Galapagos haalt €5,8 miljoen op door uitoefening van warrants; leden van Raad van Bestuur en Directiecomité investeren

Mechelen, België; 27 maart 2015 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants. Leden van de Raad van Bestuur investeren €2,1 miljoen in Galapagos door het uitoefenen van warrants.

Sinds haar oprichting in 1999 gebruikt Galapagos warrantplannen om haar personeel en management te motiveren en hen te laten delen in het succes van de onderneming.  Door de uitoefening van warrants in de uitoefenperiode van 9 maart 2015 tot en met 22 maart 2015, heeft Galapagos 571.548 nieuwe aandelen uitgegeven met als gevolg een totale kapitaalverhoging van €5.819.033,48 (inclusief uitgiftepremie). 

CEO Onno van de Stolpe heeft 100.000 warrants uitgeoefend om als aandelen te houden.  Onno van de Stolpe bezit momenteel in totaal 464.226 Galapagos aandelen, zijnde 1,5% van de uitstaande Galapagos aandelen.  De Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. Raj Parekh, oefende 75.000 warrants uit om als aandelen te houden.  Daarnaast oefenden de Bestuurders Dr. Werner Cautreels en Dr. Harrold van Barlingen respectievelijk 2.520 warrants en 7.500 warrants uit, ook om als aandelen te houden.  Samen hebben de CEO en de andere leden van de Raad van Bestuur €2,1 miljoen in Galapagos geïnvesteerd door het uitoefenen van deze warrants tegen een uitoefenprijs van €11,55 per aandeel.  Al deze warranten zouden 26 april 2015 verlopen. 

Dr. Piet Wigerinck en Dr. Andre Hoekema, beiden lid van het Directiecomité, oefenden een totaal van 5.000 warrants uit om als aandelen te houden.  Deze warranten werden uitgeoefend onder het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos waarbij de leden van het Directiecomité zich ertoe hebben verbonden om gedurende de komende uitoefenperiodes en onder bepaalde voorwaarden een minimum aantal warrants uit te oefenen. 

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €166.996.209,57; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 30.870.677, hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.  Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.019.305, hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen.  Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 25 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een Fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op: www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.