naar +32-2290-1608, Toll-free 0800-50747 voor België; +31-20-794-8504, Toll-free 0800 265 8526 voor Nederland, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Klik hierom toegang te krijgen tot de audio webcast presentatie.  De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Financiële agenda 2012
3Q13 interim update                               15 november 2013
Jaarcijfers 2013                                     7 maart 2014
Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering      29 april 2014

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft een grote pijplijn met vijf klinische, zes preklinische, en meer dan 20 research-programma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica, metabole ziektes, en andere indicaties.
GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en andere ontstekingsziekten in klinische Fase 2B voor reuma; daarnaast gaat er een Fase 2 voor de ziekte van Crohn starten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie na Fase 2b.  Galapagos heeft een andere selectieve JAK1 inhibitor in Fase 2 in lupus en psoriasis, GSK 2586184 (voorheen GLPG0778, gelicentieerd door GSK in 2012).  GLPG0187, een nieuwe integrine receptor antagonist in ontwikkeling voor metastase, bevindt zich in een Fase 1b patiënten studie; GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma is momenteel in een Proof-of-Concept Fase 2 studie.  GLPG1205 is een nieuw medicijn gericht op ontstekingsziekten en gaat nu Fase 1 in.
De Galapagos Groep, inclusief de fee-for-service bedrijven BioFocus, Argenta en Fidelta, heeft 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkwartier in Mechelen, België.  Meer informatie over het bedrijf en de programma’s in klinische ontwikkeling kan u vinden op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.